0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

СУЧАСНІ МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (ID:681842)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 114
Рік виконання: 2020
Вартість: 3400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ 10 1.1. Зародження та еволюція адміністративної юстиції 10 1.2. Адміністративна юстиція у системі захисту прав людини 24 РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ 34 2.1. Організація адміністративної юстиції у Франції 34 2.2. Організація адміністративної юстиції в Німеччині 43 2.3. Організація адміністративної юстиції у Сполученому Королівстві 49 2.4. Організація адміністративної юстиції у США 57 РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 66 3.1. Організація адміністративних судів в Україні 66 3.2. Повноваження адміністративних судів в Україні 76 ВИСНОВКИ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. 1. Зародження та еволюція адміністративної юстиції. Показником демократії є наявність адміністративних судів у державі. Адміністративна юстиція зародилася у зв’язку з необхідністю притягнення влади до відповідальності. Інститут адміністративної юстиції є необхідною умовою існування будь-якої правової держави, більш того, саме створення в середині ХІХ ст. у європейських країнах адміністративних судів, діяльність яких була спрямована на запобігання та припинення свавілля влади, поліції та публічного правління взагалі, зумовило поступовий перехід від так званої поліцейської держави до сучасної правової — звідси випливає необхідність і закономірність становлення і розвитку адміністративної юстиції. Цей процес своїми коренями сягає в глибоку давнину. Екскурс в історію свідчить, що паралельно з розширенням функцій і збільшенням втручання держави в діяльність громадян та їх об’єднань зростає й потреба контролювати, а іноді й обмежувати діяльність представників влади [1, c. 106]. Створення адміністративної юстиції пов’язано з принципом верховенства права. Адже одним з найважливіших напрямків застосування принципу верхо-венства права виступає належне забезпечення його реалізації у сфері виконавчої влади. І це цілком зрозуміло, адже саме виконавча гілка державної влади є найбільш наближеною до людини; з нею у людини відбуваються найчастіші відносини з приводу задоволення різноманітних суб’єктивних прав і законних інтересів особи [2, c. 78]. А сам принцип є фундаментальним і передбачає, що жодна людина не є вище закону, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення закону, і що ніхто не може бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому законом. Римське і грецьке право не знали, що таке адміністративна юстиція, хоча у єгипетських записках періоду греко-римського панування є певні згадки про закони, які передбачали обмеження для індивідів, котрі вчиняли протиправні дії щодо громадян. Яскравим прикладом втручання держави в дії своїх адміністративних органів є функціонування Цензорату, який створили китайські імператори (в часи правління династії Цінь — 221— 206 рр. до н.е.) для перевірки і контролю діяльності багаточисленного чиновництва [1, c. 106]. За часів Середньовіччя правові обмеження європейських абсолютних монархій запроваджувалися внаслідок конфліктів із церквою, повстань знаті, чиї вимоги відображено у Великій хартії вольностей, а також появи германського звичаєвого права, за якого зародилася доктрина, згідно з якою суверен не знаходиться над законом та може бути притягнутий до відповідальності за свої дії. Ці основні принципи знайшли відображення, насамперед, у положеннях про захист майна та особистої свободи і сприяли запровадженню правових механізмів обмеження, особливо за допомогою судів [3, c. 94]. На початку XVIII ст., з розростанням органів влади в державах Європи, було започатковано виконавчі органи, метою яких стало забезпечення відповідальності різних владних органів перед короною (монархом). У 1713 р. королем Карлом XII у рамках шведсько-фінського права було вперше запроваджено посаду омбудсмена, значна частина обов’язків якого полягала у здійсненні нагляду за діяльністю представників влади, недопущенні зловживання ними владою та здійснення протизаконних дій [4, c. 51]. Розвиток ліберальної демократії у ХVIII — XIX століттях сприяв закріпленню в законодавстві цих ідей і створенню підґрунтя для створення у подальшому адміністративної юстиції. У 1722 р. Петром Першим створена прокуратура, якій були надані повноваження загального нагляду і контролю за різними відомствами Російської імперії [1, c. 106]. Посада омбудсмена, яка була створена в Європі з’явилася внаслідок спроб виконавчої влади відстежувати дії власних представників або наводити лад в їх здійсненні; вона не містила жодних елементів розподілу влади, притаманних сучасній адміністративній юстиції. Проте вона засвідчує визанння ще на ранньому етапі потреби мати певний процес перевірки й обмеження реалізації виконавчих повноважнень підлеглими посадовцями, а також потреби гарантувати відповідність їхніх дій законові [5, c. 186]. Сучасні методи досягнення цілей адміністративної юстиції було закладено наприкінці XVIII ст., коли у Франції відбулася революція та було створено Державну Раду, тоді було визнано відмінності між публічним та приватним правом, а також потребу в окремому органі, що здійснював би нагляд за діяльністю влади та впровадженням нею публічного права. Упродовж XIX ст. Державна Рада розвивалась як касаційний суд щодо перегляду дій держави, а також як її дорадчий орган із правових питань. За цей період вона виробила механізми судового перегляду дій органів влади, що й сьогодні залишаються основою системи судового перегляду Франції. Французька модель, що передбачає наявність окремого судового органу, до складу якого входять судді, які мають підготовку в галузі державного управління та права для здійснення перегляду адміністративних дій влади, справила значний вплив на країни Європи та світу [3, c. 95]. У Франції і до 1789 р були адміністративні суди у вигляді Chambre descomptes і Сour des aides. В рамках існуючої в Франції до Великої французької революції інтендантської системи це були залежні від короля суди, в яких посади легально продавалися. Ці суди містили в собі елементи адміністративної юстиції. Очевидно, можна говорити про те, що це не була адміністративна юстиція в сучасному розумінні. Але діалектичний підхід і принцип історизму досліджуваних явищ вимагають досліджувати явище в його історичній динаміці. З цих позицій цілком можливо говорити про зачатки адміністративної юстиції в світі в цілому [6, c. 171]. У 60-х та 70-х роках ХІХ ст. було засновано перші адміністративні суди у Бадені та Прусії, тим самим було створено підґрунтя німецької системи перегляду адміністративних дій. Німецькі теоретики вказали на те, що контролюванню повинна підлягати не тільки законність управління, а і його неупередженість, а тому необхідна незалежна судова ланка, яка застосувала б правозахисні засоби в разі неправомірного й несправедливого здійснення публічної влади [4, c. 51].
Інші роботи з даної категорії: