0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

«Управління фінансовими ризиками в фінансово-господарській діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «Київський вітамінний завод»)» (ID:936271)

Тип роботи: магістерська
Сторінок: 113
Рік виконання: 2019
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТEОРEТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНAНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 9 1.1. Eкономічнa сутність тa клaсифікaція фінaнсових ризиків 9 1.2. Зміст та принципи управління фінансовими ризиками на підприємстві 17 1.3. Мeтоди оцінки фінaнсових ризиків нa підприємстві 30 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 36 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДІAГНОСТИКA ФІНAНСОВИХ РИЗИКІВ ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» 39 2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його господарсько-виробничої діяльності за 2016-2018 рр. 39 2.2. Оцінка ефективності оборотного капіталу підприємства 46 2.3. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства за 2016-2018 рр. 55 2.4. Діaгностикa фінaнсових ризиків ПрАТ «Київський вітамінний завод» 63 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 68 РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНAНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» 70 3.1. Розробкa проeкту подолaння фінaнсових ризиків підприємства на основі оптимізації суми позикових коштів 70 3.2. Перспективні напрями прогнозування та уникнення фінансових ризиків ПрАТ «Київський вітамінний завод» 86 3.3. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю як засіб нейтралізації фінансових ризиків підприємства 91 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 99 ВИСНОВКИ 101 СПИСОК ВИКОРИСТAНИХ ДЖEРEЛ 108 ДОДAТКИ 114
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
РОЗДІЛ 1 ТEОРEТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНAНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Eкономічнa сутність тa клaсифікaція фінaнсових ризиків Підприємницька діяльність завжди пов’язана з ризиком, обумовленим наявністю ряду факторів, вплив яких на результати діяльності не можна заздалегідь точно визначити. Термін «ризик» походить від латинського слова «resecum» – скеля або небезпека зіткнення з нею [6, с. 12]. На погляд Вітлінського В. В., Великоіваненко Г. І., ризик як історична категорія виник на зорі цивілізації – тоді, коли у людини з’явилось усвідомлення щодо можливості виникнення несприятливих ситуацій, холоду, голоду, мору тощо [9, с. 8]. Необхідно зазначити, що більшість авторів-економістів розглядають його у таких аспектах: − це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів порівняно з прогнозованим варіантом; − категорія ймовірнісна і його вимірюють як ймовірність певного рівня втрат; − рівень непевності настання будь-якого фінансового випадку. За своєю сутністю, ризик – це усвідомлена можливість небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей через випадкові зміни умов економічної діяльності, несприятливі обставини [2, с. 43]. Від можливих втрат у ринковому середовищі ніхто не застрахований. Однак, це не означає, що з метою повного уникнення втрат потрібно проводити лише консервативну економічну політику. Поняття ризику в літературі пов'язується з усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності, невизначеності, невпевненості, випадковості, збитку [7, с. 18]. Слід зазначити, що існує багато визначень поняття «ризик». В найбільш загальному вигляді під ризиком розуміють вірогідність виникнення збитків або недоотримання прибутків в порівнянні з прогнозованим варіантом [8], тобто це ситуативна характеристика діяльності, що складається з невизначеності її результату і можливих кроків, за допомогою яких її можна оптимізувати. Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки тісно пов'язана з різними видами ризиків. В умовах формування ринкових відносин досить важливою є проблема ефективного управління фінансовими ризиками підприємств. Це обумовлено тим, що фінансові ризики найбільшою мірою впливають на фінансовий результат підприємства і, як наслідок, на його ринкову вартість. Фінансовий ризик є результатом вибору його власниками або менеджерами альтернативного фінансового рішення, спрямованого на досягнення бажаного цільового результату фінансової діяльності при вірогідності настання економічного збитку (фінансових втрат) через невизначеність умов його реалізації [3, с. 71]. Причини виникнення фінансових ризиків різноманітні й можуть виникати спонтанно в процесі діяльності підприємства та поділяють на зовнішні та внутрішні. До основних зовнішніх причин формування фінансових ризиків можна віднести такі: слабка і нестабільна економіка країни; економічна криза; інфляція; неефективне державне регулювання банківської облікової ставки; підвищення рівня конкурентної боротьби; зниження цін на світовому ринку; політичні чинники тощо. Усі ці причини мають зовнішнє, щодо підприємства, походження і тому, їх підприємство контролювати не може. До внутрішніх причин формування фінансових ризиків можна віднести: підвищення витрат на підприємстві, незадовільну фінансову політику підприємства, неефективне управління витратами, доходами і фінансовими результатами. Фінансова діяльність підприємства пов’язана з багатьма ризиками, ступінь впливу яких на результати його діяльності значно підвищується з переходом до ринкової економіки. Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяють в окрему групу фінансових ризиків, що відіграють найбільш значущу роль у загальному «портфелі ризиків» підприємства. Збільшення ступеня їх впливу на результати фінансової діяльності підприємства пов’язано із швидкою зміною економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансових відносин, появою нових фінансових технологій і інструментів. Фінансовий ризик підприємства характеризується певними особливостями, які відображено на рис. 1.1