0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків та шляхи її подолання (ID:384184)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Психологія
Сторінок: 39
Рік виконання: 2020
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП ...................................................................................................... 3 РОЗДІЛ 1. ДЕФІНІЦІЯ АГРЕСИВНОСТІ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ................................................................................ 6 1.1. Поняття агресивнсті у зарубіжній і вітчизняній психології ................................................................................... 6 1.2. Характеристика підліткового віку ........................................... 10 1.3. Чинники, що викликають агресію в підлітковому віці .......... 15 Висновки до розділу 1 ................................................................ 17 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ................................................................................ 19 2.1. Дослідження агресивності підлітків ......................................... 19 2.2. Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження ............................................................................... 21 Висновки до розділу 2 ............................................................... 23 РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ...................................................... 25 ВИСНОВКИ ..................................................................................................... 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..................................................... 32 ДОДАТКИ ......................................................................................................... 36
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
...... Актуальність обраної проблеми, її недостатнє теоретичне висвітлення та емпіричне вивчення, а також соціальна значущість зумовили вибір теми нашого дослідження: «Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків та шляхи її подолання». Мета дослідження полягає у виявленні психологічних особливостей агресивної поведінки підлітків та визначенні шляхів її подолання. Реалізація поставленої мети передбачала виконання таких завдань: 1. Здійснити теоретичний аналіз наукових підходів до вивчення агресивної поведінки у зарубіжній і вітчизняній психології; 2. Визначити чинники, що викликають агресію в підлітковому віці; 3. Емпірично дослідити психологічні особливості агресивної поведінки підлітків. 4. Розробити рекомендації щодо подолання агресивної поведінки підлітків. Об’єкт дослідження – агресивна поведінка підлітків. Предмет дослідження – психологічні особливості агресивної поведінки підлітків. Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у роботі були використані методи теоретичного й емпіричного дослідження: а) теоретичних (вивчення, аналіз та узагальнення філософської, психолого-педагогічної, соціологічної літератури з теми дослідження; синтез, порівняння, систематизація), які дали можливість виявити й узагальнити наукові факти і висновки з проблеми, розробити систему подальших дослідно-експериментальних дій; б) емпіричних: методика діагностики показників і форм агресії Басса-Даркі; проективний тест „Неіснуюча тварина”; в) статистичних: методи описової статистики; Під час обробки і презентації даних емпіричного дослідження використовувалися візуальні методи: таблиці і діаграми. Теоретичне значення дослідження полягає в здійсненні аналізу підходів до вивчення агресивної поведінки у зарубіжній і вітчизняній психології; визначенні чинників, що викликають агресію в підлітковому віці. Практичне значення дослідження полягає в емпіричному дослідженні психологічних особливостей агресивної поведінки підлітків та розробці рекомендацій щодо подолання агресивної поведінки підлітків. Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел, що налічує 34 найменування.