0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Фінансовий менеджмент (ID:598423)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 6
Рік виконання: 2021
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
Задача до білету №1 Базуючись на даних фінансової звітності підприємства „АВС” за 2021 рік розрахуйте показники ліквідності. Зробіть висновки. Фінансова звітність підприємства „АВС” за 2021 рік. Агрегований баланс, тис. грн. Актив на початок року на кінець року Пасив на початок року на кінець року Необоротні активи 3 556 3 951 Власний капітал: 5 026 5 211 Оборотні активи: 3 125 3 906 Статутний капітал 3 600 3 600 Нерозподілений прибуток 1 256 1 440 Запаси 1 656 2 070 Інші джерела 170 171 Дебіторська заборгованість 612 765 Позичковий капітал: 1 655 2 646 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Довгострокові зобов’язання 40 855 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 81 Короткострокові кредити та позики 790 810 Витрати майбутніх періодів 22 45 Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання 825 981 Баланс 6 681 7 857 Баланс 6 681 7 857 Звіт про фінансові результати, тис. грн. Стаття за звітний період за попередній період Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 000 8 950 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 7 650 7 620 Валовий прибуток 1 350 1 330 Інші операційні доходи 135 132 Адміністративні витрати 315 298 Витрати на збут 100 83 Інші операційні витрати 35 25 Прибуток від операційної діяльності 1 035 1 056 Дохід від участі у капіталі 27 12 Інші фінансові доходи 32 9 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 1 094 1 077 Податок на прибуток від звичайної діяльності 328 323 Чистий прибуток 766 754 Задача до білету №2 На основі наведених даних зробити аналіз оборотності активів підприємства шляхом визначення коефіцієнту оборотності всіх активів, що використовуються; коефіцієнту оборотності оборотних активів; тривалості обороту всіх активів, що використовуються; тривалості обороту оборотних активів: Агрегований баланс, тис. грн. Актив на початок року на кінець року Пасив на початок року на кінець року Необоротні активи 3 556 3 951 Власний капітал: 5 026 5 211 Оборотні активи: 3 125 3 906 Статутний капітал 3 600 3 600 Нерозподілений прибуток 1 256 1 440 Запаси 1 656 2 070 Інші джерела 170 171 Дебіторська заборгованість 612 765 Позичковий капітал: 1 655 2 646 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Довгострокові зобов’язання 40 855 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 81 Короткострокові кредити та позики 790 810 Витрати майбутніх періодів 22 45 Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання 825 981 Баланс 6 681 7 857 Баланс 6 681 7 857 Звіт про фінансові результати, тис. грн. Стаття за звітний період за попередній період Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 000 8 950 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 7 650 7 620 Валовий прибуток 1 350 1 330 Інші операційні доходи 135 132 Адміністративні витрати 315 298 Витрати на збут 100 83 Інші операційні витрати 35 25 Прибуток від операційної діяльності 1 035 1 056 Дохід від участі у капіталі 27 12 Інші фінансові доходи 32 9 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 1 094 1 077 Податок на прибуток від звичайної діяльності 328 323 Чистий прибуток 766 754 Зробити відповідні висновки. Задача до білету №3 На підставі наведених нижче даних зробити аналіз рентабельності роботи підприємства шляхом визначення коефіцієнту рентабельності всіх активів, що використовуються (або коефіцієнту економічної рентабельності); коефіцієнту рентабельності власного капіталу (або коефіцієнту фінансової рентабельності); коефіцієнту рентабельності реалізації продукції; коефіцієнту рентабельності поточних витрат: Агрегований баланс, тис. грн. Актив на початок року на кінець року Пасив на початок року на кінець року Необоротні активи 3 556 3 951 Власний капітал: 5 026 5 211 Оборотні активи: 3 125 3 906 Статутний капітал 3 600 3 600 Нерозподілений прибуток 1 256 1 440 Запаси 1 656 2 070 Інші джерела 170 171 Дебіторська заборгованість 612 765 Позичковий капітал: 1 655 2 646 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Довгострокові зобов’язання 40 855 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 81 Короткострокові кредити та позики 790 810 Витрати майбутніх періодів 22 45 Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання 