0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Тести. Фондовий ринок та особливості його функціонування в Україні (ID:506039)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 7
Рік виконання: 2021
Вартість: 78
Купити цю роботу
Зміст
34 завдання
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути: А. Юридичні і фізичні особи; Б. Держава; В. Тільки юридичні особи; Г. Правильно зазначене у пунктах А і Б; Д. Правильно зазначене у пунктах Б і В. 2. Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, можуть випускатися в таких формах: А. Тільки в документарній формі; Б. Тільки в бездокументарній форм;. В. У документарній та бездокументарній формах; Г. Немає вірної відповіді. 3. Відповідно до чинного законодавства України форму випуску цінних паперів визначає: А. Національний банк України; Б. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; В. Емітент; Г. Інвестор. 4. Визначте орган, який здійснює обслуговування обігу державних цінних паперів, в тому числі депозитарну діяльність щодо цих паперів: А. Національний банк України; Б. Уповноважені банки; В. Торговці цінними паперами, які мають дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів; Г. Зазначене у пунктах А,Б; Д. Зазначене у пунктах А, Б, В. 5. Вірогідна ціна пакета акцій, визначена шляхом оціночних процедур на дату оцінки, за яку він може бути проданий за відсутності додаткових умов продажу, — це: А. Ринкова вартість пакета акцій; Б. Інвестиційна вартість пакета акцій; В. Ліквідна вартість пакета акцій; Г. Оціночна вартість пакета акцій. 6. Скоригована ринкова вартість пакета акцій з урахуванням додаткових інвестиційних умов його продажу — це: А. Оціночна вартість пакета акцій; Б. Інвестиційна вартість пакета акцій; В. Ліквідна вартість пакета акцій; Г. Початкова вартість пакета акцій. 7. Визначте акції, за якими сплачуються дивіденди: А. За акціями, що належать акціонерам; Б. За акціями, що знаходяться на балансі акціонерного товариства; В. За акціями, що належать акціонерам; знаходяться на балансі товариства; випускатимуться в обіг найближчим часом; Г. Немає вірної відповіді. 8. Модель оцінки поточної вартості акцій з постійним зростанням дивідендів відома як: А. Модель Дюпона; Б. Модель Гордона; В. Модель Фішера; Г. Модель Шарпа. 9. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: А. 5%; Б. 10%; В. 15%; Г. 30%; Д. 25%. 10. Визначте, чи підлягають обкладанню податком на додану вартість операції з випуску, розміщення та продажу за кошти цінних паперів, що емітовані суб'єктами підприємницької діяльності: А. Так; Б. Ні. 11. Визначте, чи може акціонерне товариство викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх анулювання: А. Так; Б. Ні. 12. Визначте, чи може акціонерне товариство випускати акції для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю: А. Так; Б. Ні; В. Може, якщо отримав дозвіл Національного комітету по цінним паперам та фондового ринку (НКЦПФР); Г. Може, якщо розмір збитків не перевищує 2 % статутного фонду. 13. Визначення біржового курсу на цінні папери, що передбачає постійне зіставлення біржових замовлень на купівлю та продаж певного цінного папера (цінних паперів), характеризується як: А. Фіксинг; Б. Лістинг; В. Постійне котирування; Г. Немає вірної відповіді. 14. Внесення цінних паперів до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладання угод в торговельно- інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами, характеризується як: А. Біржова послуга; Б. Лістинг; В. Біржова операція; Г. Біржове замовлення; Д. Котирування. 15. Облігації, які за бажанням власника можуть обмінюватись на інші цінні папери (як правило акції), що випускаються цим емітентом, відомі як: А. Облігації з правом дострокового погашення; Б. Конвертовані облігації; В. Компенсовані облігації; Г. Варанти. 16. Погашення облігації передбачає: А. Перехід права власності на облігації за умов купівлі-продажу на біржі; Б. Виплату номінальної вартості облігації та доходу за облігацію (продаж товарів або надання послуг) у строки, передбачені умовами емісії облігацій; В. Виплату номінальної вартості облігації та доходу за облігацію у будь-який строк за рішенням емітента; Г. Немає вірної відповіді. 17. Доходи, отримані від продажу (розміщення) підприємством емітованих ним облігацій: А. Не підлягають оподаткуванню; Б. Включаються до складу валового доходу і оподатковуються відповідно до чинного законодавства за ставкою 25 %; В. Оподатковуються за пільговою ставкою, розмір якої дорівнює 10 %; Г. Оподатковуються за пільговою ставкою, розмір якої дорівнює 20 %. 18. Визначте, які обмеження є щодо рішення про випуск облігацій акціонерних товариств: А. Якщо сума випуску облігацій становить більш як 25 % розміру статутного фонду; Б. Якщо випуск облігацій до повної оплати всіх випущених акцій; В. Немає ніяких обмежень; Г. Зазначене у пунктах А, Б. 19. Стандартний документ, що засвідчує право придбати чи продати цінні папери, кошти (валютні цінності), матеріальні або нематеріальні активи (товари) на визначених ним умовах у майбутньому, — це: А. Опціон; Б. Ощадний сертифікат; В. Казначейські зобов'язання; Г. Дериватив; Д. Варант; Е. Ф'ючерсний контракт. 