0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Реалізація у кримінальномі процесі загальносоціальних принципів (засад) (ID:419895)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 40
Рік виконання: 2014
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
Вступ………………………………………………………………………...3 Розділ 1. Поняття та система принципів кримінального процесу України…………………………………………………………………………….5 1.1. Поняття принципу (засади) кримінального процесу……………...5 1.2. Системність принципів кримінального провадження як визначальний фактор їх ефективного регуляторгного впливу на кримінально-процесуальні відносини…………………………………………………………10 Розділ 2. Проблеми реалізації окремих загальносоціальних принципів кримінального процесу на різних стадіях кримінального процесу…………..13 3.1. Реалізація принципу забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист в кримінально-процесуальному судочинстві України……………………………………………………………..13 3.2. Скарга як засіб реалізації принципу публічності, структура принципу публічності у кримінальному процесі України……………………16 3.3. Реалізація принципу недоторканості особистого життя людини у досудових стадіях кримінального процесу…………………………………….23 3.4. Принципи гуманізму, поваги честі та гідності особи у системі принципів кримінального процесу……………………………………………..29 Висновки…………………………………………………………………..34 Список використаної літератури………………………………………...37
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Комплексне реформування законодавства України обумовлює необхідність по-новому розглядати проблеми кримінально-процесуальної науки, у тому числі пов’язані з загальносоціальними принципами (засадами), що діють у сфері кримінального судочинства. Обрана тема дослідження має не лише важливе теоретичне значення, вона також є актуальною і з практичної точки зору, оскільки охоплює всі стадії кримінального процесу, стосується всіх його суб'єктів, сприяє захисту прав та свобод осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Недостатня розробленість досліджуваного питання в юридичній науці потребує особливо виваженого підходу до аргументації відповідних теоретичних положень та висновків з метою розробки необхідних у даній сфері рекомендацій. Проведене дослідження дозволяє сформулювати ряд теоретичних висновків, які відображають результати, що свідчать про досягнення мети дослідження та виконання всіх завдань, сформульованих у вступі до даного дослідження. Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що принципи (засади) кримінального процесу – це безпосередньо закріплені в законі основоположні ідеї, найзагальніші положення, що відзначаються стабільністю і системністю та визначають суть, зміст та спрямованість діяльності суб’єктів процесу, спосіб і процесуальну форму їхньої діяльності, порушення яких обов’язково має тягти за собою настання відповідних юридичних наслідків. Крім того, такі засади мають обов’язковий характер і їх порушення веде до скасування раніше прийнятих за таких умов рішень у справі та до інших негативних наслідків. Принципам кримінального процесу притаманно виконання суто юридичних функцій: регулятивної, охоронної, виховної, а також ряду соціально-політичних функцій. Принципи кримінального процесу можна класифікувати за такими підставами: 1) залежно від їх призначення у кримінальному судочинстві; 2) залежно від джерела, в якому вони закріплені; 3) залежно від форми їх закріплення у законодавстві; 4) залежно від того, на яку сферу правових норм поширюється їх дія. Але незалежно від того, до якого виду відноситься той чи інший процесуальний принцип, вони не підпорядковуються один одному, а навпаки знаходяться між собою у так званому зв’язку координації (взаємодії), доповнюють один одного і забезпечують в цілому несуперечливість створюваної ними системи. Систему правових положень, що відносяться до принципів кримінального процесу України складають: законність; доступ до правосуддя та забезпечення права на судовий захист; рівність усіх учасників процесу перед законом і судом; забезпечення прав і свобод людини; презумпція невинуватості; забезпечення всім особам, які беруть участь у справі, права на захист їхніх законних інтересів; забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист від обвинувачення; свобода від обов’язку самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом; повне, всебічне та об’єктивне встановлення обставин у справі; публічність; диспозитивність; здійснення правосуддя виключно судами; незалежність і недоторканість суддів, їх підкорення лише закону; змагальність сторін у судовому розгляді; здійснення судочинства державною мовою; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; усність процесу; об’єктивна оцінка доказів; безпосередність дослідження доказів; обов’язковість рішень суду; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду; завершення провадження у кримінальній справі у розумний строк. Базовим принципом кримінального процесу є принцип верховенства права. Реалізація положень цього принципу вимагає такої побудови системи кримінального процесу, за якої встановлюється оптимальний режим розслідування і судового розгляду та вирішення кримінальних справ, що одночасно забезпечує як захист прав особи, так і дієвість правових заходів боротьби зі злочинністю. Процесуальні принципи, що діють в сфері кримінального судочинства, можуть застосовуватись лише у зв’язку із порушенням, розслідуванням, судовим розглядом та вирішенням кримінальної справи. При цьому реалізація їх положень починається не з моменту винесення постанови про порушення кримінальної справи, а з моменту прийняття та реєстрації відповідними правоохоронними органами інформації про скоєний злочин чи злочин, що готується. Реалізація процесуальних принципів, у тому числі і загальносоціальних, можлива лише через діяльність суб’єктів кримінально судочинства. З точки зору зовнішньої визначеності кожен із загальносоціальних процесуальних принципів під час провадження по кримінальній справі повинен мати певну письмову форму, індивідуалізуватись та відображатись у відповідних кримінально-процесуальних документах. Загально процесуальні принципи, що діють в сфері кримінального судочинства, є керівними засадами, покликаними визначати та затверджувати здійснення провадження по кримінальній справі у такий спосіб, за якого одночасно забезпечується ефективне функціонування системи кримінального процесу та захист конституційних прав і свобод людини. При цьому останнє досягається за допомогою виключення можливості незаконного звуження їх обсягу, а саме шляхом установлення у законі підстав, порядку та меж обмеження конституційних прав та свобод особи. За формою вираження принципи кримінального судочинства тільки тоді вважаються такими, коли набувають закріплення у відповідних нормативно-правових актах, а ті засади, які ні яким чином не відображені та не закріплені у законодавстві, не можуть бути віднесені до його принципів.