0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ (ID:681841)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 35
Рік виконання: 2022
Вартість: 600
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Поняття та основні ознаки адміністративної діяльності митних органів України 5 РОЗДІЛ 2. Форми та методи адміністративної діяльності митних органів України 14 РОЗДІЛ 3. Напрями удосконалення адміністративної діяльності митних органів України 22 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Стратегічний курс України до Європейського Союзу та до світового співтовариства актуалізує перед митними органами удосконален-ня механізмів здатних забезпечити успішну реалізацію державної митної політики, що спрямована на створення сприятливих умов для зростання обсягів зовнішньоекономічної діяльності й підвищення її ефективності, а також спрощення митної процедури та митних формальностей пов’язаних зі здійс-ненням митного контролю товарів та транспортних засобів, що перетинають митний кордон нашої країни. Нині система державного управління в Україні не відповідає потребам країни у проведенні комплексних реформ у різних сферах державної політики та європейським стандартам належного управління державою. Оскільки, головні принципи та напрями діяльності держави у сфері захис-ту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовні-шньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки є змістом державної політики у сфері держав¬ної митної справи, то дослідження особливостей формування й розвитку державної митної політики набувають великого значення як для науковців, так і для практиків. Динамічні зміни, які відбуваються в українському суспільстві на сьогодні, зокрема, воєнні дії на території України, визначають необхідність глибинного та уніфікованого розуміння особливостей здійснення митної політики в контексті сучасних суспільних викликів, що зумовлює актуальність даної проблематики. Мета: дослідити сутність адміністративної діяльності митних органів України та визначити напрями її удосконалення щодо реалізації митної політики держави. Завдання: 1. Дослідити адміністративну діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики, з’ясувати її правову природу, зміст та основні ознаки. 2. Визначити поняття форм та методів адміністративної діяльності мит¬них органів України, а також виявити зв'язок між ними. 3. Окреслити сучасний стан адміністративної діяльності митних органів України та запропонувати напрями її удосконалення. Об’єкт: суспільні відносини, що формуються в процесі здійснення мит-ними органами адміністративної діяльності в сфері реалізації митної політики держави. Предмет: адміністративна діяльність в сфері реалізації митної політики держави. Методи: діалектичний, логіко-юридичний, соціологічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, теоретико-прогностичний. Структура роботи. Наукова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі подано мету, завдання, актуаль¬ність, об’єкт, предмет та методологічну базу даної роботи. У першому розділі «Поняття та основні ознаки адміністративної діяльності митних органів України» визначено поняття адміністративної діяльності митних органів України та наведено основні її риси. У другому розділі «Форми та методи адміністрати-вної діяльності митних органів України» обґрунтовано поняття форм та методів адміністративної діяльності митних органів, а також їх спів¬відношення між собою. У третьому розділі «Напрями удосконалення адміністрати¬вної діяльності митних органів України» автором досліджено сучас¬ний стан адміністративної діяльності митних органів України та запропо¬новано напрями її удосконалення. У висновках вказано короткі підсумки по мате¬ріалам даної роботи. Список використа¬них джерел складається з 30 пунктів. Загальний обсяг роботи — 35 сторінок. Джерельна база. Теоретичною основою наукової роботи є норми чинно¬го законодавства України, праці низки відомих вітчизняних учених-юристів, серед яких: Приймаченко Д.В., Дідик Н.І, Палій Л.Л., Левченко С.Г., Приймачук О.А., Коваль М.В., Білинець Д.А., Мудров А.А., Клим А.-В. В., Саврець А., Сидоренко О.В., Коробенко С.В. та ін.