0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Кримінальні процесуальні функції (ID:443162)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 30
Рік виконання: 2021
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП……………………………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ І СУТНІСТЬ КРІМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ………………………………………………………………………… 5 1.1. Поняття та значення кримінальних процесуальних функцій…………… 5 1.2. Види кримінальних процесуальних функцій…………………………….. 9 РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ………………………………………………. 12 2.1. Кримінальна процесуальна функція обвинувачення………………………. 12 2.2. Кримінальна процесуальна функція захисту………………………………. 15 2.3. Кримінальна процесуальна функція правосуддя…………………………... 19 2.4. Інші кримінальні процесуальні функції…………………………………….. 23 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………... 29
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Питання кримінально-процесуальних функцій є одним із фундаментальних у науці кримінального процесу, оскільки пов’язане із визначенням повноважень, призначенням і змістом діяльності суб’єктів, здійсненням кримінального провадження як в окремих стадіях, так і побудовою моделі, типу та виду кримінального процесу в цілому. Чітка регламентація та належне виконання основних кримінально-процесуальних функцій спрямовані на забезпечення і збалансування інтересів держави та особи й відповідну реалізацію завдань кримінального провадження. Кримінальний процес як складний державно-правовий інститут, за допомогою якого забезпечується державно-правовий вплив на кримінальні правопорушення, не може бути в повній мірі всебічно розкритим і без чіткого визначення його основоположних (загально-процесуальних) кримінальних процесуальних функцій, які випливають із цілей і завдань цього важливого виду державної діяльності, визначених ст. 2 КПК України. У зв’язку з цим, проблема функціональної характеристики – одна з найважливіших у теорії та практиці кримінальної процесуальної діяльності. Зумовлено це тим, що через функції розкривається сутність зазначеного державно-правового інституту, його роль і соціальне призначення в державі і суспільстві. Правильне визначення кримінальних процесуальних функцій має важливе значення для забезпечення ефективності як кримінального провадження в цілому, так і для забезпечення ефективного функціонування кожного органу кримінальної юстиції зокрема. У науці кримінального процесу тема кримінальних процесуальних функцій належить до числа «вічних» і таких, що перебувають у постійному творчому обігу. І це не випадково, адже дана правова категорія неодмінно використовувалася історично та використовується ученими-процесуалістами дотепер як при розгляді концептуальних (щодо суті, форми кримінального процесу) і загальних (щодо завдань, засад кримінального провадження), так і більш вузьких (щодо статусу суб’єктів процесу, процесуальних дій і рішень) теоретичних, правових і прикладних питань та проблем кримінального провадження. Останнім часом в процесуальній теорії значна увага, в тому числі й у формі дисертаційних досліджень, приділялась й окремим кримінальним процесуальним функціям (обвинувачення, захисту) та функціям окремих суб’єктів кримінального процесу (слідчого, прокурора, суду, слідчого судді). Дослідження даного питання займалося чимало науковців, зокрема серед них варто згадати таких як: Вінниченко В. А., Гнатюк А. Ю., Гринюк В., Гловюк І. В., Даниленко А. В., Зубач І. М., Крайнюк В. Г., Михайлюк А. М., Остафійчук Г. В., Письменний Д. П., Сиза Н. П., Юрчишин В. М. та інші. Метою курсової роботи є дослідження кримінальних процесуальних функцій. Об’єктом дослідження є кримінальні процесуальні функції. Предметом дослідження є особливості правового регулювання кримінальних процесуальних функцій. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:  охарактеризувати поняття та значення кримінальних процесуальних функцій;  вивчити види кримінальних процесуальних функцій;  проаналізувати особливості кримінальних процесуальних функцій обвинувачення, захисту, процесуальної функції правосуддя та інші кримінальні процесуальні функції. Під час виконання курсової роботи використовувались методи аналізу, характеристики, порівняння та узагальнення. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів з підрозділами, висновків та списку використаних джерел.