0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Правове регулювання розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (ID:690634)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 68
Рік виконання: 2016
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 5 1.1. Зміст та характеристика економічної конкуренції 5 1.2. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції 13 1.3. Законодавство про захист економічної конкуренції 17 РОЗДІЛ 2. ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 21 2.1. Сутність та склад порушення законодавства про захист економічної конкуренції 21 2.2. Прояви та види порушень законодавства щодо економічної конкуренції 27 2.3. Аналіз діяльності щодо розслідування та припинення порушень антимонопольного законодавства 35 2.4. Проблеми правового регулювання захисту економічної конкуренції 42 РОЗДІЛ 3. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 49 3.1. Процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 49 3.2. Перевірка, перегляд та оскарження рішень органів Антимонопольного комітету 53 3.3. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства 57 ВИСНОВКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 65
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Дії влади щодо подолання відставання економіки, її організації на сучасних ринкових принципах мають бути спрямовані на формування реального конкурентного середовища та його захист. Для виконання цих завдань необхідно чітко уявляти об’єкт, на який спрямований вплив держави, бажаний результат та можливі шляхи його досягнення. Захист конкуренції є основоположним та конституційно закрі¬пленим принципом забезпечення свободи підприємницької діяль¬ності в Україні. Перед Антимонопольним ко¬мітетом України поставлено важливі завдання щодо захисту економічної конкуренції та боротьби із зло-вживаннями монопольним становищем в Україні - здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства в цій сфері, контроль за концентраці¬єю, узгодженими діями суб’єктів господарювання, сприяти розвитку добросовісної конкуренції, тощо. При наявності в АКУ широкого кола повноважень для здійснення своїх завдань, результативність його роботи є незадовільною. Враховуючи, що питання захисту економічної конкуренції та боротьби із зло¬вживанням монопольним становищем є надзвичай¬но важливим для України як для країни, що крокує в напрямку формування міцної економіки, питання реформи та удосконалення діяльності АКУ є надзви¬чайно актуальним. Дослідженням проблеми державного регулюван¬ня та діяльності в сфері економічної конкуренції займались такі вчені, як В.Б. Авер’янов, А.І. Берлач, О.О. Бакалінська, Ю.П. Битяк, С.С. Валітов, І.П. Голосніченко, І.І.Дахно, Є.В. Додін, Ю.В. Журик, В.К. Колпаков, М.И. Коржанський, К. Мамутов, Р.С. Мельник, І. Мельниченко, В.О. Навроцький, Д.В. Напрієнко, Н.Р. Нижник, Л.В. Ніколаєва, О.М. Околович, О.П. Олійник, 0.1. Остапенко, В. Пілюшенко, В. Сташиса, а також Т.В. Акімова, В.В. Качалін, Т.О. Омельчак, О.М. Стороженко, В.Я. Тацій, Н.О. Трегубець та багато інших. Об’єктом курсової роботи є суспiльнi вiдносини, що виникaють у сферi регулювання монополій в Україні та захисту економічної конкуренції. Предметом курсової роботи є правове регулювання розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Метою курсової роботи є проведення комплексного aнaлiзу iнституту економічної конкуренції, прaвових зaсaд її регулювання, особливостей розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Для досягнення постaвленої мети нaми постaвленi тaкi зaвдaння: • Визначити зміст та дати характеристику економічної конкуренції; • Окреслити правові засади здійснення економічної конкуренції; • Проаналізувати законодавство про захист економічної конкуренції; • Визначити сутність та склад порушення законодавства про захист економічної конкуренції; • Дослідити прояви та види порушень законодавства щодо економічної конкуренції; • Окреслити проблеми правового регулювання захисту економічної конкуренції; • Визначити процедуру розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; • Окреслити перевірку, перегляд та оскарження рішень органів антимонопольного комітету; • Проаналізувати відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. Структурa тa обсяг курсової роботи. Роботa склaдaється iз вступу, трьох роздiлiв, якi поєднують десять пiдроздiлiв, висновкiв тa списку використaних джерел (всього 47 нaйменувaнь). Зaгaльний обсяг курсової роботи стaновить 68 сторiнок.
Інші роботи з даної категорії: