066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Банківська статистика (ID:28529)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Статистика
Сторінок: 12
Рік виконання: 2011
Вартість: 40
Купити цю роботу
Зміст
Завдання 1 На основі нижченаведених показників визначити: 1. Відсоток виконання плану по обсягу кредитових послуг. 2. Загальний приріст кредитових послуг за рік, у тому числі: а) за рахунок збільшення оборотності середнього залишку всіх позик; б) за рахунок росту середнього залишку всіх позик Показники План Фактично Середній залишок всіх позик 30 32 Середнє число оборотів всіх позик 6 8 Сума сплачених кредитів або обсяг виконаних кредитних послуг за рік 150 170 Завдання 2 За даними таблиці розрахувати для установ банку. 1. Середній рівень рентабельності по кожній установі банку. 2. Індивідуальні індекси рентабельності . 3. Динаміку середнього рівня рентабельності (систему індексів). 4. Абсолютний приріст прибутку за рахунок динаміки обсягу власних коштів і рівня рентабельності. 5. Зміну рівня рентабельності за рахунок динаміки обсягів власних коштів і прибутку. 6. Дати економічну інтерпретацію одержаних результатів. Установи банку Обсяг власних коштів Обсяг прибутку за період Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період І 1755 3686 2808 5308 ІІ 2145 5362 3218 5608 ІІІ 1982 2358 2945 3721 IV 2543 4758 2955 3824 V 2941 5021 3105 4527 Завдання 3 Є дані про дохід банку по 4-х кварталах за 4 роки: (ум. гр. од.) Квартал Роки 1998 1999 2000 2001 1 58,8 57 60,9 71,6 2 84,7 101,2 116,5 130,5 3 82,8 102,3 118,8 135,6 4 57,4 64 77,7 81,4 На основі наведених даних визначити: 1. а) темп зростання доходу (в % до 1998 р.); б) абсолютний приріст доходу по роках; в) темпи зростання доходу (%); 2. а) на основі одержаних результатів розрахованих показників (п.1) запропонувати робочу гіпотезу про можливі типи статистико-математичних функцій з метою одержання теоретичних рівнів тренду; б) синтезувати можливі трендові моделі, адекватні емпіричному розподілу; в) розрахувати теоретичні рівні тренду для кожного періоду аналізуємого ряду динаміки; визначити максимально вірогідну трендову модель, адекватну емпіричному розподілу ряду динаміки; 3. а) розрахувати індекси сезонності , що дають характеристику внутрішньорічній динаміці; б) провести елюмінування дії чинників випадкового порядку; в) побудувати модель сезонної хвилі доходу банку та розрахувати коефіцієнт її варіації; г) побудувати графік сезонної хвилі доходу банку. 4. Дати економічну інтерпретацію одержаних результатів. Завдання 4 За даними таблиці розрахувати: 1. Коефіцієнти локалізації та концентрації обсягу вкладів (побудувати криву Лоренца). 2. Рівень обсягу вкладів з розрахунку на душу населення. 3. Показники варіації середнього рівня обсягу вкладів. Регіон, області Обсяги вкладів населення в установах Ощадного банку, грн Чисельність населення, тис.чол. Коефіцієнт локалізації Відхилення від середнього Україна 242010,4 52244,1 Автономна республіка Крим 12843,3 2638,8 Вінницька 9467,9 1911,9 Волинська 4288,8 1072,6 Дніпропетровська 18696,4 2886,0 Донецька 30726,7 3936,4 Житомирська 7311,2 5365,8 Закарпатська 3375,3 1510,8 Запорізька 11035,5 1281,4 Івано – Франківська 4919,7 2116,1 Київська (без м.Київ) 6852,1 1461,0 Кіровоградська 6097,3 1937,9 Луганська 15312,6 1251,2 Львівська 9756,6 2776,9 Миколаївська 5949,5 1360,3 Одеська 11760,7 2639,2 Полтавська 9396,0 1771,1 Рівненська 4206,8 1189,2 Сумська 6795,5 1432,2 Тернопільська 4258,7 1180,3 Харківська 13403,5 3182,1 Херсонська 6227,3 1281,2 Хмельницька 7355,3 1527,2 Черкаська 8957,7 1536,2 Чернівецька 2729,2 945,8 Чернігівська 7189,2 1393,9 м.Київ 11098,1 2654,6 Завдання 5 За даними балансу міжрегіональних зв`язків: 1. Скласти основне рівняння балансу. 