0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Правове регулювання праці жінок (ID:105487)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 40
Рік виконання: 2015
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1.ПОНЯТТЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-НОРМАТИВНА БАЗА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 1.1. Поняття охорони праці. 1.2. Характеристика нормативно-правових актів з охорони праці РОЗДІЛ 2.ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК 2.1 Характеристика охорони праці жінок 2.2 Гарантії забезпечення охорони праці РОЗДІЛ 3.ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 3.1 Проблема дискримінації у охороні праці жінок 3.2 Міжнародні трудові норми про охорону материнства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Україна, ставши на шлях реформ, проголосивши себе демократичною, правовою державою, чим визнала найвищою цінністю людину, її права та свободи, а також соціальну рівність і рівноправність. Принцип рівності прав незалежно від будь-яких обставин покликаний бути гарантом від будь-якої дискримінації. Проте сьогодні, як і двісті років тому, люди часто стикаються з дискримінацією. Особливого поширення набула дискримінація у сфері праці. Причому найбільш вразливими та незахищеними залишаються жінки. На даний час питання побудови в Україні правової держави та становлення конституційного ладу нашої держави, особливого значення набуває проблема становлення, визначення та правового регулювання праці жінок. Держава проголосила мету досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Однією з найважливіших сфер життєдіяльності є сфера зайнятості, сфера трудових відносин. Відтак соціально-трудові права жінок і чоловіків є одними з найважливіших прав людини. Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як: В.В.Жернаков, С.М.Прилипко, О.М.Ярошенко, О.І. Романюк, Г.І.Чанишева, О.М. Руднєва, О.О. Коваленко, Л.В. Котова, М.М. Грекова, О.В. Пожарова, Т.В. Омельченко, Т.В. Усенко, І.В. Шульженко тощо. Зокрема І.В. Шульженко та О.І. Романюк наголошують, що завданням законодавчої влади має стати створення компромісних умов, за яких жіноча праця була б економічно вигідною і жінкам, і роботодавцям. Покищо в Україні зберігається вразливе становище жінок на ринку праці, а проблема їхньої зайнятості та працевлаштування в сучасних соціально-економічних умовах залишається дуже актуальною. Вирішення її потребує внесення додаткових змін у чинне законодавство та здійснення гнучкої політики надання пільг та переваг жінкам щодо зайнятості та працевлаштування. Пільги та переваги, передбачені законодавством про працю, підірвали конкурентоздатність жіночої робочої сили на ринку праці. Утримувати працівників, які мають багато пільг, власнику або уповноваженому ним органу невигідно, а примусити підприємців брати жінок на роботу в сучасних умовах практично неможливо. Робота ж жінок поза домашнім вогнищем викликана економічною необхідністю якщо не самій утримувати себе і свою сім'ю, то принаймні бажанням допомогти чоловікові здобувати необхідні, хоч мінімальні засоби до існування, оскільки не завжди сім'я має змогу прожити за винагороду, яку отримує чоловік. Метою дослідження є розкриття особливостей правового регулювання праці в Україні в умовах ринкової економіки, визначення прав і гарантій, що надаються працюючим жінкам, виявлення недоліків у правовому регулюванні праці жінок у нашій державі. Завдання які поставлено та досліджено для досягнення визначеної мети: - висвітлити основні приорітети щодо нормативно – правового регулювання праці; - детально охарактеризувати гарантії охорони праці жінок; - дати характеристику стосовно проблеми охорони праці жінок та перспектив їх вирішення, на сучасному етапі розвитку законодавства України; - розглянути основні рекомендації міжнародних організацій Україні щодо ефективного врегулювання питань охорони праці жінок. Обєктом дослідження є правове регулювання праці та функціонування питання праці жінок в Україні, яке має як позитивні риси так і недоліки. Предметом дослідження є сучасний стан та перспективи правового регулювання праці жінок на державному та міжнародному рівні. Структура курсової роботи складаються зі вступу, трьох розділів, що поділяються на підрозділи, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 40 сторінок.