0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Корпоративне управління у США (ID:382246)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 51
Рік виконання: 2019
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ с. ВСТУП……………………………………………………………………………… 3 І. Теоретичні підходи до визначення поняття і сутності корпоративного управління…………………………………………………………………………..5 1.1.Поняття та сутність корпоративного управління…………………...…………5 1.2.Передумови виникнення корпоративного управління………...……...………7 1.3.Міжнародні стандарти корпоративного управління………………….……...15 ІІ. Формування корпоративного управління у Сполучених Шатах Америки………………………………..…………………………………………...20 2.1.Теорії корпорації в американській доктрині XX ст…………………….……20 2.2. Загальна характеристика англо-американської моделі корпоративного управління, яка притаманна США…………………………………………..…..27 2.3.Суб’єкти та об’єкти корпоративного управління в США……..…………31 ІІІ. Приклади організації корпоративного управління в американських компаніях….........................................................................................................….38 IV. Відмінності американської моделі корпоративного управління від Європейських моделей……………………………………….…………………..44 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….…..49
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
І. Теоретичні підходи до визначення поняття і сутності корпоративного управління 1.1. Поняття та сутність корпоративного управління Поняття «корпоративного управління» часто використовується в сучасній економічній і правовій літературі, що пояснюється великим поширенням у країні корпоративної форми бізнесу. Однак у нас ще не існує законодавчо закріпленого визначення корпоративного управління. Вважається, що термін “корпоративне управління” почав використовуватися одночасно з появою такої організаційно-правової форми підприємницької діяльності, як корпорація. Корпорація в буквальному перекладі із середньовічнолатинської «corporation» означає об'єднання, співтовариство. У Тлумачному словнику живої мови великоросійської мови В.І. Даля корпорація розглядається як община, суспільство, братерство, товариство, стан, спілка людей одного звання, ремесла. Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза й І.А. Ефрона визначає, що корпорація - загальна назва для багатьох видів союзів, що мають внутрішню організацію, яка об'єднує членів союзу в одне ціле, котрі є суб'єктом прав і обов'язків, юридичною особою. У Словнику іноземних слів виділено два підходи до розуміння сутність даного поняття: 1) суспільство, союз, група осіб, що об'єднується спільністю професійних або станових інтересів; 2) у ряді країн, наприклад, США, Канада, широко використовувана форма акціонерного товариства. У сучасному економічному словнику Б.А. Райзберга наводиться таке трактування терміна: корпорація – сукупність осіб, котрі об'єдналися для досягнення спільних цілей, здійснення самостійної діяльності й утворюють самостійний суб'єкт права – юридичну особу. Найчастіше корпорації організовуються у формі акціонерного товариства. Корпоративна власність – це власність, що належить особі або групі осіб. Корпоративні права – це права, які отримує особа або група осіб від володіння власністю, включає право на участь в управлінні й одержання дивідендів. У теперішній час у світі налічується велика кількість власників корпоративних прав - акціонерів. Наприклад, у США власниками акцій є значна частина громадян (більш ніж 25 млн. осіб), у цілому понад 50 млн. американців володіють цінними паперами корпорацій, банків, муніципальних і державних органів. Акціями у Швеції володіє кожен 4 другий громадянин, у США і Англії – кожен п'ятий, у Японії утримувачем акцій виступає кожен сьомий. Ключовою рисою корпоративного управління є відокремлення процесів володіння власністю від управління нею. У наслідок цього досягаються високі результати, зростає ефективність, створюються сприятливі умови для стійкого довгострокового розвитку корпорації. У спеціальному документі, схваленому Організацією економічного співробітництва і розвитку, визначення корпоративного управління сформульовано так: «корпоративне управління - комплекс стосунків між правлінням компанії, її радою директорів, акціонерами й іншими зацікавленими особами, воно також визначає механізми, за допомогою яких формулюються цілі компанії, визначаються засоби їх досягнення і контролю над її діяльністю». Відповідно до визначення Світового банку, корпоративне управління об'єднує в собі норми законодавства, нормативні положення і практику господарювання в приватному секторі, що дозволяє товариствам залучати фінансові і кадрові ресурси, ефективно здійснювати господарську діяльність і, таким чином, продовжувати функціонування, нагромаджуючи довгострокову економічну вартість підвищенням вартості акцій і дотримуючи при цьому інтереси акціонерів і суспільства в цілому. Характерними рисами ефективного корпоративного управління є: прозорість (розкриття) відповідної фінансової інформації та інформації про діяльність товариства, а також здійснення контролю за діяльністю правління; усебічний захист прав і прерогатив акціонерів; незалежність наглядової ради у визначенні стратегії суспільства, затвердженні бізнес- планів і найважливіших господарських рішень, наймі членів правління, моніторингу його діяльності і звільненні членів правління у разі потреби.