0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Право фізичної особи на ім'я (ID:604072)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 48
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ІМ’Я В СИСТЕМІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 1.1. Поняття та система особистих немайнових прав 1.2. Право на ім’я як різновид особистих немайнових прав 1.3. Законодавче закріплення права на ім’я фізичної особи РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ІМ’Я 2.1. Визначення правової природи імені як особистого немайнового блага 2.2. Право на псевдонім 2.3. Порядок здійснення права на прізвище та особливості його зміни РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ІМ’Я 3.1. Захист права фізичної особи на ім’я шляхом компенсації моральної шкоди 3.2. Судова практика захисту й реалізації права фізичної особи на ім’я 3.3. Порівняльно-правовий аналіз регулювання захисту права фізичної особи на ім’я у зарубіжних країнах ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Аби всебічно розглянути питання поточного етапу дослідження необхідно насамперед з’ясувати особливості дефініції особистих немайнових прав та підходи законодавця й вчених відносно їхньої систематизації. Загалом системний підхід в науці розуміють по-різному. Так, в теорії права виділяють системно-функціональний метод і пояснюють його необхідність в юридичній науці через системно-функціональну природу права, що регулює суспільні відносини [1, с. 9-10]. Вчені роз’яснюють, що право і його структурні підрозділи є відкритими системами, тобто такими, що самі складаються із систем більш низького порядку і входять в системи більш ширші. Право функціонує в них, тобто виконує певні функції, що визначає актуальність використання системно-функціонального методу в пізнанні цих складних явищ. Правильне наукове уявлення про систему особистих немайнових прав має велике значення як для теорії, так і для практики. Це дає можливість правильно удосконалювати систему цих прав, своєчасно визначати прогалини в законодавстві та їх усувати. Також воно дає змогу зміцнювати законність, непорушність цих прав, правильно застосовувати норми права, які закріплюють особисте немайнове право, оскільки будь-яка норма не діє ізольовано, а в сукупності з іншими нормами не лише цивільного права. Крім того, чітко визначена система дає змогу практичним працівникам і громадянам краще орієнтуватись у діючому законодавстві, не допускати правопорушень [2, с. 45]. Особисті немайнові права отримали свою назву внаслідок такої їх специфічної риси, як надання особі свободи і незалежності у сфері особистого життя, сімейно-побутових і моральних відносинах, у взаєминах приватної особи з державою [3, с. 336]. Особисті немайнові права не можуть сприйматися й аналізуватися поза іншими правами особи, вони є складовою єдиної системи прав, якими особа володіє і які підпорядковує своїм інтересам. Усі особисті немайнові права об’єднуються тим, що вони слугують визнанню за особою її моральної цінності [4, с. 328]. Як було встановлено Р. О. Стефанчуком в результатах його дисертаційного дослідження, особисті немайнові відносини є видом суспільних відносин, які виникають між їх учасниками щодо юридичного закріплення за ними особистих немайнових благ та використання цих благ. За своїм характером ці правовідносини є первинними і самостійними в структурі предмета цивільного права, ґрунтуються на засадах юридичної рівності та вільного волевиявлення їх учасників, спрямовані на забезпечення приватного немайнового інтересу їх учасників, позбавлені економічного (майново-грошового) змісту, а також характеризуються абсолютним характером [5, с. 245]. О. Кохановська, розглядаючи спірні й суперечливі аспекти системи особистих немайнових прав в Україні констатує, що «…особисті немайнові права розглядаються в сучасній доктрині і законодавстві України як абсолютні й невідчужувані та є виявом свободи і недоторканості особи». Врахувавши традиції українського законотворення, положення міжнародних конвенцій, тенденції суспільного розвитку, досвід демократичних країн, які визначені Конституцією України, законодавець не допускає жодних обмежень щодо можливостей цивільно-правової охорони особистих немайнових відносин [6, с. 9]. Нормативні акти чинного законодавства, що містять цивільно-правові норми і регулюють особисті немайнові відносини, незалежно від того, чи є вони суто цивільними, чи мають комплексний характер, мають підпорядковуватися у своїй цивільно-правовій частині загальним положенням інституту особистих немайнових прав, що містяться у Цивільному кодексі Україні (далі — ЦКУ).