0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління власним капіталом Рошен (дипломна бакалаврська, унікальність 70%) (ID:834822)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 89
Рік виконання: 2023
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧННИ АСПЕКТИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність поняття власного капіталу, як економічної категорії 5 1.2. Методологія аналізу власного капіталу 11 1.3. Формування та організація власного капіталу 13 1.4. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення регулювання власного капіталу 25 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПРАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН») 31 2.1. Загальна характеристика підприємства та оцінка його фінансово-економічної діяльності 31 2.2. Аналіз складу, структури та динаміки власного капіталу ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 40 2.3. Оцінка ефективності управління власним капіталом підприємства 45 2.4. Шляхи і заходи вдосконалення управлінням власного капіталу 49 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 72 ДОДАТКИ 81
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Стабільність і ефективність вітчизняних фірм значною мірою є залежними від наявних у них фінансових ресурсів. Водночас власний капітал є одним із ключових джерел фінансування підприємств. Однак на даний момент більшість вітчизняних підприємств не отримали достатньо прибутку для підтримки розвитку підприємств, а відсутність прибутку в свою чергу вплинула на розподіл дивідендів. Для забезпечення умов для ефективного соціально-економічного розвитку підприємств необхідно здійснити кардинальні зміни у формуванні власного капіталу та механізмах зростання цих суб’єктів господарювання. Це стосується максимізації викидів, дивідендної політики та вартості акціонерних компаній. У зв’язку з цим створення механізму формування та розвитку власного капіталу національних підприємств є дуже актуальним питанням. Теоретико-методологічним та практичним аспектам дослідження формування власного капіталу підприємства присвячені наукові праці таких авторів: Г. М. Азаренкова, О. Я. Базилінська, М. Д. Білик, Ф. Ф. Бутинець, А. А. Горбатенко, Н. М. Гузенко, В. В. Зянько, В. В. Бутинець. І. Ю. Єпіфанова, Л. В. Івченко, А. М. Кравцова, Н. О. Куровська, О. В. Майборода, М. М. Мамченко, Г. В. Савицька, Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук, І. О. Школьник та ін. Аналіз опублікованих праць у цій галузі показує, що деякі проблеми механізму формування та розвитку власного капіталу в акціонерних товариствах остаточно не вирішені, зокрема, не чіткий концептуальний апарат, відсутня українська концепція збереження капіталу. , єдиний методичний підхід до визначення вартості власного капіталу. Метою даної роботи є підтвердження теоретико-методологічних засад та надання практичних пропозицій щодо формування власного капіталу підприємства. Реалізація конкретних цілей дослідження зумовлює визначення наступних завдань: - Виявити авторську методику визначення характеру статутного капіталу підприємства; - Дослідити структуру, функції та особливості формування власного капіталу підприємства; - обґрунтувати сучасні методи аналізу власного капіталу підприємства; - Дати загальну характеристику бізнесу та оцінити його фінансово-господарську діяльність; – Аналіз динаміки та структури власного капіталу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; - Продемонструвати методику аналізу власного капіталу підприємства шляхом визначення показників фінансової стійкості та платоспроможності; - Пропозиція щодо визначення структури власного капіталу для управління ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» в сучасних умовах; - Вивчення пропозицій щодо прогнозування фінансового стану підприємства шляхом вибору оптимального співвідношення власного та позикового капіталу ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Об’єктом дослідження є процес вивчення особливостей формування власного капіталу підприємства. Предметом дослідження є теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти управління власним капіталом підприємства в сучасних умовах господарювання. Теоретико-методологічною основою дипломних досліджень є праці зарубіжних і вітчизняних учених із питань механізмів формування і розвитку власного капіталу підприємств, журнальні публікації, матеріали наукових конференцій, федеральне і регіональне законодавство та нормативні акти щодо державного регулювання діяльності акціонерних товариств. Методи дослідження. При проведенні досліджень використовуються загальні та специфічні методи наукового пізнання: діалектична логіка, системний метод, аналіз і синтез, порівняння, статистика, економічна математика та ін. Інформаційну базу дослідження складають монографії, наукові статті зарубіжних і вітчизняних учених, аналітичні журнали, нормативно-правові акти, фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та дані офіційних сайтів. Практичне значення дослідження, що проводиться, залежить від значущості та практичного характеру проблеми, що вивчається. Отримані результати можуть бути покладені в основу подальших досліджень щодо вдосконалення механізму формування власного капіталу та розвитку ПАТ «Київська цукеркова фабрика «Рошен».
Інші роботи з даної категорії: