0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Правове регулювання діяльності органів державного фінансового контролю (ID:690689)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 102
Рік виконання: 2016
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 6 1.1. Поняття державного фінансового контролю 6 1.2. Принципи організації державного фінансового контролю 18 1.3. Механізм державного фінансового контролю 22 РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 30 2.1. Правовий режим статусу спеціалізованих органів державного фінансового контролю 30 Державна фінансова інспекція України 30 Рахункова палата України 38 Державне казначейство України 49 2.2. Правовий режим повноважень загальних органів державного фінансового контролю 54 Верховна Рада України 54 Міністерство фінансів України 56 Національний банк України 60 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 63 3.1. Проблеми правового регулювання здійснення державного фінансового контролю 63 3.2. Перспективи правового регулювання державного фінансового контролю 71 ВИСНОВКИ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП В сучасних умовах розвитку національної системи державних фінансів, на перше місце виходить питання забезпечення дієвості державного фінансового контролю як одного із головних важелів забезпечення сталості фінансової системи в країні. При цьому забезпечення дієвості та ефективності державного фінансового контролю в умовах сьогодення становиться можливим лише за умов дотримання принципів державного фінансового контролю. Отже, дослідження органів державного фінансового контролю буде актуальним. Актуальність теми дослідження. У розбудові системи державного фінансового контролю важливе місце належить її різноплановому й адекватному забезпеченню. Виходячи з цього, потрібно розглядати наукове, нормативно-правове, організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне, кадрове, фінансове й матеріально-технологічне забезпечення, кожне з яких, по суті, є певним ресурсом, який уможливлює здійснення контрольної діяльності. Причому кожен із зазначених різновидів забезпечення повинен бути підпорядкований певній меті, мати обґрунтовану структуру, базуватись на чітко визна¬чених принципах, відповідати сьогоденним і перспектив¬ним потребам контролюючих органів. А відтак кожна із забезпечувальних підсистем системи державного фінансового контролю має перебувати під постійним моніторингом для своєчасного виявлення існуючих проблем, недоліків і невирішених питань і внесення необхідних коректив. На сьогодні у фінансово-правовій науці розроблені певні теоретичні засади правового регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері фінансового контролю. Однак у сфері нормативно-правового забезпечення державно¬го фінансового контролю та правозастосовній практиці в Україні існують певні проблеми, що вимагає поглиблених теоретичних досліджень даної проблематики та вживання конкретних заходів для поліпшення ситуації в цій сфері. Проблематикою фінансового контролю в усіх його проявах займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: О. Барановський, І. Басанцов, В. Бурцев, Н. Виговська, Г. Дмитренко, В. Родіонова, С. Рябухін, В. Симоненко, С. Степашин, І. Стефанюк, М. Столяров, І. Чугунов, Н. Шев¬ченко, В. Шевчук, С. Шохін та інші. Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають під час діяльності органів державного фінансового контролю. Предметом дослідження є правове регулювання органів державного фінансового контролю. Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи полягає у комплексному дослідженні органів державного фінансового контролю, а також пошуку шляхів вдосконалення цього інституту. Відповідно до поставленої мети поставлені наступні завдання: • Визначити поняття державного фінансового контролю; • Охарактеризувати принципи організації державного фінансового контролю; • Дослідити механізм державного фінансового контролю; • Окреслити правовий режим статусу спеціалізованих органів державного фінансового контролю; • Визначити правовий режим повноважень загальних органів державного фінансового контролю; • Проаналізувати проблеми правового регулювання здійснення державного фінансового контролю; • Дослідити перспективи правового регулювання державного фінансового контролю. Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним є загальнонауковий діалектичний метод, за допомогою якого державний фінансовий контроль розглядається в єдності і взаємодії економічного змісту та юридичної форми. Використання методу системно-структурного аналізу дозволило визначити проблематику державного фінансового контролю та з’ясувати системний зв’язок між його елементами. Застосування методу порівняльно-правового аналізу сприяло дослідженню чинного фінансового законодавства України. Cтpуктуpa poбoти. Диплoмнa poбoтa cклaдaєтьcя зi вcтупу, чьотирьох poздiлiв, які пoдiлeнi нa сім пiдpoздiлiв, висновків, cпиcку викopиcтaниx джерел. Oбcяг poбoти – 102 cтopiнки. Cпиcoк викopиcтaнoї лiтepaтуpи нaлiчує 101 найменування.
Інші роботи з даної категорії: