0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Психологічні особливості адаптивності студентів (ID:437797)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Психологія
Сторінок: 31
Рік виконання: 2021
Вартість: 220
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ І. Проблеми адаптації студентів до навчального процесу…………………………………………………………………………… 7 1.1 Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти………………………………………………………..7 1.2 Психологічна підготовка школярів до навчання та саморозвиток як психологічний чинник успішної адаптації студентів……………………...9 1.3 Психологічне забезпечення психічного здоров’я у навчальній діяльності студентів.…………………………………………………………………….14 РОЗДІЛ ІІ. Проблеми діагностики адаптаційних процесів до навчального процесу у студентів вищих навчальних закладах…………19 2.1 Аналітична характеристика методів досліджень………………………….19 2.2 Аналіз отриманих результатів……………………………………………...24 Висновки…………………………………………………………………………30 Список використаних джерел…………………………………………………..31
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми дослідження. Проблема адаптації у сучасному суспільстві є однією з ключових проблем психологічної науки. Високий ритм життя, інформаційні перенавантаження та дефіцит часу все більше впливають на психіку особистості і стають причиною різноманітних відхилень у нормальній діяльності функціональних систем життєдіяльності організму людини. Тривала дія несприятливих психологічних, економічних, соціальних чинників зумовлює високу нервово-психічну напругу. Вона здатна викликати різноманітні негативні прояви у поведінці та призвести до нервово-психічних розладів. Дуже активним в наш час є вивчення проблеми психологічного стресу, як у трудовій так і у навчальній діяльності. Досить широке вивчення питання впливу інформаційних чинників на діяльність людини та її стан присвячені зарубіжній та вітчизняній науці. Будь-який різновид стресу в своїй основі є інформаційним, тому він не зводиться лише до емоційного феномену, а термінується та відображається в мотиваційних, вольових, характерологічних та інших компонентах формування особистості. Саме тому, феномен стресу потребує спеціального психологічного вивчення (В.В. Бодров). На сьогоднішній день спостерігається тенденція значного зростання нервових, психічних розладів та розлади у поведінці. Надлишок специфічної інформації викликає порушення вищої нервової діяльності та функцій сну, які є результатом розвитку інформаційних стресів та неврозів. Саме тому цей напрям визначений основним вектором нашого дослідження. Вивчення даної теми є однією з важливих умов для оптимізації психічної діяльності людини, її управляння з метою максимального пристосування особистості до змінливих умов зовнішнього середовища. Проблеми розвитку та діагностики стресів і неврозів досліджувались в роботах Б. Д. Карвасарського, В. Н. Мясищева, А. М. Свядоща, З. Фрейда, А. Адлера, М. М. Хананашвілі, В. А. Бодрова та ін. Проблема адаптації першокурсників до нового студентського колективу є предметом спеціальних досліджень. Тому процес адаптації таких учнів займає важливе місце у дослідженні феномену інформаційного стресу. При вступі до вищого освітнього закладу, студенти стикаються з низкою проблем, які пов’язані з недостатньою психологічною готовністю до навчання у освітньому закладі та руйнуванням вироблених шкільних установок, навичок, звичок, втрати закріплених взаємин з колективом та формування нових навичок. Нові студенти стикаються з невмінням здійснювати психологічну саморегуляцію власної діяльності та поведінки у новому оточенні. Зі вступом до вищого навчального закладу хлопці та дівчата потрапляють у незвичні та нові для них умови, що спричиняє ламання динамічних стереотипів та пов’язаних з ними переживаннями. Внаслідок соціально-психологічної адаптації виникає втрата сформованих позитивних установок та відносин студента до навчання та нового оточення. Важкими наслідками є стан напруженості, зниження студентської активності у навчанні, втрата інтересу до громадської роботи, погіршення поведінки, або навіть втрата віри у свої можливості та розчарування у життєвих планах. Усе це призводить до психічного перенавантаження, яке знижує адаптативні можливості та сприяє порушенню психічного здоров’я особистості. Тому, важливо розглянути та дослідити проблему психологічної адаптації до умов навчання у вищому освітньому закладі. Дослідження даної проблеми допоможе у напрацюванні психологічних методів підвищення успішності у навчанні студентів-першокурсників. Проблема адаптації вимагає теоретичного вивчення процесу та експериментальної перевірки системи навчальних та виховних заходів, здатних прискорити входження у новий колектив. Об’єктом дослідження є процес адаптації студентів до навчального процесу у вищому освітньому закладі. Предметом дослідження є феномен інформаційного стресу, як основної проблеми дезадаптації студентів перших курсів вищих навчальних закладів. Метою дослідження є виявлення особливостей процесу адаптації студентів першого курсу, аналіз етіологічних і симптоматичних складових та пошук ефективних засобів психологічного забезпечення психічного здоров’я у середовищі студентської молоді. На основі мети розроблені наступні завдання дослідження: Розглянути типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому освітньому закладі; Визначити вплив інформаційних стресів на процес адаптації; Виявити можливості психологічного забезпечення психічного здоров’я у середовищі студентського життя; Провести дослідження наявності проявів інформаційного стресу у студентів першого курсу. Розробити рекомендації щодо зміцнення психічного здоров’я у молоді та підвищення стресостійкості особистості. Гіпотеза дослідження – у багатьох студентів-першокурсників період адаптації триває майже весь перший курс, під кінець другого семестру першого курсу навчання прояви дезадаптації та інформаційного стресу значно зменшуються. У студентів першого курсу дезадаптація до навчання проявляється набагато більше, ніж у студентів 4 курсу. Методи дослідження гіпотези виконано за допомогою комплексу методів: - Методика “Самооцінка інформаційних процесів”. - Методика “Схильність до стресу”; - Тест “Рівень невротизації”; - Методика експрес-діагностики неврозу К. Хека і X. Хесса. - Методика визначення стрес-стійкості та соціальної адаптації Холмса і Раге; - Тест нервово-психічної адаптації; - Тест “Рівень та тип вашого стресу”; - Методика “Самооцінка психічних станів” (за Г. Айзенком); - Тест “Самооцінка стійкості до стресу”. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх використання у науковій галузі та в учбовій діяльності при організації навчально-виховного процесу.