20. Стандартний документ, укладений як стандартизований контракт, який засвідчує зобов'язання продати (придбати) відповідну кількість базового активу у визначений час у майбутньому з фіксацією ціни базового активу під час укладання контракту, визначається як: А. Опціон; Б. Ф’ючерсний контракт; В. Варант; Г. Фондовий дериватив; Д. Сертифікат. 21. Стандартний документ, укладений як стандартизований контракт, який закріплює право його власника на придбання від емітента чи на продаж емітентом зазначеної кількості базового активу у визначений термін за фіксованою при укладанні ціною, визначається як: А. Ф’ючерсний контракт; Б. Опціон; В. Варант; Г. Дериватив; Д. Індосамент. 22. Діяльність з визначення взаємних зобов'язань щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними визначається як: А. Депозитарна діяльність; Б. Діяльність з управління цінними паперами; В. Діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів; Г. Розрахунково-клірингова діяльність; Д. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 23. Документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі крім приватизаційних паперів, який підтверджує право здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі, позначається як: А. Сертифікат; Б. Сертифікат якості; В. Глобальний сертифікат; Г. Немає вірної відповіді. 24. Юридичні особи, зареєстровані у реєстрі власників іменних цінних паперів (депозитарії або зберігачі), яким ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій, називаються: А. Афілійованими особами; Б. Реальними утримувачами цінних паперів; В. Номінальними утримувачами цінних паперів; Г. Депонентами. 25. Приватизаційні папери в Україні випускаються у таких видах: А. Акції, облігації, векселі; Б. Компенсаційні та інвестиційні сертифікати; В. Майнові сертифікати, житлові чеки, земельні бони; Г. Зазначене у пунктах Б, В. 26. Казначейські векселі можуть використовуватися їх держателями для: А. Видатків на оплату праці; Б. Погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів; В. Грошових виплат населенню; Г. Застави з метою забезпечення зобов'язань перед резидентами; Д. Застави з метою забезпечення зобов'язань перед нерезидентами; Е. Зарахування у сплату податків до державного бюджету за бажанням векселедержателя. 27. Платником за казначейськими векселями виступає: А. Міністерство фінансів України; Б. Національний банк України; В. Головне Управління Державного казначейства; Г. Уповноважені комерційні банки. 28. Іноземні цінні папери підлягають обігу на території України: А. Через уповноважені банки; Б. Тільки через біржі або торговельно-інформаційні системи; В. Через фінансових посередників; Г. Зазначене у пунктах А і Б; Д. Зазначене у пунктах А—В. 29. Відповідальність за достовірність даних та документи, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації іноземних цінних паперів, покладено на: А. Емітента;. Б. Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку; В. Міністерство фінансів України; Г. Особу, що пропонує іноземні цінні папери для продажу їх на території України; Д. Фінансових посередників, які здійснюють їх продаж на території України; Е. Українські фондові біржі, що здійснюють лістинг цінних паперів. 30. За якою ознакою класифікації розрізняють акції на пред'явника та іменні акції: А. За формою власності емітента; Б. За особливостями реєстрації і обігу; В. За характером зобов'язань емітента; Г. За регіональною належністю емітента. 31.Поділ облігацій на процентні та цільові здійснюється: А. За видами емітентів; Б. За формою виплати винагороди; В. За особливостями реєстрації і обігу; Г. За термінами погашення. 32.За умовами розміщення ощадні сертифікати поділяються на: А. Іменні та на пред'явника; Б. Коротко-, середньо- та довгострокові; В. Строкові та до запитання; Г. Процентні та дисконтні. 33. За наведеним текстом завдання встановити відповідність понять: Код Вид фінансового Номер Визначення ринку відпові ді поняття А Ринок короткостроковог о капіталу 1 Ринок, який охоплює кредитні відносини і відносини співволодіння Б Ринок довгострокового капіталу 2 Ринок, на якому корпорації залучають капітал через розміщення цінних паперів В Первинний ринок цінних паперів 3 Ринок, на якому знаходяться в обігу цінні папери, недопущені до обігу на фондовій біржі Г Вторинний ринок цінних паперів 4 Ринок короткострокових зобов'язань із терміном погашення менш як за один рік Д Ринок цінних паперів 5 Ринок довгострокових боргових зобов'язань та акціонерного капіталу Е Децентралізовани й ринок цінних паперів 6 Ринок, на якому здійснюються операції з наявними, вже випущеними в обіг цінними паперами 34. Погашення облігації передбачає: А. Перехід права власності на облігації за умов купівлі-продажу на біржі; Б. Виплату номінальної вартості облігації та доходу за облігацію (продаж товарів або надання послуг) у строки, передбачені умовами емісії облігацій; В. Виплату номінальної вартості облігації та доходу за облігацію у будь- який строк за рішенням емітента; Г. Зазначене у пунктах А, Б.
Інші роботи з даної категорії: