066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звіт з практики на підприємстві “Вінницька торгово-промислова палата” (ID:262993)

Тип роботи: звіт з практики
Дисципліна:Товарознавство
Сторінок: 52
Рік виконання: 2013
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
Вступ……………………………………………………………..…………….3 1. Ознайомлення з підприємством “Вінницька торгово-промислова палата”…………………………………………………………………..…..5 1.1. Ознайомлення із структурою підприємства “Вінницька торгово-промислова палата” та організацією його діяльності……………..5 1.2. Ознайомлення із функціональними обов’язками керівників і спеціалістів різних рівнів……………………………………….……12 1.3. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства “Вінницька торгово-промислова палата”…………………………19 1.4. Ознайомлення із організацією охорони праці на підприємстві “Вінницька торгово-промислова палата”…………………………23 2. Організація консалтингової діяльності підприємства “Вінницька торгово-промислова палата”……………………………………….……..26 3. Організація проведення сертифікації та експертизи товарів………...…32 4. Організація зовнішньоекономічних зв’язків підприємства “Вінницька торгово-промислова палата”……………………………………………42 5. Організація проведення виставок у відділі “Експоцентр”……………45 Висновки та пропозиції……………………………………………………48 Список використаних джерел……………………………………………..52
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Згідно з законом України “Про освіту ” та галузевою складовою державного стандарту України з вищої освіти за напрямком підготовки “Товарознавство та торговельне підприємництво”, обов’язковою складовою освітньо-професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти є практична підготовка. Відповідно виробнича практика є невід’ємною складовою практичної підготовки фахівця з товарознавства та комерційної логістики. Метою проходження (комплексної) виробничої практики на ТПП є формування професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах, на базі знань набутих в процесі навчання. В процесі виконання звіту з (комплексної) виробничої практики об’єктом дослідження стала “Вінницька торгово-промислова палата” (ВТПП), що знаходиться в м. Вінниця. ВТПП було створено у 1995 році для здійснення консалтингової діяльності в сфері вітчизняної та міжнародної торгівлі. Вінницька торгово-промислова палата є недержавною самоврядною організацією, яка об'єднує юридичних осiб, що створенi i дiють вiдповiдно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як пiдприємцi, з метою сприяння розвитку народного господарства та нацiональної економiки, її iнтеграцiї у свiтову господарську систему. ВТПП входить до системи “Торгово-промислової палати України”, у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом “ТПП України” та своїм Статутом. Головним завданням “Вінницької торгово-промислової палати” є створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, сприяння всебічному розвитку науково-технічних і торгових зв'язків між українськими та іноземними підприємцями, представлення своїх інтересів з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами. “Вінницька торгово-промислова палата” надає практичну допомогу підприємцям у здійсненні торгово-економічних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках, сприяє розвитку експорту українських товарів і послуг, при чому надає своїм клієнтам широкий спектр професійних послуг, в тому числі консультаційні послуги з питань зовнішньої торгівлі і оцінці ринків, проводить незалежну експертизу товарів, оцінку нерухомості, декларування зовнішньо-торговельних вантажів (за узгодженням з митними органами), надає патентно-ліцензійні послуги, послуги щодо штрихового кодування товарів та ін. У ВТПП надають українським і іноземним підприємцям ділову, юридичну інформацію, організовують семінари, конференції, виставки в Україні і за кордоном, забезпечують ділові переговори з економічних питань, надають інші послуги для здійснення підприємницької діяльності. “Вінницька ТПП” є членом Міжнародної торгової палати і Всесвітньої федерації торгових палат, Асоціації Торгово-промислових палат Європи, Ділової ради Чорноморського економічного співробітництва, Асоціацій ТПП Центральної Європейської Ініціативи. У роботі будуть розглянуті наступні питання: - Ознайомлення з підприємством “Вінницька торгово-промислова палата” - Організація консалтингової діяльності підприємства “Вінницька торгово-промислова палата” - Організація проведення сертифікації та експертизи товарів - Організація зовнішньоекономічних зв’язків підприємства “Вінницька торгово-промислова палата” - Організація проведення виставок у відділі “Експоцентр” Звіт складається із вступу, п’яти розділів основної частини, висновків та пропозицій, викладений на 51 сторінці друкованого тексту і містить 1 таблицю, 2 рисунки, 33 додатки, список використаної літератури налічує 20 найменувань. Висновки та пропозиції В процесі виконання звіту з (комплексної) виробничої практики об’єктом дослідження стала “Вінницька торгово-промислова палата” (ВТПП), що знаходиться в м. Вінниця. ВТПП було створено у 1995 році для здійснення консалтингової діяльності в сфері вітчизняної та міжнародної торгівлі. Проведені під час проходження практики дослідження дозволяють зробити наступні висновки: 1. Вінницька торгово-промислова палата є недержавною самоврядною організацією, яка об'єднує юридичних осiб, що створенi i дiють вiдповiдно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як пiдприємцi, з метою сприяння розвитку народного господарства та нацiональної економiки, її iнтеграцiї у свiтову господарську систему. ВТПП входить до системи “Торгово-промислової палати України”, у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом “ТПП України” та своїм Статутом. 