0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Емпатійність як професійно важлива якість майбутніх психологів: особливості дослідження (ID:384197)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Психологія
Сторінок: 48
Рік виконання: 2020
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕМПАТІЙНОСТІ 8 1.1. Емпатія як психологічна категорія 8 1.2. Здатність до емпатії як компонент професійних здібностей психолога 13 1.3. Основні підходи до формування емпатії у підготовці майбутнього психолога 17 РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМПАТІЙНОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 21 2.1. Аналіз методів дослідження 21 2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження 23 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 44
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
.... Практична і теоретична значущість розв’язання проблеми формування емпатійної культури майбутнього психолога, недостатня розробка цієї проблем у теорії і методиці професійної освіти зумовили вибір теми курсової роботи: «Емпатійність як професійно важлива якість майбутніх психологів: особливості дослідження» Мета дослідження – дослідити емпатійність як професійно важливу якість майбутніх психологів. Реалізація поставленої мети передбачала виконання таких завдань: 1. Здійснити теоретичний аналіз наукових підходів до вивчення емпатії у зарубіжній і вітчизняній психології. 2. Обґрунтувати значення здатності до емпатії як компоненту професійних здібностей психолога. 3. Визначити основні підходи до формування емпатії у підготовці майбутнього психолога. 4. Емпірично дослідити емпатійність як професійно важливу якість майбутніх психологів. 5. Розробити тренінгові вправи для розвитку емпатійності майбутніх психологів. Об’єкт дослідження – емпатійність як професійно важлива якість майбутніх психологів. Предмет дослідження – особливості дослідження емпатійності як професійно важливої якості майбутніх психологів. Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у роботі були використані методи теоретичного й емпіричного дослідження: а) теоретичних (вивчення, аналіз та узагальнення філософської, психолого-педагогічної, соціологічної літератури з теми дослідження; синтез, порівняння, систематизація), які дали можливість виявити й узагальнити наукові факти і висновки з проблеми, розробити систему подальших дослідно-експериментальних дій; б) емпіричних: методика «Діагностика рівня емпатійних здібностей» (В. Бойка); в) статистичних: методи описової статистики; Під час обробки і презентації даних емпіричного дослідження використовувалися візуальні методи: таблиці і діаграми. Теоретичне значення дослідження полягає в здійсненні аналізу емпатії як психологічної категорії, обґрунтуванні значення здатності до емпатії як компоненту професійних здібностей психолога; визначенні основних підходів до формування емпатії у підготовці майбутнього психолога. Практичне значення дослідження полягає в емпіричному дослідженні емпатійності як професійно важливої якості майбутніх психологів та розробці тренінгових вправ щодо розвитку емпатійності майбутніх психологів. База проведення дослідження: Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел, що налічує 33 найменування. Оснований зміст роботи викладено на 39 сторінках.