2. Розрахувати і проаналізувати коефіцієнти: а) міжрегіональних зв’язків, які характеризують участь окремих районів у регіональному розподілі ресурсів; б) міжрегіональних зв’язків, які характеризують участь окремих районів у регіональному формуванні ресурсів; в) вивозу ресурсів за межі регіону; г) ввезення ресурсів із-за меж регіону; д) використання місцевих ресурсів; е) забезпечення регіону власними ресурсами Райони вивозу в межах регіону Райони ввезення (в межах регіону) Вивезено за межі регіону 1 2 3 4 5 1 121 38 140 560 683 55 2 225 790 833 243 240 70 3 950 730 112 803 810 95 4 60 590 740 984 135 110 5 320 164 470 536 960 205 Ввезено із-за меж регіону 120 180 56 210 180 Завдання 6 Є така інформація по 24 банківських установах про обсяг їх доходу, середній розмір позички, чисельність клієнтів, а також коефіцієнт можливої зміни двох останніх показників за п`ятирічний період (див. таблицю). На основі цієї інформації: 1. Синтезувати однофакторну кореляційно-регресійну модель залежності рівня рентабельності від чисельності клієнтів банку: а) визначити рівняння регресії; б) розрахувати індекс кореляції ; в) визначити суттєвість зв’язку з рівнем значимості l = 0,05; г) побудувати з вірогідністю 0,95 довірчі інтерівали коефіцієнта регресії; д) розрахувати прогнозні значення доходу на п’ятирічний період в залежності від зміни кількості клієнтів. 2. Синтезувати двочинникову кореляційно-регресійну модель, що характеризує залежність між наведеними в таблиці показниками: а) побудувати рівняння регресії; б) визначити сукупний та часткові коефіцієнти кореляції; в) визначити вірогідність зв’язку; г) розрахувати прогнозні значення доходу на п’ятирічний період, в залежності від зміни середньго розміру позики та кількості клієнтів. 3. Дати економічну інтерпретацію одержаних результатів розрахунків. Банківські установи доход Середній розмір позики Інформація про клієнтів Звітний період Прогнозуємий коефіцієнт зміни Звітний період Прогнозуємий коефіцієнт зміни 1 346 95 +25 647 -14 2 256 90 -10 518 -2 3 324 76 -5 582 -7 4 306 88 -8 594 +13 5 329 66 +4 538 +4 6 202 101 -9 422 +31 7 252 57 +13 429 +22 8 239 84 -2 596 +4 9 274 69 +1 585 -11 13 281 88 +12 304 0 14 354 68 +17 635 -17 15 284 83 -25 521 +2 16 309 77 +11 530 +4 17 327 83 +14 685 -14 18 290 95 -13 570 +9 19 300 84 +15 602 -8 20 241 104 -1 497 +18 21 232 102 0 443 +4 22 262 109 0 534 0 23 226 76 +16 421 -13 24 345 111 +3 592 +2 Завдання 7 Внаслідок вибіркового обстеження регіональних установ банку та галузевих груп підприємств одержані такі інформаційно-аналітичні матеріали за дворічний період (ум. гр. од.): На підставі цієї інформації розрахувати: 1. Швидкість кредитового обороту по кожній галузевій групі. 2. Індекси середньої тривалості кредитового обороту регіонально-галузевого розподілу (індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень І та ІІ порядків). 3. Абсолютний приріст (чи зменшення) середнього залишку за рахунок дина- міки кредитового обороту та часу обертання по регіональних підрозділах. 4. Коефіцієнти еластичності, що характеризують співвідношення окремих ре- гіональних відділень банку та банку в середньому за кредитовим оборотом, середніми залишками та швидкістю повернення позик. 5. Оформити аналітичну записку. Регіональні (обласні) диреції банку Галузеві групи Базовий період Галузевий період Кредитовий оборот Середній залишок Швидкість кред. обороту Кредитовий оборот Середній залишок Швидкість кред. обороту А а 850 950 0,89 890 1001 0,89 б 810 990 0,82 842 1109 0,76 в 789 890 0,89 853 995 0,86 г 873 925 0,94 900 984 0,91 Б а 650 689 0,94 675 723 0,93 б 690 783 0,88 710 803 0,88 в 600 681 0,88 629 702 0,9 г 661 710 0,93 714 813 0,88 В а 923 1010 0,91 987 1220 0,81 б 909 898 1,01 957 1370 0,7 в 899 953 0,94 933 1021 0,91 г 948 977 0,97 998 1111 0,9 Г а 818 844 0,97 899 985 0,91 б 849 961 0,88 879 1121 0,78 в 954 993 0,96 1100 1203 0,91 г 744 825 0,9 814 913 0,89 Регіональні (обласні) диреції банку Базовий період Галузевий період Кредитовий оборот Середній залишок Швидкість кред. обороту Кредитовий оборот Середній залишок Швидкість кред. обороту А 3322 3755 0,88 3485 4089 0,85 Б 2601 2863 0,91 2728 3041 0,9 В 3679 3838 0,96 3875 4722 0,82 Г 3365 3623 0,93 3692 4222 0,87 разом 12967 14079 0,92 13780 16074 0,86 Завдання 8 Визначити з імовірністю 0,954 необхідний обсяг вибірки для вивчення параметрів ліквідності власних коштів клієнтів банку - юридичних осіб. Пробний аналіз виявив, що середнє квадратичне відхилення коефіцієнта ліквідності власних коштів дорівнює 0,15, загальна кількість клієнтів становить 30 тис. Прийнята гранична помилка вибірки — 3%.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову