066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

адміністрування фінансової відповідальності за порушення платниками податків законів України і порядку оподаткування (ID:148469)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 39
Рік виконання: 2016
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 1.1 Податкове правопорушення як підстава виникнення фінансово – правової відповідальності за порушення податкового законодавства 1.2 Погашення податкової заборгованості платників податків 1.3 Мінімізація правопорушень щодо забезпечення ефективності адміністрування податків в Україні РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 2.1 Нормативно – правова база адміністрування фінансової відповідальності платників податків 2.2 Аналіз проведення податкового контролю щодо запобігання виникненню порушень платників податків РОЗДІЛ 3.ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТУРВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 3.1 Проблемні аспекти та напрямки їх вирішення щодо оподаткування фінансової відповідальності платників податків 3.2 Зарубіжний досвід запобігання адміністрування фінансової відповідальності платників податків ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРСИТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Нині Україна переживає новий виток реформування всіх публічно- правових галузей права, до яких належить адміністративне та фінансове право, а також підгалузі останнього: податкове, бюджетне, валютне, банківське, страхове. Постійні зміни нормативно-правових актів у сучасному законодавстві вказують на його нестабільність. Останніми роками внесено значну кількість змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Бюджетного кодексу України, докорінно змінено Податковий кодекс України. Необхідною умовою забезпечення законності, дисципліни, правопорядку в країні є існування відповідальності. Вона відіграє особливу роль у політичному, економічному, соціальному житті держави, суспільства. Безумовно, податкова відповідальність – метод безпосереднього впливу на податкові правопорушення, тобто правовий засіб підтримання на відповідному рівні дисципліни та правопорядку в державі, умова існування законності, виховання громадян у дусі неухильного дотримання до сплати податків. Невідповідність податкових надходжень до бюджетів фінансовим потребам держави загострює проблему підвищення ефективності адміністрування податків і зборів, вирішення якої потребує системного підходу. В умовах динамічних змін, нестабільності економічної ситуації та низького рівня податкової дисципліни в Україні особливого значення набуває створення такої системи адміністрування фінансової відповідальності , яка б відповідала потребам соціально-економічного розвитку держави, забезпечила мінімізацію податкових правопорушень, ініціювала пожвавлення ділової активності суб’єктів підприємництва, стимулювала інвестиційно інноваційну діяльність та заохочувала платників до своєчасної сплати податків в повній мірі. У зв’язку з цим актуального звучання набувають питання комплексного дослідження адміністрування фінансової відповідальності за порушення платниками податків законів України і порядку оподаткування. Теоретичне осмислення проблем податкового законодавства, норми якого спрямовані на протидію податковим правопорушенням і визначення шляхів їх вирішення, не лише сприятиме підвищенню ефективності правозастосовної діяльності органів бюджетного контролю та судів, але й допомагатиме створенню цілісної структури нормативно-правового механізму протидії правопорушенням у бюджетній сфері. Дослідження проблем адміністрування фінансової відповідальності за порушення платниками податків законів України і порядку оподаткування в Україні знаходиться на початковому етапі. Теоретичні та практичні аспекти адміністрування податків досліджували як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Засади оподаткування висвітлені у працях відомих зарубіжних учених-економістів Д. Вілсона, Ф. Енгельса, Дж. М. Кейнса, В. Красницького, А. Лаффера, К. Маркса, І. Озерова, І. Перонка, Д. Рікардо, А. Сміта. Особливості адміністрування фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства вітчизняні науковці В. Андрущенко, З. Варналій, О. Василик, О. Воронкова, О. Данілов, О. Десятнюк, Т. Єфименко, О. Замасло, Ю. Іванов, М. Кармінська- Белоброва, А. Кізима, В. Кміть, А. Крисоватий, М. Крупка, В. Мартинюк, В. Мельник, Л. Олейнікова, К. Проскура, А. Соколовська, І. Таранов, Праці цих учених є вагомим внеском у розвиток теоретичних положень про відповідальність за вчинення порушень податкового законодавства. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ адміністрування фінансової відповідальності за порушення платниками податків законів,висвітлення основних проблем та напрямків щодо оподаткування фінансової відповідальності платників податків. Головними завданнями курсової роботи є: - визначити сутність та види податкового правопорушення; - охарактеризувати погашення податкової заборгованості платників податків; - вивчити окремі аспекти використання системи правових засобів, спрямованих на подолання мінімізації податкових правопорушень ; - дослідити нормативно – правове регулювання адміністрування фінансової відповідальності платників податків; - проаналізувати проведення податкового контролю щодо запобігання виникненню порушень платників податків; - висвітлити проблемні аспекти та напрямки їх вирішення щодо оподаткування фінансової відповідальності платників податків; - вивчити зарубіжний досвід адміністрування фінансової відповідальності платників податків. Предметом дослідження є адміністрування фінансової відповідальності за порушення платниками податків законів України і порядку оподаткування. Об’єктом дослідження є економічні відносини, які виникають у процесі адміністрування фінансової відповідальності за порушення платниками податків законів України. Інформаційною базою дослідження є Податковий кодекс України, чинні законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють рентної плати, наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, матеріали інтернет-форумів, зарубіжні та українські інтернет видання.