2. Головним завданням “Вінницької торгово-промислової палати” є створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, сприяння всебічному розвитку науково-технічних і торгових зв'язків між українськими та іноземними підприємцями, представлення своїх інтересів з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами. 3. Згідно зі Статутом ТПП України та Статутом “Вінницької ТПП” для керівництва поточною діяльністю Палати Загальні збори дійсних членів вибирають строком на 5 років президію Палати у складі президента, віце-президента, один з яких є секретарем, і членів президії. 4. Обов’язки керівників та фахівців різних рівнів регламентуються посадовими інструкціями. Періодично проводяться атестації фахівців, що дозволяють постійно контролювати та підвищувати компетентність фахівців. Таким чином, за чіткою та прозорою організацією, контролем за виконанням функціональних обов’язків досягається високий професіоналізм фахівців усіх відділів (структурних підрозділів) “Вінницької торгово-промислової палати”. 5. Як показали розрахунки в період з початку 2010 по кінець 2011 року у роботі Вінницької торгово-промислової палати спостерігається активне зростання обсягів виробництва (надання послуг, виконання робіт), відповідно і зростання обсягу оборотного і необоротного капіталу, валового доходу і чистого прибутку. Це є результатом активної економічної діяльності Вінницької ТПП і є позитивним явищем для підприємства. 6. “Вінницька торгово-промислова палата” надає практичну допомогу підприємцям у здійсненні торгово-економічних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках, сприяє розвитку експорту українських товарів і послуг, при чому надає своїм клієнтам широкий спектр професійних послуг, в тому числі консультаційні послуги з питань зовнішньої торгівлі і оцінці ринків, проводить незалежну експертизу товарів, оцінку нерухомості, декларування зовнішньо-торговельних вантажів (за узгодженням з митними органами), надає патентно-ліцензійні послуги, послуги щодо штрихового кодування товарів та ін. У ВТПП надають українським і іноземним підприємцям ділову, юридичну інформацію, організовують семінари, конференції, виставки в Україні і за кордоном, забезпечують ділові переговори з економічних питань, надають інші послуги для здійснення підприємницької діяльності. 7. Організацією проведення сертифікації та експертизи товарів і Вінницькій ТПП займається “Відділ експертизи та сертифікації”, керівником якого є Война Людмила Василівна. Специфіка даного відділу передбачає проведення таких видів експертизи товарів, а саме: 1) Експертиза походження товару(країна-виробник). 2) Визначення коду товару згідно Української класифікації товарів у зовнішньоекономічній діяльності (УКТ ЗЕД). 3) Цінова експертиза на вітчизняному та міжнародному ринках. 4) Експертиза якості. 5) Експертиза кількості. Кожен вид експертизи передбачає проведення певних досліджень характеристик товару, відповідно до завдання експертизи. Як бачимо, Вінницька торгово-промислова палата професійно виконує всі експертизи товарів відповідно до вимог нормативної документації із залученням на їх проведення компетентних фахівців. 8. Відділ зовнішньоекономічних зв’язків та перекладів Вінницької ТПП контактує з колегами з регіональних ТПП всього світу, дипломатичними представництвами України за кордоном та представництвами іноземних держав в Україні, з місцевою та регіональною владою зарубіжних країн, професійними об’єднаннями, агентствами інновацій, інвестицій, трансферу технологій. Ось чому супровід виходу на іноземні ринки вітчизняних підприємців з боку Вінницької торгово-промислової палати має значний успіх. Таким чином, Вінницька ТПП максимально зручно організувала процес обслуговування своїх клієнтів в сучасних умовах ринку, що забезпечує їй авторитет серед підприємств нашого регіону, а також за кордоном. 9. Одним із основних видів діяльності Вінницької ТПП є організація виставок, якою займається окремий підрозділ Експоцентр. Даний підрозділ має окреме приміщення, розміщене за адресою м. Вінниця, вул. Соборна 68. Експоцентр планово 26-28 виставок на рік, позапланово – 3-5 виставок в рік. Середня відвідуваність виставки 6-12 тис. вінничан. Кількість учасників виставки – 60-100. Таким чином, Експоцентр Вінницької ТПП надає послуги по проведенні виставок як для місцевих виробників, так і для виробників із інших областей України. Такі виставки є найефективнішим рекламним засобом для виробників, особливо нових. Виставки дають можливість виробнику представити свої товари (послуги) для споживача, таким чином досягається збільшення потенційних покупців представленої продукції. Щодо пропозицій щодо діяльності Вінницької торгово-промислової палати, пропоную наступне: 1) Організувати власну лабораторію визначення фізико-хімічних показників товарів; 2) Постійно розширювати сферу послуг для клієнтів відповідно до змін ринкових умов; 3) Підтримувати постійний контакт із організаціями, які дають підприємству виключно важливу інформацію про зміни в товарній, збутовій політиці та в комерційній діяльності підприємств відносно попередніх змін; 4) Встановити оптимальні фінансові взаємовідносини із клієнтами; 5) Розробити і використовувати систему постійного спостереження за навколишнім середовищем і збереженням даних. Вдосконалений аналіз маркетингової інформації дозволить підприємству значно підвищити ефективність маркетингових досліджень на ринку, аналізуючи власні можливості, мати повну картину торговельно-технологічних процесів, що відбуваються в реальний час та можливість ефективно розвиватися в даних умовах і надалі. Підводячи підсумки звітної роботи стосовно дослідження діяльності підприємства “Вінницька торгово-промислова палата”, можна з упевненістю сказати, що дане підприємство вирішує проблеми господарської діяльності на стільки максимально, на скільки дозволяють ринкові відносини. Не слід забувати, що в нашій країні не досить розвинута економіка, маркетингова політика та не на стільки досконалий ринок, що на прикладі розвинутих країнах можна будувати майбутнє підприємства. Для того, щоб створити надійну мережу господарських взаємовідносин в сучасних умовах потрібно окрім хисту і великого бажання керувати, вміти вдало пристосовуватись до сучасних умов ринку.
Інші роботи з даної категорії: