066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Фінансовий менеджмент (ID:28973)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 4
Рік виконання: 2011
Вартість: 15
Купити цю роботу
Зміст
ЗАВДАННЯ 1 1.Підприємство здійснює оцінку ефективності інвестицій (капіталовкладень) в основні засоби (реконструкція виробничого цеху), спираючтсь на методику оцінки чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків В розрахунках податку на прибуток виходити із загальної ставки оподаткування прибутку (25%). В розрахунках теперішньої вартості: ставка дисконтування приймається на рівні 20% (0,2). Ліквідаційна вартість об’єкта інвестування приймається з нульовим значенням. Здійснити фінансові оцінки інвестиційного проекту з виконанням наступних розрахунків: 1. Визначити чистий прибуток підприємства за кожний рік розрахункового періоду 2. Визначити річний готівковий потік та дисконтований річний готівковий потік за кожний рік розрахункового періоду 3. Визначити показник чистої теперішньої вартості (NPV) інвестиційного проекту за розрахунковий період (t = 4 роки). 4. Індекс прибутковості. 5. Визначити терміни окупності початкових інвестицій. Вихідні дані щодо інвестиційного проекту представлено в таблиці 1 (N = номер варіанту 10) Представити розрахунки у табличному вигляді (приклад таблиця №1) Таблиця 1 ПОКАЗНИКИ, тис.грн. РОКИ 0 1 2 3 4 Вихідні дані Капіталовкладення в основні засоби (придбання, монтаж, тощо) 13000 - - - - Чистий дохід (виручка) від реалізації - 6000 7200 8400 9600 Витрати, усього - 2800 2900 3000 3100 - в т.ч. амортизація - 1400 1400 1400 1400 Ставка дисконтування, % - 20 20 20 20 Обчислити: Прибуток до оподаткування - Податок на прибуток - Чистий прибуток Річний готівковий потік (CF) Річний дисконтований готівковий потік Чиста теперішня вартість проекту (NPV) – на кінець кожного року розрахункового періоду (без урахування кредиту) Строк окупності початкових інвестицій Індекс прибутковості (доходності) за розрахунковий період ЗАВДАННЯ 2 1.Розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, зокрема: 1. Чистий дохід (виручка) від реалізації 2. Валовий прибуток 3. Прибуток від операційної діяльності 4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 5. Прибуток від звичайної діяльності 6. Чистий прибуток Дати економічне пояснення розрахованим показникам, охарактеризувати напрями використання прибутку. Вихідні дані наведено в таблиці 2. Таблиця 2. Показники, млн..грн.. Виручка від реалізації 45,1 В т.ч. - Акцизний збір 3,3 - ПДВ Собівартість продукції 16,8 Адміністративні витрати 8,5 Витрати на збут 3,5 Інші операційні доходи 1,6 Інші операційні витрати 2,6 Доходи від участі в капіталі 1,9 Інші фінансові доходи 2,5 Інші фінансові витрати 1,1 Втрати від участі в капіталі 1,0 Інші доходи 0,6 Інші витрати 0,4 Податок на прибуток від звичайної діяльності ЗАВДАННЯ 3 Розрахувати показники, що характеризують фінансовий стан підприємства, зокрема: 1. Коефіцієнт загальної ліквідності 2. Коефіцієнт термінової ліквідності 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 4. Коефіцієнт автономії 5. Коефіцієнт загальної заборгованості 6. Коефіцієнт оборотності сукупних активів 7. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (оборотних активів) 8. Рентабельність підприємства 9. Рентабельність продукції (рентабельність обороту) 10. Чистий оборотний капітал підприємства 11. Коефiцiєнт довгостроковостi в структурi заборгованостi 12. Коефiцiєнт забезпечення власними коштами основного капiталу (або коефiцiєнт покpиття основних засобів 1-го ступеню) 13. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами Дати економічне пояснення розрахованим показникам, охарактеризувати основні напрями аналізу фінансового стану. Вихідні дані наведено в таблиці 3. Таблиця 3. Показники, млн..грн Підсумок балансу 18,2 Необоротні активи 13,4 Основні засоби 12,5 Оборотні активи 3,4 Запаси 0,8 Дебітори 2,3 Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 Власний капітал 12,5 Довгострокові зобов’язання 2,3 Поточні зобов’язання 3,2 Чиста виручка від реалізації 7,1 Прибуток до оподаткування 1,8
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову