0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Актуальні проблеми організаційно-правових засад управління в галузі екології (ID:698292)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 101
Рік виконання: 2020
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
Магістерське завдання................................................................................................3 Календарний план.......................................................................................................4 Реферат.........................................................................................................................5 Анотації....................................................................................................................... ВСТУП 9 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ 12 1.1. Поняття і зміст організаційно-правових засад управління в галузі екології 12 1.2. Законодавчі основи організаційно-правових засад управління в галузі екології 23 1.3. Система та правовий статус суб'єктів управління в галузі екології 37 РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ВДОСКО НАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО, САМОВРЯДНОГО, ГРОМАДСКОГО, ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ 47 2.1. Правові проблеми державного управління в галузі екології 47 2.2. Правові проблеми самоврядного та громадського управління в галузі екології 59 2.3. Правові проблеми виробничого управління в галузі екології 73 ВИСНОВКИ…...……………………………………………………………………79 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Раціональне використання і відтворення природних ресурсів стає однією з найбільш глобальних проблем людства. Реалії сьогодення свідчать, що одним із факторів, який визначає процес формування розвиненої правової держави, розвиток сучасного суспільства є забезпечення належного стану охорони навколишнього природного середовища в Україні. Серед головних завдань екологічної політики є стабілізація і поліпшення екологічного стану території країни шляхом реалізації державної екологічної політики за інтегрованим підходом соціально-економічного розвитку України для забезпечення переходу до сталого розвитку та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування Україна, як і кожна правова держава, здійснює свої заходи, призначені для досягнення стану захищеності потреб особистостей, суспільства і держави в екологічній безпеці, через відповідні державні органи. Тому в контексті адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, питання створення ефективної системи суб’єктів управління природоохоронною сферою, реформування органів державної влади та впровадження в їх діяльність європейських стандартів отримали новий подих. Адже саме від ефективної природоохоронної діяльності державних органів і громадських інституцій залежить належний стан захисту екологічних прав та підтримання екологічної рівноваги на території України. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми державного управління в екологічній досліджуються багатьма вітчизняними науковцями, серед яких варто виділити В. Андрейцева, Я. Адаменка, А. Андрусевича, Н. Андрусевич, О. Бондаря, Т. Грущкевич, М. Краснову, С. Лінника, Н. Малиш, М. Пилипчука, К. Ситника, А. Толстоухова, П. Фесянова, М. Хвесика, О. Шапталу, В. Шевчука та ін. Окремі аспекти формування структури природокористування, розміщення продуктивних сил та проблем охорони навколишнього природного середовища досліджували Т. Безверхнюк, С. Дорогунцов, А. Качинський, А. Маршалл, Н. Терещенко. Однак залишилися невизначеними питання актуальних проблем організаційно-правових засад управління в галузі екології. Мета роботи – аналіз актуальних проблем організаційно-правових засад управління в галузі екології та обґрунтування пріоритетних напрямків його подальшого розвитку. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  визначити сутність поняття і зміст організаційно-правових засад управління в сфері екології;  розглянути законодавчі основи організаційно-правових засад управління в сфері екології;  описати систему та правовий статус суб'єктів управління в сфері екології;  дослідити правові проблеми державного управління в сфері екології;  проаналізувати правові проблеми самоврядного та громадського управління в сфері екології;  оцінити правові проблеми виробничого управління в сфері екології. Об’єктом дослідження є особливості становлення та здійснення екологічного управління в Україні. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів управління в галузі екології. Теоретичною та методологічною основою магістерської роботи є використання загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: діалектичного методу пізнання, системного аналізу сучасних теорій державного управління. У процесі дослідження використовувалися такі методи: системного аналізу – для дослідження системи та правового статусу суб'єктів управління в сфері екології; порівняльного аналізу – для дослідження правових проблем державного управління в сфері екології; проблемно-орієнтовний – для оцінювання правових проблем самоврядного та громадського управління в сфері екології та виробничого управління в сфері екології. Дослідження організації системи екологічного управління та природних ресурсів проведено методом структурного аналізу. Визначення компетенції органів влади та їх функцій у досліджуваній галузі проведено за допомогою функціонального методу. Інформаційно-довідковою базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти України, міжнародні документи, аналітичні й статистичні матеріали Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної служби статистики України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань охорони довкілля, періодичні видання, наукова інформація із всесвітньої комп’ютерної мережі Internet. Oбсяг i структура дипломної робити. Робота складається за вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 82 сторінки комп’ютерного тексту, в тому числі 2 таблиць, 117 джерел викoристанoї лiтератури