0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Економічні, соціальні та культурні права (ID:105486)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 35
Рік виконання: 2013
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЕКОНОМІЧНИХ СОЦІАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 1.1. Становлення інституту економічних, соціальних, культурних та екологічних прав людини у світі. РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНІ ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ, КУЛЬТУРНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 2.1. Економічні права людини і громадянина в Україні. 2.2. Соціальні права людини і громадянина України. 2.3. Культурних права людини і громадянина України. 2.4. Екологічні права людини і громадянина України. 3. РОЗДІЛ 3. ГАРАНТІЇ В УКРАЇНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 3.1. Гарантії та реалізація захусту прав громадянина України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми дослідження. На даний час питання побудови в Україні правової держави та становлення конституційного ладу нашої держави, особливого значення набуває проблема становлення, визначення та гарантування прав людини і громадянина. Відповідно до Конституції України громадянин для цього має повний комплекс економічних соціальних культурних та екологічних прав та свобод і гарантій їх реалізації. Необхідно сказати, що законодавство, яке спрямоване на реалізацію відповідних положень Конституції стосовно економічних, соціальних, культурних та екологічних прав громадянина, перебуває на даний час на стадії становлення. Тобто воно визначено чинним законодавством, але не всі положення його виконуються у відповідності до закону в звязку з тим , що деякі норми чинного законодавства, ще не повністю пристосовано до стану в якому перебуває наша держава. До цих прав можна віднести право на житло, право на достатній життєвий рівень, на охорону здоров’я та на соціальний захист. Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як: Н. О. Саніахметова, Н. Болотіна, М.С. Бондарь, О. Кушніренка, С. О. Верланов, М.В. Вітрук, В.Н. Денисов, М.І. Матузов, П.О. Недбайло, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович, Ю.М. Тодика. Зокрема О. Кушніренко репрезентував термін «свободи» – як філософську і правову категорію одночасно, яка означає самостійний вибір індивідом або організацією варіанта своєї поведінки. Свобода – це можливість користуватись і розпоряджатись тим або іншим соціальним благом, цінністю, задовольняти власний інтерес або якусь життєву потребу таким чином, аби не порушувати права інших людей. Погляд В. Перевалова на економічні, соціальні ,культурні та екологічні права – це правомочності, які відображають аспекти природних прав людини та забезпечують одночасно господарську автономність індивідів і їхні взаємозв’язки одного з другим та суспільством. Відомий український вчений П. Рабінович вказує, що забезпечення прав і свобод людини – це створення умов для здійснення прав і свобод людини і громадянина. Воно включає різні елементи (напрями) державної діяльності. Тому, враховуючи, що напрямки діяльності держави є її функціями, він робить висновок, що такий напрямок діяльності сучасної України, як утвердження та забезпечення прав і свобод людини, є її головною функцією. А цим визначається й відповідна ієрархія, пріоритетність у напрямках діяльності (функціях) держави. Метою дослідження є комплексне вивчення основних понять, розвитку та становлення інституту економічних, соціальних, культурних та екологічних прав людини і громадянина України. Адже права людини — це природні можливості індивіда, що забезпечують його життя, людську гідність і свободу діяльності у всіх сферах суспільного життя. Завдання які поставлено та досліджено для досягнення визначеної мети: - висвітлити міжнародні стандарти економічних, соціальних, культурних та екологічних прав, які закріплені в міжнародних документах таких, як Загальна декларація з прав людини та Міжнародного Пакту про економічні, соціальні, культурні та екологічні права людини; - детально висвітлити економічні, соціальні, культурні та екологічні права, які закріплені в Конституції України; - дати характеристику стосовно реалізації, гарантії прав та свобод людини і громадянина, його відмінні риси та проблеми становлення на сучасному етапі розвитку законодавства України. Обєктом дослідження є функціонування економічних, соціальних,культурних та екологічних прав людини і громадянина, її вплив на державу які мають, як позитивні риси так і недоліки. Предметом дослідження є сучасний стан гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина України. Структура курсової роботи складаються зі вступу, трьох розділів, що поділяються на підрозділи, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 35 сторінок.