066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Страховий менеджмент (ID:276161)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Страхування
Сторінок: 19
Рік виконання: 2018
Вартість: 80
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 1. Стратегічні цілі менеджменту страхової діяльності та чинники їх вибору 2. Умови планування в менеджменті страхової діяльності. Основні методи розробки планів менеджменту страхової діяльності 3. Основні принципи й особливості формування та управління резервами страховика Тестові завдання 15. Основне призначення страхування: 1) забезпечення безперервності процесу економічного розвитку суспільства; 2) забезпечення безперервності процесу соціального розвитку суспільства; 3) забезпечення безперервності процесу виробництва матеріаль¬них благ; 4) забезпечення високої прибутковості в системі підприємниць¬ких відносин. 5. Страховий менеджмент — це: 1) вид діяльності, спрямований на працівників страхової ком¬панії з метою координації їх дій для надання страхових послуг страхувальникам, перестрахування та фінансового управління страховими резервами; 2) вид діяльності, спрямований на працівників страхової компанії з метою координації їх дій для надання тільки фінансових пос¬луг страхувальникам і суб’єктам фондового ринку. 25. Уповноважений орган у справах нагляду за страховою діяль¬ністю не здійснює таких функцій: 1) реєстрація страхових договорів, за якими частина ризиків пе¬редається на перестрахування нерезидентам; 2) контроль за платоспроможністю страховиків; 3) визначення мінімального розміру статутного фонду для стра¬ховиків; 4) надання ліцензій на право здійснення страхової діяльності; 5) розробка страхових тарифів для страхових компаній за доб¬ровільними видами страхування; 6) прийняття рішень про виключення страховиків з Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків); 7) розробка проектів законодавчих актів з питань страхової діяль¬ності. 35. Класифікація страхових послуг за економічною ознакою ви¬конується за такими критеріями: 1) за спеціалізацією страховика; об’єктами страхування; видом небезпек; статусом страховика або страхувальника; 2) за об’єктами страхування; видом небезпек; формою страхуван¬ня; 3) за спеціалізацією страховика; статусом страховика або страху¬вальника. 45. Принцип відшкодування реалізується без обмежень: 1) в разі особистого страхування і страхування відповідальності за завдавання шкоди особі; 2) в разі майнового страхування; 3) в разі страхування відповідальності за завдавання шкоди май¬ну і в разі майнового страхування; 4) у будь-яких наведених випадках. 55. Зазначити, яке з наведених тверджень щодо страхових ри¬зиків справедливе: 1) це ймовірність збитку в результаті настання події, що обумов¬лена в страховому полісі; 2) це поняття, в якому одна сторона — страхова компанія — ро¬бить добро іншій стороні — клієнтові — тим, що компенсує йому його втрати; 3) це визначення небезпеки клієнтом виходячи з рівня його вар¬тісних уявлень. 65. Зазначити, чи належать до факторів зовнішнього впливу на діяльність страховика такі умови: 1) стан економіки країни підприємства; 2) відсутність системи андеррайтингу ризиків; 3) плановані вибори до основного законодавчого органу країни; 4) рівень професійної підготовки персоналу; 5) усе перераховане вище, крім факторів за п. 2 і 4; 6) усе перераховане. 75. Інші доходи страховика — це: 1) доходи від здачі ним майна в оренду і від безплатної фінансової (матеріальної) допомоги йому; 2) доходи від надання ним консультаційних послуг і реалізації ним прав регресного позову; 3) доходи від врегулювання заборгованостей, штрафів, пені, кур¬сової різниці, індексації фондів; 4) 1 і 2 разом; 5) 1, 2 і 3 разом. 85. Надбавки до страхової премії забезпечують кошти для: 1) формування фондів за ризиковими видами страхування, якщо необхідно планувати страхове відшкодування витрат, які збільшилися, що перевищує середнє заплановане значен¬ня відшкодування; 2) фінансування превентивних (запобіжних) заходів для ста¬білізації рівня ризику; 3) забезпечення процедури сплати страхових внесків кількома частинами, а не одним платежем. 24. Зазначити, які з перерахованих функцій виконує Ліга стра¬хових організацій України: 1) надає дозвіл на організацію філій страховиків; 2) здійснює перестрахування ризиків; 3) сприяє удосконаленню страхового законодавства; 4) надає інформаційні та навчальні послуги своїм членам; 5) підтримує міжнародні контакти зі страховими об’єднаннями. Задача 6 В автобусі Тернопіль-Хмельницький контролер нарахував: 11 пасажирів, котрі придбали квитки у касі автостанції, 5 пасажирів, котрі мали право на безквитковий проїзд та 6 пасажирів, що їхали без квитка. Визначити: 1. на яку страхову суму несе відповідальність страховик по даному маршруту? 2. В результаті ДТП водій отримав травму, що спричинила інвалідність 1-ї групи. Яку страхову виплату він одержить? Задача 12 При дійсній вартості 450 000грн. житловий будинок був застрахований на суму 300 000грн. Страховий тариф встановлено в розмірі 9%. Внаслідок повені житловий будинок було знищено. Витрати по рятуванню будівлі склали - 7000 грн., вартість залишків - 65 000грн. Визначити: суму страхових платежів, суму страхового відшкодування. Список використаних джерел
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову