0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Структурна організація юридичних та військових терміноодиниць: спільне і специфічне.; Структурна організація юридичних та військових терміноодиниць: спільне і специфічне.; ипишіть двома групами із юридичних словників тридцять дієслів із префіксами а) с-, (ID:8449)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Українська мова
Сторінок: 29
Рік виконання: 2010
Вартість: 35
Купити цю роботу
Зміст
Завдання 1. Розкрийте теоретичне питання у формі зв’язного тексту і проілюструйте прикладами. Обґрунтуйте свою думку. Структурна організація юридичних та військових терміноодиниць: спільне і специфічне. Завдання 2. Складіть і запишіть українською мовою розпорядження як документ, дотримуючись сучасних вимог до його оформлення та подаючи всі реквізити. Усно з’ясуйте особливості конструювання речень у тексті розпорядження, функції дієслів наказового способу, а також прокоментуйте умови вживання двокрапки як розділового знака. Завдання 3. Випишіть двома групами із юридичних словників тридцять дієслів із префіксами а) с-, б) з-. Усно з’ясуйте вимову і правопис префіксів в українській мові через порівняння з російською мовою. Завдання 4. Випишіть із юридичної літератури тридцять віддієслівних іменників із суфіксом –нн(я). Усно з’ясуйте властивий їм відтінок значення. Наведіть у дужках російські відповідники та порівняйте суфіксальні морфеми слів в обох близькоспоріднених мовах. Прокоментуйте способи словотворення. Завдання 5. Подайте патронімічну пару і запишіть за абеткою. Поясніть різницю у значенні слів-паронімів. Поставте наголос. Схарактеризуйте різновиди паронімів і, аргументуючи, визначте, які частини мови найчастіше вступають у відношення паронімії. Завдання 6. Випишіть із фахової (юридичної, військової) літератури двадцять прикметників. Схарактеризуйте їх за розрядами. Усно з’ясуйте, прикметники яких розрядів найчастіше вживаються у текстах наукового та офіційно-ділового мовних стилів і яку стилістичну функцію виконують. Утворіть від дібраних прикметників усі можливі форми ступенювання. Поставте наголос. Поясніть найтиповіші порушення норм творення форм ступенювання прикметників. Завдання 7. Прочитайте подані російською мовою терміноодиниці та сталі словосполучення професійно-ділової мови правоохоронців. Наведіть українські відповідники і запишіть їх. Усно з’ясуйте особливості правопису слів у близькоспоріднених мовах. Завдання 8. Прочитайте мікротекст і назвіть риси функційного стилю, до якого він належить. Випишіть терміноодиниці групами за спільністю їх структурної організації. Визначте частиномовну приналежність терміноодиниць. Усно з’ясуйте правопис підкреслених слів та уживання розділових знаків. Знайдіть речення, в яких можливі варіанти у постановці розділових знаків. Обґрунтуйте свою думку. Завдання 9. Прочитайте мікротексти і доберіть, аргументуючи, заголовки до них. Запишіть мікротексти, розкриваючи дужки, ставлячи необхідні букви та розділові знаки. Усно обґрунтуйте правопис іншомовних слів, вибір прийменників і сполучників та уживання розділових знаків. З’ясуйте правила чергування [і]-[й], [у]-[в], функції тире як розділового знака в реченнях наукового стилю мови.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову