0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Залучення капіталу на фінансовому ринку (ID:833539)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 57
Рік виконання: 2022
Вартість: 900
Купити цю роботу
Зміст
З М І С Т Стор. ВСТУП……………………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ ………………………………………. 6 1.1. Сутність ринку капіталів та його вплив на корпоративні фінанси. 6 1.2.Особливості залучення капіталу на фінансовому ринку………….. 13 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ………………………………… 22 2.1. Аналіз розвитку фінансового ринку України …………………….. 22 2.2 Оцінка залучення капіталу на фінансовому ринку України………. 31 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ……………. 42 ВИСНОВКИ……………………………………………………………… 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………... 51 ДОДАТКИ………………………………………………………………... 57
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Найважливішою складовою фінансово - економічної системи від котрої залежить фінансово - економічна стабільність держави виступає фінансовий ринок. На сучасному етапі фінансовий ринок відіграє в економіці розвинутих держав ключову роль - він здійснює оптимізацію процесів накопичення, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів між підприємницькими структурами, котрі можуть бути прибутковими і мають потенціал зростання. Розвиток фінансового ринку відображає гнучкість фінансово - економічної системи країни і швидкість, із котрої вона може пристосуватися до змін у фінансово - економічному та політичному житті країни, а також до різноманітних процесів, котрі відбуваються поза її межами. Фінансовий ринок забезпечує свободу руху капіталів і інших фінансових суб'єктів в глобальному масштабі. Роль фінансового ринку проявляється в ефективності залучення на ньому капіталу його учасниками, а також в забезпеченні ефективного перерозподілу фінансових ресурсів, котрі необхідні для вирішення завдань модернізації національної економіки та створення інноваційного імпульсу відтворювальним процесам. В значній мірі це пов'язано із нерівномірністю просторової динаміки фінансового капіталу в ході ринкових реформ, неоднорідністю фінансово - економічного простору держави, фундаментальної асиметрією між регіонами за масштабами фінансового потенціалу, локалізації фінансової інституційної інфраструктури, ступенем інвестиційної привабливості. Актуальність і цінність нашого дослідження обумовлена потребою в удосконаленні теоретико-методичних підходів до фінансового забезпечення корпоративних підприємницьких структур із максимальним застосуванням можливостей, котрі надає фінансовий ринок. Стан і ступінь розробки проблеми в спеціальній літературі. Питання залучення капіталу на фінансовому ринку знайшло своє відображення в роботах таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як: Азарової А. О., Ахметова Н.Д., Бабіченка В. В., Булавинця О. В., Бутенка В. В., Волохова В.І., Галіуліної А.Л., Давидова О.І., Еша С.М., Зимовця В. В., Кізими Т. О., Клемберга А. С., Косової Т. Д., Крисоватого А. І., Роджера Л.М та інших. Незважаючи на значні досягнення вищезгаданих науковців у дослідженні залучення капіталу на фінансовому ринку, нині існує ціла низка питань, які необхідно з’ясувати, зокрема, щодо питання удосконалення регулювання фінансових відносин під час залучення капіталу, застосування інноваційних технологій стосовно залучення капіталу на фінансовому ринку. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження теоретико – практичних аспектів залучення капіталу на фінансовому ринку, пошук шляхів удосконалення залучення капіталу на фінансовому ринку. Головними завданнями дипломної роботи є: - визначити сутність ринку капіталів та його вплив на корпоративні фінанси; - дослідити особливості залучення капіталу на фінансовому ринку; - проаналізувати стан фінансового ринку України; - здійснити оцінку залучення капіталу на фінансовому ринку України; - визначити шляхи удосконалення залучення капіталу на фінансовому ринку України. Об‘єкт дослідження. Об’єктом дослідження є економічні відносини, які виникають між учасниками на фінансовому ринку під час залучення капіталу. База дослідження. Базою дослідження є фінансовий ринок України. Предмет дослідження. Предметом дослідження є залучення капіталу на фінансовому ринку. Методи дослідження. У якості методів дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: аналізу, синтезу, метод порівняння, статистичний метод, розрахунково-нормативний та балансовий. Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативно-правові акти, офіційна статистика Національного Банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, наукові публікації та монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців, які присвячені проблемам залучення капіталу на фінансовому ринку, інформація із мережі Internet, а також результати власних досліджень. Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення нашого дослідження полягає в систематизації теоретико - практичних підходів щодо дослідження особливостей залучення капіталу на вітчизняному фінансовому ринку. Апробація роботи. Відповідно до основного результату дослідження опубліковано наукову статтю, яка буде видана в збірнику статтей 2 (магістерського рівня) ННІ фінансів, банківської справи. Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота містить 13 таблиць, 22 рисунки, 2 додаткків. Список використаних джерел містить 43 найменування.