0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Інформаційна функція цивільного права (ID:690686)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 53
Рік виконання: 2016
Вартість: 75
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ПРАВА 5 1.1. Сутнісний вимір функцій права 5 1.2. Поняття функції права 12 1.3. Класифікація функцій права 15 РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 21 2.1. Функції цивільного права 21 2.2. Поняття інформаційної функції цивільного права 24 2.3. Структура інформаційної функції цивільного права 30 РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 39 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Сучасне інформаційне суспільство розвивається в умовах формування правової держави, де пріоритетом є права та свободи людини і грома¬дянина. Як відомо, інформаційне суспільство – це суспільство з розвинутим інформаційним виробництвом і високим рівнем правової куль-тури. Дослідження інформаційної функції права дозволить глибше проаналізувати проблеми правової культури на сучасному етапі державо-творення України в цілому, правової освіченості населення та посадових осіб. Зважаючи на не¬достатність наукового вивчення означеної про-блематики, виникає необхідність у дослідженні проблематики впливу інформаційної функції права на формування правової культури суспі-льства. Функціональний аналіз цивільного права вже не раз перебував у центрі уваги цивілістики. Увага дослідників, як правило, зусереджується на характеристиці функцій окремих інститутів цивільного права або розгляді функцій права з наведенням прикладів із цивільного права. Дослідження функцій цивільного права в теперішній час набуває все більшої актуальності у зв’язку з підвищенням ролі цивільного права у суспільстві та необхідністю дослідження взаємовідносин останнього з системою наукового керування сучасним суспільством. Актуальність теми дослідження. Наявність у права інформаційної функції констатується у більшості сучасних підручників з теорії права. Розділи окремих теоретичних досліджень, присвячені функціональному аспекту окремих явищ, також звертають увагу на існування інформаційної функції. Серед функцій цивільного права автори сучасних підручників із цієї дисципліни окреме місце відводять інформаційній функції. При розгляді функціональних характеристик окремих інститутів цивільного права, до яких вдаються автори монографічних досліджень та статей, також розглядається інформаційна функція. При всьому цьому можна констатувати брак у сучасній цивілістиці спеціальних досліджень, присвячених функціональному аспекту цивільного права та відсутність досліджень, спеціально присвячених інформаційній функції цивільного права. Таким чином, питання інформаційної функції цивільного права потребує подальшої розробки. Тематику функцій права, зокрема інформаційної функції цивільного права, досліджували наступні вчені: М.В.Матійко, М.І. Байтін, О.О. Гаврилов, В.М. Кудрявцев, В.М. Лебєдєв, Д.А. Липинський, О.М. Лощихін, І.В. Москаленко, А.Г. Міхайлянц, Н.М. Оніщенко, М.С. Полєвой, Т.М. Радько, М.М. Расолов, А.Я. Риженков, В.Г. Смирнов, Н.А. Чечина та інші. Об’єкт дослідження є суспільні відносини, що пов’язані з регулюванням цивільних правовідносин в Україні. Предметом дослідження є інформаційна функція цивільного права. Метою дослідження є інформаційної функції цивільного права, дослідження її значення у реалізації правового регулювання цивільних правовідносин. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: • Визначити сутнісний вимір функцій права; • Окреслити поняття функції права; • Дати класифікацію функцій права; • Визначити функції цивільного права; • Дослідити структуру інформаційної функції цивільного права; • Проаналізувати поняття інформаційної функції цивільного права; • Визначити значення інформаційної функції права для розвитку українського суспільства. Структура курсової роботи. Курсова складається зі вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової становить 53 сторінки, список використаних джерел складає 54 найменування.