825 981 Баланс 6 681 7 857 Баланс 6 681 7 857 Звіт про фінансові результати, тис. грн. Стаття за звітний період за попередній період Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 000 8 950 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 7 650 7 620 Валовий прибуток 1 350 1 330 Інші операційні доходи 135 132 Адміністративні витрати 315 298 Витрати на збут 100 83 Інші операційні витрати 35 25 Прибуток від операційної діяльності 1 035 1 056 Дохід від участі у капіталі 27 12 Інші фінансові доходи 32 9 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 1 094 1 077 Податок на прибуток від звичайної діяльності 328 323 Чистий прибуток 766 754 Зробити відповідні висновки. Задача до білету №4 На основі наведених нижче даних зробити аналіз фінансової стійкості підприємства шляхом визначення коефіцієнту автономії, коефіцієнту фінансування, коефіцієнту заборгованості, коефіцієнту довгострокової фінансової незалежності: Агрегований баланс, тис. грн. Актив на початок року на кінець року Пасив на початок року на кінець року Необоротні активи 3 556 3 951 Власний капітал: 5 026 5 211 Оборотні активи: 3 125 3 906 Статутний капітал 3 600 3 600 Нерозподілений прибуток 1 256 1 440 Запаси 1 656 2 070 Інші джерела 170 171 Дебіторська заборгованість 612 765 Позичковий капітал: 1 655 2 646 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Довгострокові зобов’язання 40 855 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 81 Короткострокові кредити та позики 790 810 Витрати майбутніх періодів 22 45 Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання 825 981 Баланс 6 681 7 857 Баланс 6 681 7 857 Звіт про фінансові результати, тис. грн. Стаття за звітний період за попередній період Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 000 8 950 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 7 650 7 620 Валовий прибуток 1 350 1 330 Інші операційні доходи 135 132 Адміністративні витрати 315 298 Витрати на збут 100 83 Інші операційні витрати 35 25 Прибуток від операційної діяльності 1 035 1 056 Дохід від участі у капіталі 27 12 Інші фінансові доходи 32 9 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 1 094 1 077 Податок на прибуток від звичайної діяльності 328 323 Чистий прибуток 766 754 Зробити відповідні висновки.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Задача до білету №1 Базуючись на даних фінансової звітності підприємства „АВС” за 2021 рік розрахуйте показники ліквідності. Зробіть висновки. Фінансова звітність підприємства „АВС” за 2021 рік. Агрегований баланс, тис. грн. Актив на початок року на кінець року Пасив на початок року на кінець року Необоротні активи 3 556 3 951 Власний капітал: 5 026 5 211 Оборотні активи: 3 125 3 906 Статутний капітал 3 600 3 600 Нерозподілений прибуток 1 256 1 440 Запаси 1 656 2 070 Інші джерела 170 171 Дебіторська заборгованість 612 765 Позичковий капітал: 1 655 2 646 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Довгострокові зобов’язання 40 855 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 81 Короткострокові кредити та позики 790 810 Витрати майбутніх періодів 22 45 Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання 825 981 Баланс 6 681 7 857 Баланс 6 681 7 857 Звіт про фінансові результати, тис. грн. Стаття за звітний період за попередній період Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 000 8 950 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 7 650 7 620 Валовий прибуток 1 350 1 330 Інші операційні доходи 135 132 Адміністративні витрати 315 298 Витрати на збут 100 83 Інші операційні витрати 35 25 Прибуток від операційної діяльності 1 035 1 056 Дохід від участі у капіталі 27 12 Інші фінансові доходи 32 9 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 1 094 1 077 Податок на прибуток від звичайної діяльності 328 323 Чистий прибуток 766 754 Задача до білету №2 На основі наведених даних зробити аналіз оборотності активів підприємства шляхом визначення коефіцієнту оборотності всіх активів, що використовуються; коефіцієнту оборотності оборотних активів; тривалості обороту всіх активів, що використовуються; тривалості обороту оборотних активів: Агрегований баланс, тис. грн. Актив на початок року на кінець року Пасив на початок року на кінець року Необоротні активи 3 556 3 951 Власний капітал: 5 026 5 211 Оборотні активи: 3 125 3 906 Статутний капітал 3 600 3 600 Нерозподілений прибуток 1 256 1 440 Запаси 1 656 2 070 