0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Статистика (ID:599439)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Статистика
Сторінок: 12
Рік виконання: 2022
Вартість: 180
Купити цю роботу
Зміст
Завдання 1. Кожний студент починає відбір підприємств з підприємства, номер за порядком якого відповідає порядковому номеру студента у списку групи, та відбирає 25 одиниць (якщо підприємств до кінця не вистачає, що б отримати 25 одиниць, відбір продовжується з першого підприємства). Наприклад, студент, який записаний під номером 25, відбір підприємств починає здійснювати з 25 до кінця переліку та з 1 по 14 підприємство. Таким чином, буде сформована сукупність з 25 елементів. Організаційно правова форма підприємств, вартість їх основних виробничих фондів, середньоспискова чисельність та валовий випуск продукції характеризується даними: № з.п. (шиф-ри) Організаційно-правова форма Вартість основних виробничих фондів, тис. грн. Середньоспискова чисельність робітників, осіб Валовий випуск продукції, тис. грн. 1 ТОВ 1240 336 3540 2 ТОВ 2310 302 2911 3 ПАТ 4501 440 5630 4 ПАТ 4906 510 5492 5 ПП 2803 290 2901 6 ПАТ 6507 591 9410 7 ТОВ 1620 271 1920 8 ПрАТ 2005 304 2569 9 ПАТ 4780 340 3520 10 ПрАТ 1740 271 2340 11 ТОВ 3020 363 3921 12 ТОВ 7201 381 8671 13 ПрАТ 2100 227 1586 14 ПП 2521 267 3223 15 ПАТ 3930 467 4224 16 ТОВ 5297 395 3410 17 ПП 3300 254 1326 18 ТОВ 3000 312 3410 19 ТОВ 7110 411 2001 20 ПрАТ 3100 135 2540 21 ТОВ 3521 407 4970 22 ПАТ 3130 410 3640 23 ПАТ 3500 450 6010 24 ПрАТ 3100 250 1490 25 ПАТ 5600 490 3710 Розшифровка організаційно-правових форм суб’єктів господарювання: ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю; ПАТ – публічне акціонерне товариство; ПрАТ – приватне акціонерне товариство; ПП – приватне підприємство. Згідно відібраних даних по 25 підприємствам скласти: 1) прості розподіли підприємств за кожною з наведених ознак. 2) комбінаційні розподіли підприємств за ознаками: організаційно-правова форма – середньоспискова чисельність працюючих; вартість основних виробничих фондів – валовий випуск продукції; вартість основних виробничих фондів – середньоспискова чисельність працюючих – валовий випуск продукції. 3) аналітичні розподіли, які б описали залежність валового випуску продукції від кожної з ознак. 4) комбінаційний аналітичний розподіл, який би описав залежність валового випуску продукції від ознак: вартість основних виробничих фондів – середьноспискова чисельність При проведенні розподілів визначити кількість груп, скласти ранжир елементів, побудувати огіву Гальтона, визначити інтервали груп. Результати групувань навести в табличному вигляді, проілюструвати відповідними графіками, проаналізувати та зробити висновки. Завдання 2. Варіант 1. За даними таблиці визначить відносні величини планового завдання, виконання плану по кожному магазину. МАГАЗИН ТОВАРООБОРОТ, ТИС.ГРН БАЗИСНИЙ РІК План на звітний рік Звітний рік 1 2213 2238 2346 2 3235 3247 3565 Завдання 3. Варіант 1. За даними визначте середню частку розфасованих товарів в загальному обсязі їх виробництва. Товари Загальний обсяг виробництва, т Частка розфасованої продукції у загальному обсязі виробництва, % Маргарин 250,4 38,5 Вершкове масло 949,6 20,4 Завдання 4. За наведеними рядами розподілу визначити модальне та медіанне значення варіюючої ознаки, розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, квадратичний коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Варіант 1. Вікова структура робітників підприємства характеризується даними: Групи робітників за віком, років. Кількість робітників, чол. До 20 15 20-30 28 30-40 45 40-50 27 50 років і старше 18 Завдання 5. Варіант 1. В результаті 10 % вибіркового обстеження земельної площі фермерських господарств регіону отримано дані: Земельна площа, га До 10 10-20 20-30 30 і більше Кількість господарств 14 29 36 24 З імовірністю 0,954 визначити граничну помилку вибірки для середнього розміру земельної площі і вказати довірчій інтервал генеральної середньої. З тією ж імовірністю визначити граничну помилку та довірчий інтервал генеральної частки господарств, що мають земельну менше 20 га. Завдання 7. Згідно даних про динаміку валового регіонального продукту (млн. грн.) по деяким областям України: 1) розрахувати базисні та ланцюгові показники динамік (абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту). Результати розрахунків навести в табличному вигляді; 2) розрахувати узагальнюючі показники динаміки (середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп приросту); 3) здійснити аналітичне вирівнювання динамічного ряду, знайшовши параметри трендового рівняння; 4) здійснити прогноз показника на наступний рік. Зробити висновки. Варіант 1. Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Вінницька область 10207 12414 15381 20094 20104 23589 Завдання 8. Варіант 1. Сегменти ринку Базовий період Звітний період Ціна, грн. Продано, т Ціна, грн. Продано, т А 4,5 50 5,3 40 Б 4,0 30 4,2 80 В 4,5 65 5,1 40 Згідно наведеної інформації визначити: 1) зведені індекси цін, фізичного обсягу, товарообороту; 2) абсолютну зміну товарообороту вцілому та за рахунок зміни чинників, зробити висновки.