0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Демократія, як внутрішня форма державної влади (ID:105484)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 32
Рік виконання: 2013
Вартість: 175
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО – ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОКРАТІЇ 1.1. Становлення демократії як форми державної влади 1.2. Історія розвитку демократії в деяких країнах світу РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНО – ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОКРАТІЇ ЯК ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 2.1. Поняття та ознаки демократії 2.2. Принципи та функції демократії 2.3. Види демократії РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 3.1. Становлення сучасної демократії 3.2. Недоліки демократії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми дослідження. На даний час питання демократії дуже болюче. Та це й не дивно, адже молода Українська держава ще стоїть на шляху розвитку правових принціпів. Владні структури неохоче беруться за розвиток Української демократії. Але перед черговими виборами політики знову починають говорити про демократію, цим самим збільшують свій рейтинг на виборах. Вже після виборів все затухає. Це і є помилки Української демократії. Тому молодому поколінню потрібно добре знати проблеми, щоб ефективно їх вирішувати, цим самим розбудовувати Українську демократичну державу. Термін "демократія" походить від грецького слова demokratia, що складається у свою чергу з demos — народ і kratos — влада, правління. Демократія являє собою політичний державний феномен, і її не слід змішувати з суспільним самоврядуванням, що існує при родовому ладі, в суспільних організаціях. У політичній літературі, у публіцистиці, засобах масової інформації мало таких термінів, що використовувалися б настільки часто, як "демократія".Важко назвати також проблему, яка б привертала настільки пильну увагу дослідників, як проблема демократії. Звертає на себе увагу багатозначність і невизначеність самого поняття "демократія". Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як Колодій А.М.,Олійник А.Ю.,Погорілко В.Ф.,Тодика Ю.,Кельзен Г., Новгородцев П. Зокрема Кельзен стверджував, що в XIX і XX ст. слово "демократія", ставши пануючим гаслом, втратило чітко обкреслений і твердий зміст. Цієї ж думки дотримувався і П.Новгородцев, що у 1923 р. писав, що термін "демократія" належить до числа найбільш численних і неясних понять сучасної політичної теорії. Розвиток процесу демократизації в XIX і особливо в XX ст., підвищення впливу демократії на всі сторони життя суспільства привели до того, що в наш час зміст терміна "демократія" значно ускладнився. У сучасній науці існують різні трактування демократії, що обумовлено відсутністю єдності підходів і критеріїв до її аналізу. Найбільш розповсюдженими є нормативний і емпіричний підходи. Нормативний підхід виходить з того, яким повинен бути демократичний устрій, і з цих позицій аналізує реально існуючі демократії. Однак в реальному житті будь-який ідеальний суспільний устрій не може бути досяжним. На основі емпіричного підходу демократія розглядається не з позиції належного, а з погляду реально існуючих демократичних систем. При аналізі емпіричних моделей демократії враховуються ідеальні демократичні цілі і ціннісні орієнтації людей, що приводять у рух весь механізм реально існуючих демократій. Метою дослідження є комплексне вивчення основних понять, функцій принципів та видів демократії. Демократія не може бути визначена певною сукупністю слів чи речень. Неможливо включити в неї певні характиристики і дослідивши їх, поставити крапку. Оскільки демократія – складне і багатогранне явище, яке матеріалізується в дуже різних сферах життя і має чисельні шляхи та способи свого прояву. Завдання які поставлено та досліджено для досягнення визначеної мети: - розкрити основні історичні етапи розвитку та функціонування демократії у світі. - проаналізувати принципи, види, поняття, функції та ознаки сучасної демократії як форми організації державної влади. - дати характеристику стосовно становленню сучасної демократії. - розглянути основні недоліки демократії на теренах України. Обєктом дослідження є функціонування демократії, її вплив на державу які мають як позитивні риси так і недоліки. Предметом дослідження є сучасний стан і проблеми демократії,основне призначення даної форми державної влади. Структура курсової роботи складаються зі вступу, трьох розділів, що поділяються на підрозділи, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 32 сторінки.