0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Право спільної сумісної власності (ID:690666)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 50
Рік виконання: 2016
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ЗМIСТ ВСТУП 3 РОЗДIЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА СПIЛЬНОЇ СУМIСНОЇ ВЛАСНОСТI 5 1.1. Iсторiя розвитку права спiльної сумiсної власностi 5 1.2. Поняття права спiльної сумiсної власностi 14 Висновок до розділу 24 РОЗДIЛ 2. ОСОБЛИВОСТI ПРАВА СПIЛЬНОЇ СУМIСНОЇ ВЛАСНОСТI 25 2.1. Здiйснення права спiльної сумiсної власностi 25 2.2. Особливостi подiлу майна, що є у спiльнiй сумiснiй власностi 27 2.3. Особливостi спiльної сумiсної власностi подружжя 30 Висновок до розділу 36 РОЗДIЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВА СПIЛЬНОЇ СУМIСНОЇ ВЛАСНОСТI 38 3.2. Спiрнi питання спiльної власностi подружжя 38 3.2. Пропозицiї вдосконалення права спiльної сумiсної власностi 40 Висновок до розділу 43 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальнiсть курсової роботи. З набуттям Україною незалежностi вiдбулися сут¬тєвi змiни у соцiально-економiчному життi українсь¬кого суспiльства, що знаменували собою фактичне вiд¬родження приватної власностi, пiсля того як тривалий час радянське цивiльне законодавство обмежувало фi¬зичних осiб у правi приватної власностi та можливостi створення права спiльної сумiсної власностi. Тому аналiз розвитку правового регулювання вiдносин влас¬ностi, виявлення його позитивних та негативних сторiн є дуже актуальним, оскiльки допоможе в майбутньому використати лише його здобутки та уникнути зробле¬них прорахункiв. Соцiально-економiчнi змiни, якi вiдбулися в останнi роки в нашiй країнi, iстотно вплинули на розвиток iнституту права власностi та його складової частини – права спiльної сумiсної власностi. Широке застосування механiзму права спiльної сумiсної власностi, розширення кола його суб’єктiв, надання ефективних шляхiв здiйснення та надiйних способiв захисту даного права його суб’єктам – це тi передумови, якi послужили вдосконаленню даного правового iнституту власностi. Розвитку даного правового iнституту надали нововведення, закрiпленi, зокрема, в багатьох статтях (ст. ст. 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74) Сiмейного кодексу України. Ретельного аналiзу в цьому аспектi потребують Закон України “Про особисте селянське господарство”, “Про об’єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку”, якi мiстять чимало прогалин. Науково-теоретичною базою дослiдження є теоретичнi розробки, працi вiдомих вчених-юристiв: Алексєєва С.С., Баранової Л.М., Бєлова В.А., Бєлякова О.М., Бiрюкова I.А., Борисової В.I., Венедиктова О.В., Ворожейкина Є.М., Воронцова Г.А., Генкина Д.М., Грибанова В.П., Дзери I.О., Дзери О.В., Драгнєвич Л.Ю., Єршової Н.М., Жилiнкової I.В., Маслова В.Ф., Нiкiтiної В.О., Оридороги М.Т., Орлови Н.В., Пушкiна О.О., Ромовської З.В., Суханова Є.О., Толстого Ю.К., Фурси Є.I., Фурси С.Я., Червоного Ю.С., Шевченко Я.М. та iнших. Обєктом курсової роботи є суспiльнi вiдносини, якi складаються з приводу реалiзацiї права спiльної сумiсної власностi. Предметом курсової роботи є право спiльної сумiсної власностi. Мета дослiдження полягає в комплексному аналiзi права спiльної сумiсної власностi, висуненнi пропозицiй з законодавчого удосконалення даного iнституту. Для досягнення мети, поставленi наступнi завдання: • Проаналiзувати iсторiю розвитку права спiльної власностi; • Окреслити сутнiсть права спiльної власностi; • Визначити поняття права спiльної сумiсної власностi; • Проаналiзувати здiйснення права спiльної сумiсної власностi; • Окреслити особливостi подiлу майна, що є у спiльнiй сумiснiй власностi; • Визначити особливостi спiльної сумiсної власностi подружжя; • Навести шляхи вдосконалення права спiльної сумiсної власностi. Методологiчну основу дослiдження складають сукупнiсть загальнонаукових та спецiальних методiв наукового пiзнання. Основним є загальнонауковий дiалектичний метод, за допомогою якого дослiджене право спiльної сумiсної власностi. Використання методу системно-структурного аналiзу дозволило визначити проблематику права спiльної сумiсної власностi. Використовуючи методи моделювання проаналiзовано можливi шляхи вдосконалення iнституту права спiльної сумiсної власностi. Cтpуктуpa курсової poбoти. Курсова poбoтa cклaдaєтьcя зi вcтупу, трьох poздiлiв, якi пoдiлeнi нa 6 пiдpoздiлiв, висновкiв, cпиcку викopиcтaниx джерел. Oбcяг poбoти – 50 cтopiнок. Cпиcoк використаних джерел нaлiчує 46 найменувань.
Інші роботи з даної категорії: