0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Синтез ТіО2 доповненого рідкоземельними елементами (ID:836449)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Хімія
Сторінок: 54
Рік виконання: 2019
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………….......5 Розділ 1. Літературний огляд……………………………………………………8 1.1.Забруднення води важкими металами…………….......................................8 1.2. Методи вилучення йонів важких металів у воді…………………………22 1.3. Особливості вилучення йонів важких металів у воді…………………....23 1.4. Адсорбенти для вилучення йонів важких металів у воді…………….….27 1.4.1. Силікагель………………………………………………………...……....27 1.4.2. Кремнезем………………………………………………………………...29 1.4.3. Очищення води за допомогою титаноксидного адсорбенту…………..30 1.5. Рідкоземельні елементи………………………………………………...….31 Розділ 2. Експериментальна частина…………………………………………..35 2.1. Синтез високодисперсного TiO2..................................................................35 2.2.Синтез оксиду титану (IV) допованого рідкоземельними елементами……………....……………………………………………………...39 2.3. Cинтез комбінованих наноматеріалів на основі ультрадисперсного діоксиду титану …………………………………………………………….…..42 Висновки……….………………………………………………………………..49 Список використаних літературних джерел………………..............................50
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми Вода – найцінніший природний ресурс. Величезне значення вода має в сільськогосподарському та промисловому виробництві. Прісну воду сьогодні відносять до найбільш дефіцитних ресурсів, а забезпечення її якості – одна з глобальних проблем суспільства. У природні джерела питної води потрапляє все більша кількість антропогенних забруднювачів, що негативно впливає на її якість. Очищення води, що проводиться підприємствами перед скиданням виробничих стоків за стандартною схемою, часто виявляється недостатньою. Велика частина води після її використання повертається в озера і річки з промисловими стоками. До найбільшого забруднення водоймищ призводять викиди теплових та атомних електростанцій, хімічних та металургійних виробництв. В останні роки істотно загострилися проблеми, пов’язані з забрудненням води. Однією з головних причин забруднення поверхневих вод є скидання неочищених та недостатньо очищених комунально-побутових та промислових стічних вод. Кардинальне вирішення проблеми охорони навколишнього середовища полягає в розробці та впровадженні екологічно безпечних, безвідходних технологічних процесів і виробництв. Вчені активно розгорнули пошуки ефективних захисних препаратів і почали дослідження у різних напрямках. Очищення водоймищ від важких металів та розробка препаратів, які б "витягували" важкі отруйні метали із води, набули неабиякої ваги. Виникла думка, яка згодом була реалізована – створити адсорбенти, що давали б можливість вилучати токсичні йони з води, повертаючи її у природну, чисту. Сучасний рівень технології очищення стічних вод дозволяє одержати воду практично будь-якого ступеня чистоти. Тому можна вважати, що забруднення водойм відбувається з причини не технічного, а економічного характеру. Зниженню кількості стічних вод може сприяти застосування нової технології виробництва, але це потребує значних матеріальних витрат. Тому використовують інший шлях – підвищення ефективності очищення стічних вод. Якою б довершеною не була очистка стічних вод, але значна кількість важких металів потрапляє в природне середовище, забрудюючи довкілля. Виникає необхідність максимально зменшувати концентрацію токсикантів в промивних водах. Перевагами адсорбційного методу є високий ступінь очищення (80-95%), можливість уловлювання токсичних речовин за невисокої їх концентрації, можливість очищення стічних вод, що містять кілька шкідливих речовин, a також рекуперація цих речовин. Об’єкт дослідження: сорбенти на основі сполук титану аморфної та кристалічної модифікації, леговані рідкоземельними елементами. Предмет дослідження: одержання сполук титану аморфної і кристалічної модифікації. Мета роботи: одержати титанвмісні адсорбенти, які могли б використовуватися для вилучення йонів важких металів з водного середовища. Завдання: розробити методики одержання титанвмісних адсорбентів. Проаналізувати одержані продукти. Методи досліджень: у експериментальних дослідженнях використовувались методи хімічного та фізико-хімічного аналізу (рентгенофазовий аналіз, ІЧ-спектрокопія), метод рідкофазного синтезу. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи затверджена на засіданні кафедри теоретичної та прикладної хімії (протокол № від ). Особистий внесок доповідача: лабораторний синтез сполук титану аморфної та кристалічної модифікацій; аналіз та обговорення результатів досліджень, формулювання висновків, написання та оформлення тексту рукопису. Обґрунтованість, точність і ступінь достовірності результатів досліджень та висновків роботи підтверджуються великим об'ємом літературних, теоретичних та експериментальних даних. Практичне значення одержаних результатів. Синтезований титаноксидний адсорбент, легований рідкоземельними елементами, може використовуватись для очистки води від йонів важких металів.
Інші роботи з даної категорії: