0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ (ID:904957)

Тип роботи: магістерська
Сторінок: 86
Рік виконання: 2022
Вартість: 450
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 9 1.1. Економічна сутність і значення фінансової діяльності підприємств 9 1.2. Принципи організації і задачі управління фінансовою діяльністю підприємств 18 1.3 Теорії фінансування, їх розвиток та використання в фінансовій практиці підприємств 32 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В НЕК «УКРЕНЕРГО» 41 2.1 Аналіз джерел фінансування та фінансової стійкості ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» 41 2.2 Аналіз напрямків та ефективності використання капіталу підприємства. 64 2. 3. Аналіз впливу структури капіталу на вартість компанії 72 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ. ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 77 3.1 Оптимізація структури капіталу підприємства 77 3.2 Оцінка заходів щодо покращення фінансової діяльності на підприємстві в умовах війни 78 3.3 Перспективна оцінка вартісно-орієнтованих заходів в системі корпоративного управління підприємством 78 ВИСНОВКИ 78 СВИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78 ДОДАТКИ 78
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Економічна ситуація в Україні протягом багатьох десятиліть характеризується недостатнім використанням наявних ресурсів та навіть їхнім руйнуванням у деяких випадках. У сучасних економічних та політичних умовах, які призводять до нестабільності у функціонуванні вітчизняних підприємств, виникає нагальна потреба у прийнятті нових, оперативних та ефективних управлінських рішень щодо управління, фінансування суб'єктів господарювання та відновлення їхньої фінансової стійкості та платоспроможності. Проблема надходження фінансових ресурсів для підприємств стає особливо актуальною в умовах введення в Україні воєнного стану та окупації її території іноземними військами. В сучасних умовах глобальних й динамічних процесів, саме управління фінансовою діяльністю підприємства вимагає системного підходу із використанням сучасних технологій, з огляду на ресурсні можливості, конкурентні переваги й ділову активність підприємств. Для ефективного управління фінансовими ресурсами на підприємстві необхідна науково обґрунтована перебудова методів та стратегій формування фінансових ресурсів, їхнього розподілу та використання. Недостатність фінансових ресурсів має суттєвий негативний вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання і призводить до збільшення заборгованостей перед підприємствами і невиплати податків. Це, в свою чергу, обмежує можливості фінансування подальшого розвитку підприємств і призводить до зменшення надходжень до бюджету. Така ситуація спричиняє нестабільність та обмеження можливостей підприємств для інвестування в нові проекти, модернізації обладнання та збільшення конкурентоспроможності. Результатом цього є загроза подальшого спаду господарської активності та відтіку інвестицій з економіки країни. Отже, важливо ретельно розглянути та переглянути підходи до фінансового управління, зокрема шляхом впровадження ефективних методів залучення фінансових ресурсів, оптимізації їх розподілу та максимізації їх ефективного використання. Такі дії сприятимуть зміцненню фінансової стійкості підприємств, підтримці їхнього розвитку та забезпеченню стійких надходжень до бюджету. Крім того, важливим фактором для ефективного фінансового управління є забезпечення достатнього обсягу фінансових ресурсів для підприємства. Це особливо важливо для ефективного розвитку економіки України. Проблема ефективного управління фінансовими ресурсами стає надзвичайно актуальною. Для раціонального залучення та використання фінансових ресурсів необхідно забезпечити добре організоване управління ними, оскільки від ефективного використання фінансових ресурсів залежать платоспроможність, ліквідність та фінансова стійкість підприємств. У умовах воєнного стану, ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства має критичне значення і повинно бути спрямоване на зменшення фінансових ризиків з метою уникнення банкрутства, зменшення збитків внаслідок негативних впливів на фінансову діяльність суб'єктів господарювання, підтримання їх вартості, забезпечення зростання прибутку та рентабельності підприємства, підтримки його інвестиційної привабливості та забезпечення формування грошових потоків з внутрішніх джерел. Актуальним є питання управління фінансовою діяльністю підприємства, як комплексної системи управління відносинами та ресурсами із метою збереження на достатньому рівні фінансового стану та покращення результативності фінансово-господарської діяльності підприємства під час воєнного стану в країні. Проблематика управління фінансовою діяльністю підприємства є предметом дослідження багатьох науковців та практиків, серед яких варто виділити: Ю.М.Бажал, І.Р.Блажан, І.О.Бланк, Н.М.Внукова, Р.А.Герасименко, С.О.Гуткевич, М.П.Денисенко, В.Л.Дикань, Л.А.Костирко, О.Г.Мендрул, І.М.Писаревський, І.А.Павленко, В.Ф.Столяров, В.О.Ященко й російські та зарубіжні дослідники М.І.Баканов, І.Т.Балабанов, В.Беренс, А.А.Богданівська, З.Боді, В.В.Бочаров, Є.Ф.Брігхем, Дж. К. Ван Хорн, Г.Г.Виногоров, В.Є.Лєонтьєв, Р.Мертон, Р.Найт, П.М.Хавранек, А.Д.Шеремет та інші. Разом з тим багато аспектів управління фінансовою діяльністю залишаються нерозкритими, потребують поглиблення розробки його теорії та методології., умови воєнного стану спричиняють необхідність подальших досліджень проблематики управління фінансовими ресурсами з урахуванням нових ризиків та загроз. Мета магістерської роботи: виявлення особливостей управління фінансовою діяльністю підприємства та розробка напрямів вдосконалення управління діяльністю підприємства на основі узагальнення теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики в умовах воєнного стану. Відповідно до визначеної мети у поданих результатах дослідження були поставлені й вирішені наступні завдання: • дослідити поняття фінансової діяльності та оцінити значення фінансової діяльності для підприємств; • сформулювати принципи управління фінансовою діяльністю та визначити його завдання; • дослідити теоретичні концепції, що формулюють базові елементи управління фінансовою діяльністю підприємств • визначити джерела формування активів підприємства та умови залучення його капіталу; • проаналізувати вплив фінансової діяльності на фінансову стабільність та рентабельність підприємства. • проаналізувати ефективність системи управління фінансовою діяльністю на підприємстві; • розробити рекомендації по оптимізації структури капіталу підприємства на засадах максимізації вартості підприємства та його прибутковості; • оцінити ефективність розроблених методів оптимізації фінансової діяльності підприємства з точки зору максимізації вартості підприємства та його прибутковості; • визначити вплив запропонованих заходів на показники рентабельності підприємства та його вартість. Об'єктом дослідження є система управління фінансовою діяльністю НЕК «УКРЕНЕРГО». Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають на підприємстві у процесі формування і використання фінансових ресурсів в умовах воєнного стану. Інформаційна база дослідження. Теоретичну та методичну базу для дослідження даної теми було сформовано на основі наукових праць провідних вчених, як із-за кордону, так і в Україні, що спеціалізуються в галузях, пов'язаних із управлінням розвитком підприємств, визначенням потенціалу для зростання, системним аналізом, адаптивним управлінням і економіко-математичним моделюванням. Для забезпечення наукової основи були використані також закони України, нормативні акти Кабінету Міністрів України та окремих міністерств, а також дані, надані Державним комітетом статистики України. Крім того, були використані матеріали наукових та науково-практичних конференцій для підтримки та обгрунтування проведених досліджень. Методи дослідження. У ході дослідження були використані різноманітні загальнонаукові методи, включаючи спостереження, узагальнення, вимірювання та формалізацію. Також були застосовані методи математично-економічного аналізу та синтезу, експертні оцінки і графічно-аналітичний метод.
Інші роботи з даної категорії: