0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Оподаткування (ID:599893)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 5
Рік виконання: 2022
Вартість: 75
Купити цю роботу
Зміст
Завдання 1: Знайдіть правильну відповідь: 1. За організацію, податкового обліку на підприємстві несе відповідальність: а) керівник підприємства; б) головний бухгалтер підприємства; в) податковий інспектор; г) аудитор. 2. До третього рівня нормативно-правового регулювання обліку та звітності в оподаткуванні належать: а) ПКУ, ГКУ та ЦКУ; б) накази ДФСУ, МФУ, ДКСУ; в) укази Президента України, КМУ; г) податкові роз’яснення, інструкції, методичні рекомендації з організації методики ведення обліку в оподаткуванні. 3. Мета ведення податкового обліку: а) забезпечення інформацією, необхідною внутрішнім і зовнішнім користувачам для підготовки податкової звітності, а також для контролю за дотриманням податкового законодавства; б) формування повної і достовірної інформації про порядок обліку для цілей оподаткування господарських операцій, здійснених платником податків протягом звітного (податкового) періоду; в) запобігання негативним результатам господарської діяльності, пов'язаних із сплатою податків (уникнення штрафів, переплати, недотримання принципу оптимальності оподаткування тощо); г) виявлення відхилень між окремими порівнянними об'єктами податкового і фінансового обліку з метою їх подальшого аналізу та контролю. 4. До теорій обміну відносяться: а) теорія жертви; б) теорія податку як страхової премії; в) теорія економіки суспільного сектору; г) теорія економіки пропозиції; 5. За формою оподаткування податки та збори в Україні поділяються на: а) загальнодержавні та місцеві; б) прямі та непрямі; в) на доходи, на майно, на споживання; г) загальні та цільові. 6. До цільових податків та зборів належить: а) ПДФО; б) екологічний податок; в) акцизний податок; г) рентна плата. 7. Сутність принципу оподаткування «єдиний підхід до встановлення податків та зборів» полягає в такому: а) забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів; б) визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку; в) кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені Податковим кодексом податки та збори, платником яких вона є; г) забезпечення сплати рівних податків і зборів на рівні прибутку і пропорційно більших податків і зборів – на більші доходи. 8. Встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями - це: а) стабільність; б) фіскальна достатність; в) справедливість; г) рівномірність. 9. Принцип податкового законодавства, який передбачає, що установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоспроможності платника податків, це принцип: а) загальності оподаткування; б) рівності усіх платників перед законом; в) нейтральності оподаткування; г) стабільності. 10. У відповідності до Податкового кодексу України розрізняють такі ставки податку: а) специфічні, адвалорні; б) змішані, змінні; в) регресивні, прогресивні; г) процентні. 11. За характером використання податки поділяються на: а) загальні; б) прямі; в) спеціальні; г) регулярні 12. Ставка податку на прибуток під час провадження букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино)становить : а) 18%; б) 0%, 3%; б) 30%; г) 10%, 18%. 13. Авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів: а) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. б) платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди; в) фізичним особам; г) вірної відповіді не має; д) всі відповіді вірні. 14. Коли визнається дохід від реалізації товарів при обчисленні податку на прибуток? а) з датою переходу покупцеві права власності на такий товар; б) з датою підписання договору/контракту про поставку товарів; в) з датою отримання авансу; г) з датою, на яку припадає будь-яка з подій, що склалася раніше: 1) дата зарахування коштів від покупця/ замовника на банківський рахунок як оплата товарів, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку; 2) дата відвантаження товарів. 15. Якщо строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, то такий строк визначається платником податку самостійно, але у межах: а) від 5 до 10 років; б) від 2 до 10 років; в) від 2 до 5 років; г) від 5 до 7 років. 16. Назвіть об’єкт оподаткування для обчислення ПДВ на вироблену продукцію. а) собівартість продукції; б). оптова ціна продукції; в) оптова ціна продукції плюс акцизний податок; г) відпускна ціна, включаючи акцизний податок і ПДВ; д) прибуток від реалізації продукції. 17. Показники до податкової декларації про прибуток підприємства заносяться: а) наростаючим підсумком із початку звітного періоду в національній валюті України - у гривнях з копійками; б) наростаючим підсумком із початку звітного періоду в нац. валюті України – у грн. без копійок з округленням за загальноприйнятими правилами; в) за звітний період без наростаючого підсумку з початку року; г) за кожні 3 місяці. 18. Якщо особи не зареєстровані як платники податку ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, то такі особи: а) не сплачують податок; б) сплачують податок під час митного оформлення товару з реєстрацією платника податку; в) сплачують податок під час митного оформлення товару без реєстрації платника податку; г) немає правильної відповіді. 19. До елементів системи оподаткування не включають: а) платник; б) суб'єкт; в) джерело; г) фінансові санкції. 20. Рахунки у системі електронного адміністрування ПДВ платникам відкриваються у: а) комерційних банках; б) НБУ; в) ДКСУ; г) Ощадбанку. 21. У випадку постачання необоротних активів базою оподаткування ПДВ є: а) договірна (контрактна) вартість, але не нижче звичайних цін; б) звичайна ціна, що діє на момент поставки; в) звичайна ціна, але не нижче ціни придбання; г) балансова вартість на момент їх постачання. 22. Датою збільшення податкових зобов'язань з ПДВ, у разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, вважається дата: а) зарахування коштів на банківський рах-к платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі; б) дату виникнення податкових зобов'язань визначають за касовим методом; в) дата списання коштів з банківського рахунка платника податку; г) виписування відповідного рахунка (товарного чека) або дата, що засвідчує факт постачання платником податку товарів покупцю, залежно від того, яка подія відбулася раніше. 23. Податковий кредит не виникає у разі: а) придбання або виготовлення товарів та послуг; б) ввезення необоротних активів на територію України за договорами; в) продажу товарів, робіт, послуг; г) отримання послуг, наданих не резидентом на митній території України. 24. У разі порушення платниками податку строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування до 15 календарних днів накладається штраф у розмірі: а) 30%; б) 10%; в) 20%; г) 40%. 25. Які операції підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою? а) постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ; б) постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами; в) виплати у грошовій формі заробітної плати; г) послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт 26. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО включається: а) дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди; б) аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України; в) дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування); г) всі відповіді вірні. 27. Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій не грошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: а) К= 100: (100-Сп); б) К= 100:(100+Сп); в) К= 100*(100 - Сп); г) К= (100-Сп):100. 28. Де відображаються платником ПДФО підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум? а) у місячній податковій декларації; б) у квартальній податковій декларації; в) у річній податковій декларації; г) у заяві, яку платник податку подає до контролюючого органу. 29. Ким проводиться розрахунок ПДФО? а) працівником; б) податковим агентом; в) бухгалтером по зарплаті; г) податковою службою. 30. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету: а) не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу; б) не пізніше 10 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу; в) не пізніше 20 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу; г) не пізніше 15 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу. 31. Базою оподаткування ПДФО для доходів, отриманих від впровадження господарської або незалежної професійної діяльності є: а) чистий річний оподатковуваний дохід; б) загальний місячний оподатковуваний дохід; в) загальний квартальний оподатковуваний дохід; г) загальний річний оподатковуваний дохід. 32. В який термін необхідно подати звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт? а) до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем, в якому платник податків закінчує відрядження; б) до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, в якому платник податків закінчує відрядження; в) не пізніше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт; г) не пізніше десяти робочих днів від дня видачі готівкових коштів. 33. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО вартість дарунків не включається якщо їх сума не перевищує: а) 25% від загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку; б) 25% однієї min заробітної плати; в) 50% однієї min заробітної плати; г) 3200 грн. 34. Платник податку не має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року: а) суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення; б) суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків згідно з ПКУ; в) суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям; г) суму коштів, сплачених платником податку на придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого КМУ. 35. Загальний оподатковуваний дохід це: а) чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 ст. 164 ПКУ на суми податкової знижки такого звітного року; б) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду; в) доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, , процентів, роялті, від володіння борговими вимогами; г) доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту). Завдання 2. Оклад працівника 6500 грн. Премія – 3000 грн. За березень 2022 р. він відпрацював 20 робочих днів, або 160 год (переносу робочих днів не було). 30.03.2021 р. – відпустка за власний рахунок. Всього кількість робочих днів у березні – 22. Кількість робочих годин у березні – 175 годин. Визначити: ПДФО, ВЗ, зарплату «на руки», ЄСВ.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Завдання 1: Знайдіть правильну відповідь: 1. За організацію, податкового обліку на підприємстві несе відповідальність: а) керівник підприємства; б) головний бухгалтер підприємства; в) податковий інспектор; г) аудитор. 2. До третього рівня нормативно-правового регулювання обліку та звітності в оподаткуванні належать: а) ПКУ, ГКУ та ЦКУ; б) накази ДФСУ, МФУ, ДКСУ; в) укази Президента України, КМУ; г) податкові роз’яснення, інструкції, методичні рекомендації з організації методики ведення обліку в оподаткуванні. 3. Мета ведення податкового обліку: а) забезпечення інформацією, необхідною внутрішнім і зовнішнім користувачам для підготовки податкової звітності, а також для контролю за дотриманням податкового законодавства; б) формування повної і достовірної інформації про порядок обліку для цілей оподаткування господарських операцій, здійснених платником податків протягом звітного (податкового) періоду; в) запобігання негативним результатам господарської діяльності, пов'язаних із сплатою податків (уникнення штрафів, переплати, недотримання принципу оптимальності оподаткування тощо); г) виявлення відхилень між окремими порівнянними об'єктами податкового і фінансового обліку з метою їх подальшого аналізу та контролю. 4. До теорій обміну відносяться: а) теорія жертви; б) теорія податку як страхової премії; в) теорія економіки суспільного сектору; г) теорія економіки пропозиції; 5. За формою оподаткування податки та збори в Україні поділяються на: а) загальнодержавні та місцеві; б) прямі та непрямі; в) на доходи, на майно, на споживання; г) загальні та цільові. 6. До цільових податків та зборів належить: а) ПДФО; б) екологічний податок; в) акцизний податок; г) рентна плата. 7. Сутність принципу оподаткування «єдиний підхід до встановлення податків та зборів» полягає в такому: а) забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів; б) визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку; в) кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені Податковим кодексом податки та збори, платником яких вона є; г) забезпечення сплати рівних податків і зборів на рівні прибутку і пропорційно більших податків і зборів – на більші доходи. 8. Встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями - це: а) стабільність; б) фіскальна достатність; в) справедливість; г) рівномірність. 9. Принцип податкового законодавства, який передбачає, що установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоспроможності платника податків, це принцип: а) загальності оподаткування; б) рівності усіх платників перед законом; в) нейтральності оподаткування; г) стабільності. 10. У відповідності до Податкового кодексу України розрізняють такі ставки податку: а) специфічні, адвалорні; б) змішані, змінні; в) регресивні, прогресивні; г) процентні. 11. За характером використання податки поділяються на: а) загальні; б) прямі; в) спеціальні; г) регулярні 12. Ставка податку на прибуток під час провадження букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино)становить : а) 18%; б) 0%, 3%; б) 30%; г) 10%, 18%. 13. Авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів: а) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. б) платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди; в) фізичним особам; г) вірної відповіді не має; д) всі відповіді вірні. 14. Коли визнається дохід від реалізації товарів при обчисленні податку на прибуток? а) з датою переходу покупцеві права власності на такий товар; б) з датою підписання договору/контракту про поставку товарів; в) з датою отримання авансу; г) з датою, на яку припадає будь-яка з подій, що склалася раніше: 1) дата зарахування коштів від покупця/ замовника на банківський рахунок як оплата товарів, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку; 2) дата відвантаження товарів. 15. Якщо строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, то такий строк визначається платником податку самостійно, але у межах: а) від 5 до 10 років; б) від 2 до 10 років; в) від 2 до 5 років; г) від 5 до 7 років. 16. Назвіть об’єкт оподаткування для обчислення ПДВ на вироблену продукцію. а) собівартість продукції; б). оптова ціна продукції; в) оптова ціна продукції плюс акцизний податок; г) відпускна ціна, включаючи акцизний податок і ПДВ; д) прибуток від реалізації продукції. 17. Показники до податкової декларації про прибуток підприємства заносяться: а) наростаючим підсумком із початку звітного періоду в національній валюті України - у гривнях з копійками; б) наростаючим підсумком із початку звітного періоду в нац. валюті України – у грн. без копійок з округленням за загальноприйнятими правилами; в) за звітний період без наростаючого підсумку з початку року; г) за кожні 3 місяці. 18. Якщо особи не зареєстровані як платники податку ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, то такі особи: а) не сплачують податок; б) сплачують податок під час митного оформлення товару з реєстрацією платника податку; в) сплачують податок під час митного оформлення товару без реєстрації платника податку; г) немає правильної відповіді. 19. До елементів системи оподаткування не включають: а) платник; б) суб'єкт; в) джерело; г) фінансові санкції. 20. Рахунки у системі електронного адміністрування ПДВ платникам відкриваються у: а) комерційних банках; б) НБУ; в) ДКСУ; г) Ощадбанку. 21. У випадку постачання необоротних активів базою оподаткування ПДВ є: а) договірна (контрактна) вартість, але не нижче звичайних цін; б) звичайна ціна, що діє на момент поставки; в) звичайна ціна, але не нижче ціни придбання; г) балансова вартість на момент їх постачання. 22. Датою збільшення податкових зобов'язань з ПДВ, у разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, вважається дата: а) зарахування коштів на банківський рах-к платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі; б) дату виникнення податкових зобов'язань визначають за касовим методом; в) дата списання коштів з банківського рахунка платника податку; г) виписування відповідного рахунка (товарного чека) або дата, що засвідчує факт постачання платником податку товарів покупцю, залежно від того, яка подія відбулася раніше. 23. Податковий кредит не виникає у разі: а) придбання або виготовлення товарів та послуг; б) ввезення необоротних активів на територію України за договорами; в) продажу товарів, робіт, послуг; г) отримання послуг, наданих не резидентом на митній території України. 24. У разі порушення платниками податку строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування до 15 календарних днів накладається штраф у розмірі: а) 30%; б) 10%; в) 20%; г) 40%. 25. Які операції підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою? а) постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ; б) постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами; в) виплати у грошовій формі заробітної плати; г) послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт 26. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО включається: а) дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди; б) аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України; в) дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування); г) всі відповіді вірні. 27. Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій не грошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: а) К= 100: (100-Сп); б) К= 100:(100+Сп); в) К= 100*(100 - Сп); г) К= (100-Сп):100. 28. Де відображаються платником ПДФО підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум? а) у місячній податковій декларації; б) у квартальній податковій декларації; в) у річній податковій декларації; г) у заяві, яку платник податку подає до контролюючого органу. 29. Ким проводиться розрахунок ПДФО? а) працівником; б) податковим агентом; в) бухгалтером по зарплаті; г) податковою службою. 30. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету: а) не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу; б) не пізніше 10 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу; в) не пізніше 20 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу; г) не пізніше 15 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу. 31. Базою оподаткування ПДФО для доходів, отриманих від впровадження господарської або незалежної професійної діяльності є: а) чистий річний оподатковуваний дохід; б) загальний місячний оподатковуваний дохід; в) загальний квартальний оподатковуваний дохід; г) загальний річний оподатковуваний дохід. 32. В який термін необхідно подати звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт? а) до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем, в якому платник податків закінчує відрядження; б) до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, в якому платник податків закінчує відрядження; в) не пізніше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт; г) не пізніше десяти робочих днів від дня видачі готівкових коштів. 33. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО вартість дарунків не включається якщо їх сума не перевищує: а) 25% від загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку; б) 25% однієї min заробітної плати; в) 50% однієї min заробітної плати; г) 3200 грн. 34. Платник податку не має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року: а) суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення; б) суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків згідно з ПКУ; в) суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям; г) суму коштів, сплачених платником податку на придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого КМУ. 35. Загальний оподатковуваний дохід це: а) чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 ст. 164 ПКУ на суми податкової знижки такого звітного року; б) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду; в) доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, , процентів, роялті, від володіння борговими вимогами; г) доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту). Завдання 2. Оклад працівника 6500 грн. Премія – 3000 грн. За березень 2022 р. він відпрацював 20 робочих днів, або 160 год (переносу робочих днів не було). 30.03.2021 р. – відпустка за власний рахунок. Всього кількість робочих днів у березні – 22. Кількість робочих годин у березні – 175 годин. Визначити: ПДФО, ВЗ, зарплату «на руки», ЄСВ.