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Завдання 1. Кожний студент починає відбір підприємств з підприємства, номер за порядком якого відповідає порядковому номеру студента у списку групи, та відбирає 25 одиниць (якщо підприємств до кінця не вистачає, що б отримати 25 одиниць, відбір продовжується з першого підприємства). Наприклад, студент, який записаний під номером 25, відбір підприємств починає здійснювати з 25 до кінця переліку та з 1 по 14 підприємство. Таким чином, буде сформована сукупність з 25 елементів. Організаційно правова форма підприємств, вартість їх основних виробничих фондів, середньоспискова чисельність та валовий випуск продукції характеризується даними: № з.п. (шиф-ри) Організаційно-правова форма Вартість основних виробничих фондів, тис. грн. Середньоспискова чисельність робітників, осіб Валовий випуск продукції, тис. грн. 1 ТОВ 1240 336 3540 2 ТОВ 2310 302 2911 3 ПАТ 4501 440 5630 4 ПАТ 4906 510 5492 5 ПП 2803 290 2901 6 ПАТ 6507 591 9410 7 ТОВ 1620 271 1920 8 ПрАТ 2005 304 2569 9 ПАТ 4780 340 3520 10 ПрАТ 1740 271 2340 11 ТОВ 3020 363 3921 12 ТОВ 7201 381 8671 13 ПрАТ 2100 227 1586 14 ПП 2521 267 3223 15 ПАТ 3930 467 4224 16 ТОВ 5297 395 3410 17 ПП 3300 254 1326 18 ТОВ 3000 312 3410 19 ТОВ 7110 411 2001 20 ПрАТ 3100 135 2540 21 ТОВ 3521 407 4970 22 ПАТ 3130 410 3640 23 ПАТ 3500 450 6010 24 ПрАТ 3100 250 1490 25 ПАТ 5600 490 3710 Розшифровка організаційно-правових форм суб’єктів господарювання: ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю; ПАТ – публічне акціонерне товариство; ПрАТ – приватне акціонерне товариство; ПП – приватне підприємство. Згідно відібраних даних по 25 підприємствам скласти: 1) прості розподіли підприємств за кожною з наведених ознак. 2) комбінаційні розподіли підприємств за ознаками: організаційно-правова форма – середньоспискова чисельність працюючих; вартість основних виробничих фондів – валовий випуск продукції; вартість основних виробничих фондів – середньоспискова чисельність працюючих – валовий випуск продукції. 3) аналітичні розподіли, які б описали залежність валового випуску продукції від кожної з ознак. 4) комбінаційний аналітичний розподіл, який би описав залежність валового випуску продукції від ознак: вартість основних виробничих фондів – середьноспискова чисельність При проведенні розподілів визначити кількість груп, скласти ранжир елементів, побудувати огіву Гальтона, визначити інтервали груп. Результати групувань навести в табличному вигляді, проілюструвати відповідними графіками, проаналізувати та зробити висновки. Завдання 2. Варіант 1. За даними таблиці визначить відносні величини планового завдання, виконання плану по кожному магазину. МАГАЗИН ТОВАРООБОРОТ, ТИС.ГРН БАЗИСНИЙ РІК План на звітний рік Звітний рік 1 2213 2238 2346 2 3235 3247 3565 Завдання 3. Варіант 1. За даними визначте середню частку розфасованих товарів в загальному обсязі їх виробництва. Товари Загальний обсяг виробництва, т Частка розфасованої продукції у загальному обсязі виробництва, % Маргарин 250,4 38,5 Вершкове масло 949,6 20,4 Завдання 4. За наведеними рядами розподілу визначити модальне та медіанне значення варіюючої ознаки, розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, квадратичний коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Варіант 1. Вікова структура робітників підприємства характеризується даними: Групи робітників за віком, років. Кількість робітників, чол. До 20 15 20-30 28 30-40 45 40-50 27 50 років і старше 18 Завдання 5. Варіант 1. В результаті 10 % вибіркового обстеження земельної площі фермерських господарств регіону отримано дані: Земельна площа, га До 10 10-20 20-30 30 і більше Кількість господарств 14 29 36 24 З імовірністю 0,954 визначити граничну помилку вибірки для середнього розміру земельної площі і вказати довірчій інтервал генеральної середньої. З тією ж імовірністю визначити граничну помилку та довірчий інтервал генеральної частки господарств, що мають земельну менше 20 га. Завдання 7. Згідно даних про динаміку валового регіонального продукту (млн. грн.) по деяким областям України: 1) розрахувати базисні та ланцюгові показники динамік (абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту). Результати розрахунків навести в табличному вигляді; 2) розрахувати узагальнюючі показники динаміки (середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп приросту); 3) здійснити аналітичне вирівнювання динамічного ряду, знайшовши параметри трендового рівняння; 4) здійснити прогноз показника на наступний рік. Зробити висновки. Варіант 1. Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Вінницька область 10207 12414 15381 20094 20104 23589 Завдання 8. Варіант 1. Сегменти ринку Базовий період Звітний період Ціна, грн. Продано, т Ціна, грн. Продано, т А 4,5 50 5,3 40 Б 4,0 30 4,2 80 В 4,5 65 5,1 40 Згідно наведеної інформації визначити: 1) зведені індекси цін, фізичного обсягу, товарообороту; 2) абсолютну зміну товарообороту вцілому та за рахунок зміни чинників, зробити висновки.