0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Вживання інфінітивного звороту Complex Subject в англійському науковому дискурсі та засоби перекладу українською мовою (ID:153005)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Іноземна мова
Сторінок: 72
Рік виконання: 2011
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
зміст ВСТУП.......................................................................................................................….3 розділ I. ІНФІНІТИВ та інфінітивні конструкції як граматична КатегорІя 1.1. Визначення та вживання форм інфінітива.........................................................6 1.2. Функції інфінітиву в реченні.............................................................................14 1.3. Структурні особливості інфінітивних конструкцій........................................17 1.4. Вживання та проблеми перекладу інфінітивної конструкції Complex Subject в науковому дискурсі..........………..............................................................................24 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ІНФІНІТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ COMPLEX SUBJECT В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 2.1. Active Voice форми інфінітива у конструкції Complex Subject......................31 2.2. Passive Voice форми інфінітива у конструкції Complex Subject....................38 розділ III. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ІНФІНІТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ COMPLEX SUBJECT В АНГЛІЙСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 3.1. Переклад інфінітивної конструкції Complex Subject за допомогою складнопідрядного неозначено – особового та безособового речення..................48 3.2. Переклад інфінітивної конструкції Complex Subject за допомогою простого реченням зі вставним словом та з неозначено-особовим зворотом.........................57 ВИСНОВКИ.............................................................................................................…..65 ПЕРЕЛІК використаних джерел.....................................................................68 ДОДАТОК А. Приклади речень з інфінітивною конструкцією Complex Subject в науковому дискурсі..............................................................................................с.1-11 ДОДАТОК Б. Систематизація функцій інфінітива в реченні ............................с.1-2 ДОДАТОК В. Уживання прийменникового інфінітивного комплексу в різних синтаксичних функціях....................................................................……...............с.1-2 ДОДАТОК Г. Переклад дієслів - характеристик, які вживаються у інфінітивній конструкції Complex Subject...................................................................................с.1-2
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Синтаксичні структури вторинної предикації (СВП) не мають безпосереднього аналогу в українській мові й тому створюють певні труднощі під час вивчення англійської мови як іноземної, і під час їхнього аналізу в межах синтаксичної теорії англійської мови. До засобів вираження вторинної предикації належать структури, що традиційно іменуються в нормативних граматиках Complex Object, Complex Subject, For-to-Infinitive Construction, Absolute Construction, Gerundial Predicative Construction. Усі названі одиниці різняться за своїм граматичним оформленням, проте характеризуються такою спільною рисою як неузгодженість суб’єктно-предикатних відношень у їхній поверхневій структурі. В даній дипломній роботі основну увагу було приділено інфінітиву та інфінітивній конструкції Complex Subject в англійському науковому дискурсі. Subject. Як показує аналіз наукової літератури, присвяченої питанням теорії вторинної предикації, щоб адекватно перекласти дану конструкцію потрібно дуже уважно враховувати деякі особливості перекладу українською мовою. Як відомо, англійська i українська мови належать не тільки до різних гілок індоєвропейської родини мов (перша — до германської, друга — до слов’янської), а й до різних структурних типів мов: перша — переважно аналітична мова, де граматичні відношення у реченні передаються вільними граматичними морфемами, а друга — флективна мова, де граматичні значення и відношення передаються за допомогою зв'язаних граматичних морфем — флексій. Саме розбіжності в будові мов, у наборі їхніх граматичних категорій, форм та конструкції i становлять першу велику групу граматичних труднощів перекладу. Так, наприклад, в українській мові немає форм дієслова груп Continuous та Perfect, артиклів, герундія, часових, складних підметових та додаткових інфінітивних конструкції, а в англійській мові — дієприслівників, категорії роду іменників i прикметників тощо. Всі звороти можуть бути виражені в англійській мові пара- лельним реченням, і оскільки в українській мові аналогічних зворотів з неособовими формами немає, то англійські звороти завжди перекладаються українським підрядним реченням, яке повністю співпадає з англійським реченням, паралельним звороту. Найбільш суперечливим у теорії СВП є розрізнення конструкцій Complex Object та Complex Subject. Стоїть питання, чи виділяти вищезгадані конструкції як окремі, чи вважати Complex Subject пасивною трансформацією Complex Object, і, відповідно, окремо її не виділяти. Лінгвісти, з цього приводу мають різні міркування, але в даній дипломній роботі ми дотримуємося другого погляду та вважаємо, що Complex Object та Complex Subject є різними конструкціями. В роботі, ми підтримуємо думку таких відомих лінгвістів як: Банкевич В.В., Верба Л.Г., Докштейн С.Я., Загнітко А.П., Зражевська Т.А., Карабан В.І., Корунець І.В., Мартиненко Г.Н., Пронин Р.Ф., Пумпанский А.Л., Успенська Н.В. та багато інших, які заперечують те, що Complex Subject є пасивною трансформацією Complex Object та розглядають окремо кожну з інфінітивних конструкцій у англійському науковому дискурсі.. Все вищеокреслене дає можливість вважати розкриття особливостей перекладу невербальних форм дієслова, а саме суб’єктної інфінітивної конструкції, у економічних текстах актуальним, потрібним і необхідним при вивченні сучасної англійської мови. Об’єктом дослідження є структура вторинної предикації, відома в нормативній граматиці англійської мови як складний підмет “Complex Subject”. Метою дослідження є встановлення структурних та функціональних особливостей інфінітиву та інфінітивної конструкції Complex Subject, а також виявлення та аналіз засобів перекладу даної конструкції українською мовою. Complex Subject в англійському науковому дискурсі підмові економіки. Для досягнення цієї мети слід вирішити такі завдання: – дати структурно – функціональну характеристику інфінітива та інфінітивних конструкцій, як граматичної категорії; дати повну характеристику інфінітивної конструкції “Complex Subject” в сучасній англійській науковій літератур; розглянути та проаналізувати форми та функції інфінітива у складі інфінітивної суб’єктної конструкції; виявити основні труднощі перекладу українською мовою конструкції “Complex Subject проаналізувати переклад інфінітивної конструкції Complex Subject (складний підмет) в англійському науковому дискурсі підмові економіки. Поставлені цілі і завдання дослідження визначили структуру роботи. У першому розділі розглядаються теоретико-методологічні основи інфінітиву та інфінітивної конструкції як граматичної категорії. У другому розділі охарактеризована та проаналізована інфінітивна конструкція Complex Subject в англійському науковому дискурсі. Розглянуті Active та Passive Voice форми інфінітива у складі суб’єктної конструкції. Третій розділ присвячений проблемі перекладу інфінітивної конструкції Complex Subject в англійському науковому дискурсі та підмові економіки. Виявлені основні засоби перекладу конструкції українською мовою. Завершується робота висновками, в яких узагальнюється все вище зазначене, а також подається список використаної літератури.