0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Використання сучасних технологій для формування комунікативних умінь на уроці іноземної мови(німецька мова) (ID:329691)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Іноземна мова
Сторінок: 46
Рік виконання: 2019
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………….... 3 РОЗДІЛ 1. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ………………………………….................... 6 1.1. Характеристика сучасних педагогічних технологій, які застосовуються у процесі вивчення німецької мови ……………………… 6 1.2. Формування комунікативної компетенції учнів, шляхом застосування інноваційних технологій на початковому етапі …………….. 14 РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ …………………………… 21 2.1. Інтерактивні технології як один з шляхів підвищення ефективності уроку іноземної мови ………………………………………………………… 21 2.2. МАС(метод асоціативних символів) як ефективний прийом навчання лексики ………………………………………………………………………... 28 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….. 35 ДОДАТКИ ……………………………………………………………………. 37
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Поява нових тенденцій часу змушує відповідати модернізацією шкільної освіти на них. Ці виклики породжують впровадження нового покоління освітніх стандартів. Саме тому, реформування освіти в Україні має на меті її перебудову з метою впровадження таких технологій, які б створили найбільш сприятливі умови для розвитку й саморозвитку особистості учня, активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній практиці. В умовах різкого збільшення обсягу знань потрібно змінити педагогічні пріоритети – навчити учнів вчитися. Таке не просте завдання можна розв'язати шляхом використання інноваційних технологій навчання. Вони відкривають нові, ще не достатньо досліджені можливості вдосконалення навчальної діяльності. Застосування інноваційних технологій здатне підвищити ефективність методів навчання для всієї організації навчального процесу. Зважаючи на те, що вивчення іноземної мови – це реалізація комплексної комунікативної мети навчання, яка має забезпечити реальний практичний результат у володінні основами іншомовного спілкування, важливу роль приділяють початковому етапу навчання іноземної мови, метою якого є формування в учнів комунікативної компетенції. Задля її формування доцільно використовувати інноваційні технології. Тобто здійснюють навчання в умовах максимально наближених до реальної комунікації. На думку Є.І. Пассова, автора комунікативного методу, комунікативність передбачає мовну спрямованість навчального процесу, яка полягає не лише в тому, що переслідується мовна практична мета, а й в тому, що шлях до цієї мети є саме практичне використання мови. Вчитель іноземної мови навчає дітей способами мовленнєвої діяльності, тому ми говоримо про комунікативну компетентність як одну з основних цілей навчання іноземних мов. Актуальні питання підвищення ефективності освітнього процесу, орієнтованого на формування іншомовної комунікативної компетенції учнів, розробляли О. Бодальов, Ю. Ємельянов, Н. Кузьміна, С. Макаренко, Ю. Паскевська, Л. Петровська, Н. Чепелєва, В. Черевко та ін. Сутність і структуру іншомовної комунікативної компетенції вивчали А. Андрі єнко, Г. Архипова, Н. Гез, С. Козак, О. Павленко, Н. Пруднікова, Ю. Федоренко, Н. Чернова та ін. Дослідники стверджують, іншомовна комунікативна компетенція засвідчує необхідний рівень сформованості досвіду міжособистісної взаємодії, що гарантує ефективне та успішне функціонування в полікультурному суспільстві [3, с. 13], дає змогу створювати позитивний настрій спілкування для комунікантів, обирати комунікативно цілеспрямовані способи вербальної та невербальної поведінки на основі знань про науку та культуру інших народів у межах полілогу культур [1, с. 16]. Науковці наголошують на тому, що означене явище передбачає високий рівень практичного володіння як вербальними, так і невербальними засобами мови, а також досвід володіння мовою на варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації, що є надзвичайно ефективним [8, с. 14]. Саме сучасні технології навчання характеризуються високою комунікативною можливістю й включенням учнів у навчальну діяльність, активізують знання, уміння, навички говоріння та аудіювання, розвивають комунікативну компетенцію учнів. Це сприяє адаптації до сучасних умов життя, так, як суспільству потрібні люди, які швидко орієнтуються в світі, самостійні та досягають успіху у власній діяльності. При цьому слід зазначити, що сучасні технології, допомагають учню вчитись самостійно. Адже, як зазначав М. Уест, іноземної мови не можна навчити, її можна навчитись. Об'єкт дослідження - формування комунікативних умінь учнів початкових класів. Предмет дослідження - сучасні технології навчання, як засіб формування комунікативної компетентності учнів на початковому етапі. Мета дослідження: підтвердити ефективність використання сучасних технологій для формування комунікативних умінь учнів початкових класів. Об'єкт, предмет, мета дослідження зумовили наступні завдання: • На основі опрацьованої літератури визначити поняття «інноваційні технології», «інтерактивні технології», «ейдотехнології»; • Охарактеризувати основні групи інноваційних технологій та методичні вимоги до них; • Виявити шляхи підвищення ефективності навчання під час використання сучасних технологій; • На основі опрацьованої літератури визначити методи та прийоми використання сучасних технологій для інтенсивності навчання іноземної мови; • Розробити комплекс інтерактивних прийомів вивчення іноземної мови у початковій школі; • Розробити конспекти уроків з використанням інноваційних технологій; • Оформити висновки до кожного розділу і підрозділу та оформити курсову роботу, згідно вимог.