Інші джерела 170 171 Дебіторська заборгованість 612 765 Позичковий капітал: 1 655 2 646 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Довгострокові зобов’язання 40 855 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 81 Короткострокові кредити та позики 790 810 Витрати майбутніх періодів 22 45 Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання 825 981 Баланс 6 681 7 857 Баланс 6 681 7 857 Звіт про фінансові результати, тис. грн. Стаття за звітний період за попередній період Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 000 8 950 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 7 650 7 620 Валовий прибуток 1 350 1 330 Інші операційні доходи 135 132 Адміністративні витрати 315 298 Витрати на збут 100 83 Інші операційні витрати 35 25 Прибуток від операційної діяльності 1 035 1 056 Дохід від участі у капіталі 27 12 Інші фінансові доходи 32 9 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 1 094 1 077 Податок на прибуток від звичайної діяльності 328 323 Чистий прибуток 766 754 Зробити відповідні висновки. Задача до білету №3 На підставі наведених нижче даних зробити аналіз рентабельності роботи підприємства шляхом визначення коефіцієнту рентабельності всіх активів, що використовуються (або коефіцієнту економічної рентабельності); коефіцієнту рентабельності власного капіталу (або коефіцієнту фінансової рентабельності); коефіцієнту рентабельності реалізації продукції; коефіцієнту рентабельності поточних витрат: Агрегований баланс, тис. грн. Актив на початок року на кінець року Пасив на початок року на кінець року Необоротні активи 3 556 3 951 Власний капітал: 5 026 5 211 Оборотні активи: 3 125 3 906 Статутний капітал 3 600 3 600 Нерозподілений прибуток 1 256 1 440 Запаси 1 656 2 070 Інші джерела 170 171 Дебіторська заборгованість 612 765 Позичковий капітал: 1 655 2 646 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Довгострокові зобов’язання 40 855 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 81 Короткострокові кредити та позики 790 810 Витрати майбутніх періодів 22 45 Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання 825 981 Баланс 6 681 7 857 Баланс 6 681 7 857 Звіт про фінансові результати, тис. грн. Стаття за звітний період за попередній період Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 000 8 950 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 7 650 7 620 Валовий прибуток 1 350 1 330 Інші операційні доходи 135 132 Адміністративні витрати 315 298 Витрати на збут 100 83 Інші операційні витрати 35 25 Прибуток від операційної діяльності 1 035 1 056 Дохід від участі у капіталі 27 12 Інші фінансові доходи 32 9 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 1 094 1 077 Податок на прибуток від звичайної діяльності 328 323 Чистий прибуток 766 754 Зробити відповідні висновки. Задача до білету №4 На основі наведених нижче даних зробити аналіз фінансової стійкості підприємства шляхом визначення коефіцієнту автономії, коефіцієнту фінансування, коефіцієнту заборгованості, коефіцієнту довгострокової фінансової незалежності: Агрегований баланс, тис. грн. Актив на початок року на кінець року Пасив на початок року на кінець року Необоротні активи 3 556 3 951 Власний капітал: 5 026 5 211 Оборотні активи: 3 125 3 906 Статутний капітал 3 600 3 600 Нерозподілений прибуток 1 256 1 440 Запаси 1 656 2 070 Інші джерела 170 171 Дебіторська заборгованість 612 765 Позичковий капітал: 1 655 2 646 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Довгострокові зобов’язання 40 855 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 81 Короткострокові кредити та позики 790 810 Витрати майбутніх періодів 22 45 Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання 825 981 Баланс 6 681 7 857 Баланс 6 681 7 857 Звіт про фінансові результати, тис. грн. Стаття за звітний період за попередній період Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 000 8 950 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 7 650 7 620 Валовий прибуток 1 350 1 330 Інші операційні доходи 135 132 Адміністративні витрати 315 298 Витрати на збут 100 83 Інші операційні витрати 35 25 Прибуток від операційної діяльності 1 035 1 056 Дохід від участі у капіталі 27 12 Інші фінансові доходи 32 9 Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 1 094 1 077 Податок на прибуток від звичайної діяльності 328 323 Чистий прибуток 766 754 Зробити відповідні висновки.
Інші роботи з даної категорії: