066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Акцизне оподаткування пивних виробів в Україні (ID:285477)

Тип роботи: магістерська
Сторінок: 80
Рік виконання: 2019
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП……………...……………………………………………………………………6 РОЗДІЛ 1 . ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В СИСТЕМІ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ……....………………………………………9 1.1. Економічний зміст акцизного податку в системі непрямих податків 9 1.2. Функції акцизного податку та їх реалізація 14 1.3. Нормативно-правове регулювання акцизного податку в Україні 16 РОЗДІЛ 2 . ОРГАНІЗАЦІЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПИВНИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ОБОЛОНЬ» 24 2.1. Загальна характеристика підприємства 24 2.2. Аналіз надходження акцизного податку в державний бюджет України від ПАТ «Оболонь» 45 2.3. Аналіз податкового навантаження на пиво 49 РОЗДІЛ 3 . УДОСКОНАЛЕННЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПИВНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ……..…..……………………………………..54 3.1. Імплементація зарубіжного досвіду акцизного оподаткування пива в українську практику 54 3.2. Методи оптимізації сплати акцизного податку на пивні вироби 64 3.3. Шляхи удосконалення реформування акцизного податку 72 ВИСНОВКИ...………..….……………………………………………………………75 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…..…..………………………..79 ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. На сьогодні важливим компонентом життєдіяльності суспільства та обов'язковим елементом економічної системи держави є податки. За своєю природою вони пронизують усі сфери суспільного життя. Як економічне явище податки носять відносно самостійний характер і їх розвиток відбувається на основі своїх власних об'єктивних закономірностей. Одним із видів непрямого оподаткування є акцизний податок. Він досить важливий фінансовий інструмент регулювання економічних і соціальних процесів у державі. Запроваджуючи акцизний податок на тютюнові та горілчані вироби, держава добивається обмеження їх споживання. При акцизному оподаткуванні імпорту здійснюється захист власних товаровиробників. Оподаткування предметів розкоші має на меті перерозподіл доходів між різними верствами населення. Застосування акцизного податку дає змогу вилучати частку прибутку підприємств – монополістів з виробництва окремих товарів. В роботах В. Л. Андрущенка, О. Д. Василика, В. П. Вишневського, О. Д. Данілова, П. В. Мельника, В. М. Опаріна, В. М. Федосова та інших висвітлюються різні аспекти системи акцизного оподаткування, робляться висновки, що мають велике теоретичне та практичне значення. Отже, необхідність розвитку теоретичних засад та здійснення прикладних розробок з питань фіскальної та економічної ефективності акцизів, наукового обґрунтування методики розрахунку їх ефективності, пошуку шляхів удосконалення справляння акцизного податку в Україні свідчать про актуальність, теоретичну та практичну значущість теми дипломної роботи. Метою дипломної роботи є дослідження основних засад справляння акцизного податку в Україні та з огляду вітчизняних реалій запропонувати напрямки його удосконалення. Ознайомитися з механізмом функціонування бази практики та оцінити її діяльність. Згідно з метою дослідження було визначено такі завдання: - розглянути сутність та значення акцизного оподаткування в системі непрямих податків; - розглянути сутність та значення акцизного оподаткування в системі непрямих податків; - дати оцінку акцизному оподаткуванню пивних виробів; - здійснити загальну характеристику ПАТ «Оболонь»; - провести аналіз показників фінансового стану підприємства; - провести аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості; - навести статистику сплати акцизного податку на пивні вироби; - на основі моніторингу світового досвіду справляння акцизного податку запропонувати нові вектори вдосконалення акцизного оподаткування Об’єкт дослідження – процес акцизного оподаткування пивних виробів в Україні на прикладі Публічного акціонерного товариства «Оболонь» котре є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, рахунки у установах банків. Предмет дослідження – виступають теоретичні, методологічні та практичні аспекти акцизного оподаткування пивних виробів. Методи дослідження. Дипломна робота виконана із застосуванням таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, як: діалектичний підхід, системний аналіз, логічний метод, методи порівняльного аналізу – при виявленні загальних і специфічних рис у структурі акцизного податку в Україні та в інших країнах, вивченні вітчизняного та зарубіжного досвіду справляння акцизів; метод аналізу та синтезу – для класифікації факторів впливу на фіскальну та економічну ефективність акцизів; статистичні методи – при виявленні тенденцій у показниках акцизного податку. Інформаційна базою дослідження є Податковий кодекс України, нормативно-правові акти з питань акцизного податку, навчальна й монографічна література, публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, статистичні матеріали Міністерства доходів та зборів України, Міністерства Фінансів України, Рахункової палати України, Державної Казначейської служби та Державного комітету статистики України, мережа Інтернет. Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності справляння акцизного податку. До результатів, що мають практичне значення, належать: - пропозиції, що стосуються поступово та стабільного зростання ставок акцизного податку з метою досягнення їх гармонізації з країнами Європейського союзу; - пропозиції щодо використання встановлення державних монополій на виробництво окремих підакцизних товарів; - пропозиції щодо підвищення ефективності податкового контролю через застосування та ведення реєстру витратомірів-лічильників та єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв.