0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Муніципальні права і свободи людини і громадянина: постанова, проблеми, механізми захисту (ID:690679)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 118
Рік виконання: 2016
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 7 1.1. Доктринальні підходи щодо поняття муніципальних прав людини і громадянина 7 1.2. Міжнародні стандарти захисту прав людини — їх закріплення в правовій системі України 16 1.3. Місце муніципальних прав та свобод людини і громадянина в системі інститутів муніципального права 28 Висновки до розділу 1 39 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 41 2.1. Законодавче закріплення муніципальних прав людини і громадянина в Україні 41 2.2. Гарантії та механізми захисту та забезпечення муніципальних прав за законодавством України 47 2.3. Загальні засади реалізації муніципальних прав і свобод людини і громадянина територіальною громадою та окремими її членами 62 Висновки до розділу 2 81 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПРОГАЛИНИ У РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 83 3.1. Проблеми реалізації муніципальних прав і свобод людини і громадянина 83 3.2. Шляхи подолання проблем реалізації муніципальних прав і свобод людини і громадянина 97 Висновки до розділу 3 102 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 108
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Теоретична актуальність теми полягає в тому, що права людини посідають центральне місце як у національному, так і у міжнародному праві. Міжнародне співтовариство не одне десятиріччя створює правозахисні механізми та впроваджує базові принципи визнання та гарантування муніципальних прав. Безумновно, зазначені механізми передбачають обов’язки держав, на рівні урядів, які ратифікують міжнародні договори з прав людини, вони мають значення й для інших рівнів влади, зокрема для органів та суб’єктів місцевого самоврядування. Як зазначається у доповіді Міжнародної Ради з політики у галузі прав людини, права людини з позиції місцевого самоврядування передбачають, передусім, надання прав на отримання певних благ, зокрема й на участь у політичних процесах на місцевому рівні й на доступ до базових послуг. Розвиток муніципальних прав людини і громадянина безпосередньо пов’язаний із розвитком місцевого самоврядування, запровадженням системи ефективного управління на місцях. Реалізація та забезпечення муніципальних прав є неможливим у недемократичному законодавстві. Демократична держава передбачає існування відповідної моделі організації влади, в основу якої покладено принцип народовладдя та яка забезпечує не лише дієві механізми реалізації народом належної йому влади на всіх рівнях; реальні засоби впливу народу на політику держави, що впроваджується органами публічної влади, а також на відповідність діяльності органів влади суверенній волі народу та їх змінність. Поза сумнівами, про наявність демократичного політичного режиму можна говорити лише в тому випадку, коли вся система публічної влади відповідає цим вимогам. Мова йде як про загальнодержавний рівень організації влади, так і про регіональний та, безумовно, місцевий. З практичної точки зору актуальність обраної теми дослідження полягає у тому, що система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреб суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування, у більшості територіальних громад, не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях. Дослідження муніципальних прав людини і громадянина набуває особливої актуальності в умовах проведення адміністративної реформи в Україні. Науково-теоретичною основою виконання дослідження є роботи таких вчених, як: О.Батанов, Н.Бондарь, С.Головатий, Н.Жильнікова, М.Козюбра, В.Куйбіда, П.Ткачук, М.Баймуратов, А. Колодій, В.Кравченко, С.Алексєєв, М.Хавронюк, Р.Калюжний, М.Козюбра, В.Копєйчиков, Л.Красицька, Ю.Фролов, О.Скрипнюк, О.Фрицький, М.Кельман, С.Лисенков, М.Орзіх, В.Погорілко, П.Рабінович, О.Попов та багато інших. Емпіричну базу дослідження складають дослідження та звіти Асоціації міст України, звіти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, дослідження міжнародних інститутів. Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про органи самоорганізації населення», Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ», Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», Закон Укрїани «Про місцеві вибори», Укази Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України. Об’єктом дипломної роботи виступають суспільні відносини, які виникають в процесі реалізації муніципальних прав та свобод людини і громадянина. Предметом дипломної роботи є положення нормативно-правових актів та доктрин про муніципальні права і свободи людини і громадянина. Мета і завдання дослідження. Метою магістерської дипломної роботи є комплексне дослідження муніципальних прав та свобод людини і громадянина в України, виявлення прогалин їх реалізації в сучасному українському місцевому самоврядуванні та пошук шляхів їх усунення. Відповідно до поставленої мети поставлені такі завдання: • Дослідити доктринальні підходи щодо поняття муніципальних прав людини і громадянина; • Проаналізувати міжнародні стандарти захисту прав людини — їх закріплення в правовій системі України; • Окреслити місце муніципальних прав та свобод людини і громадянина в системі інститутів муніципального права; • Проаналізувати законодавче закріплення муніципальних прав людини і громадянина в Україні; • Дослідити гарантії та механізми захисту та забезпечення муніципальних прав за законодавством України; • Визначити загальні засади реалізації муніципальних прав і свобод людини і громадянина територіальною громадою та окремими її членами; • Окреслити проблеми реалізації муніципальних прав і свобод людини і громадянина; • Дослідити перспективи розвитку муніципальних прав і свобод людини і громадянина. Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів полягає у пропозиціях вирішення проблем реалізації муніципальних прав людини і громадянина. Результати дослідження можуть бути використані в процесі оновлення законодавства, яке стосується реформи місцевого самоврядування в Україні. Методологічну основу дослідження складають сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним є загальнонауковий діалектичний метод, за допомогою якого досліджені муніципальні права та свободи людини і громадянина. Використання методу системно-структурного аналізу дозволило визначити проблематику муніципальних прав людини і громадянина. За допомогою методу абстрагування досліджено місце муніципальних прав та свобод людини і громадянина в системі інститутів муніципального права. Використовуючи методи моделювання проаналізовано проблеми реалізації муніципальних прав. За допомогою методу індукції досліджено аналітико-правові підходи до реалізації муніципальних прав людити та громадянина. Cтpуктуpa магістерської дипломної poбoти. Магістерська диплoмнa poбoтa cклaдaєтьcя зi вcтупу, трьох poздiлiв, які пoдiлeнi нa 8 пiдpoздiлiв, висновків, cпиcку викopиcтaниx джерел. Oбcяг poбoти – 118 cтopiнок. Cпиcoк використаних джерел нaлiчує 105 найменувань.
Інші роботи з даної категорії: