0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Особливості перекладу науково-технічних текстів (ID:452001)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Іноземна мова
Сторінок: 25
Рік виконання: 2021
Вартість: 450
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ 1 Трансформації в загальній теорії перекладу 1.1 Загальне поняття «перекладацької трансформації» 1.2 Проблеми класифікації перекладацьких трансформацій Розділ 2 Перекладацькі трансформації в науково-технічному тексті 2.1 Трансформації в науково-технічному перекладі 2.2 Основні види трансформації в науково-технічному перекладі Висновки Список використаних джерел
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Перекладацька діяльність у сучасному світі набуває великих масштабів та зростає соціальне значення. Перекладацька професія стає популярною, і в багатьох країнах створено спеціалізовані школи, які готують професійних перекладачів. У тій чи іншій формі займається перекладом та багатьма іншими професіями. Питання перекладу цікавили широку громадськість. На основі численних досліджень з’явилася нова наукова дисципліна - сучасне перекладознавство. [4; 9-10] Проблеми перекладу, і навіть художній переклад не є новиною. Передбачувано його витоки сягають часів Стародавнього Риму; Цицерон сформулював слова у перекладі, щоб не рахувати, а зважувати, і, отже, вже вирішив проблему вірності оригіналу, - одному з наріжних каменів практики перекладацьких питань протягом наступних двох тисяч років. [13; 8] Питання перекладу можна розглядати з різних точок зору. Предметом дослідження може бути вибір перекладеного матеріалу з точки зору його змісту, його пізнавальної та художньої цінності, його специфіки для тієї літератури, до якої написаний сценарій. [28, 13] Таким чином, ми виявили, що стикаються з проблемою перекладу художнього твору з однієї мови на іншу, і тому актуальність досліджень визначається необхідністю розглянути більш повне і всебічне вивчення поступальних трансформацій, що використовуються в перекладі для досягнення адекватності. Актуальність обраних тем також зумовлена тим, що перекладач стикається з проблемою відповідності та адекватності перекладу оригіналу. Теоретичною основою дослідження є суть перекладу понять і класифікаційного дослідження перекладацьких перетворень, запропонованих такими відомими лінгвістами, як Л. Бархударов, А. Д. Швейцер, Й. І. Рецкер, В. Н. Комісаров, Р. К. Міньяр-Білоручев, А. В. Федоров та багато інших . Теоретичне значення роботи полягає в комплексній обробці поступальних перетворень у творі Моема "Театр". Матеріалом для дослідження послужив текст твору Моема "Театр". Предметом є переклад лексичних та граматичних трансформацій. Таким чином, метою нашої роботи є аналіз поступальних трансформацій у перекладі художнього твору. Метою дослідження були визначені такі завдання: написати про концепцію перекладу; виявити природу поступальних перетворень; результат класифікації поступальних перетворень; знайдений у перекладеному тексті переклад переглянутого перетворення; дослідити складний характер поступальних перетворень; використовується для кількісного аналізу поступальних перетворень аналізованих прикладів, взятих з праць С.Моеми "Театр". Для розв’язання задач в ході дипломної роботи ми використовували такі методи: метод спостереження; метод вилучення необхідного матеріалу (метод пошуку); метод порівняльного аналізу (порівняльне порівняння перекладеного тексту з текстом оригіналу); описовий; метод кількісних розрахунків. Практичне значення цієї роботи визначається здатністю використовувати дослідницький матеріал поступальних трансформацій на курсах з теорії та практики перекладу, а висновки та результати можна використовувати як лекцію з лінгвістики, стилістики англійської та російської мов, міжкультурної комунікації, теорія та практика мови у викладанні англійської мови. Мета та завдання дослідження визначили наступну структуру робіт: Ця дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку та бібліографії. У вступі вибір теми, її актуальність, зазначені методи дослідження, формулювання цілей та завдань дослідження, а також короткий опис структури дипломної роботи. У першому розділі наводяться різні визначення поняття "переклад" з точки зору різних авторів, і розглядається процес перекладу як явища спілкування. У другому розділі визначається суть перекладацьких перетворень та їх класифікація, запропонована лінгвістами В. Н. Крупновим, І. С. Алексєєвою, А. Д. Швейцером, Л. С. Бархударовим, В. Н. Коміссаровим та багатьма іншими. Основною метою третього розділу є огляд творів авторського стилю "Театр" У. С. Моема, а також порівняння перекладеного тексту з оригінальним текстом з метою виявлення та використання різноманітних поступальних трансформацій, їх поєднання з один одного, їх складний і всебічний характер. На закінчення узагальнює результати досліджень та висновки виконаної роботи. Список літератури включає роботи місцевих та зарубіжних авторів, що займаються проблемою дослідження; перелік словників та навчальних матеріалів. Розділ 1 Трансформації в загальній теорії перекладу 1.1 Загальне поняття «перекладацької трансформації» Незважаючи на відносно молодий вік теорії перекладу та перекладознавства як науки, в даний час існує багато робіт, присвячених поступальним перетворенням. Це не дивно, оскільки цей аспект є одним із центральних, і знання його теоретичних основ є надзвичайно важливим у роботі будь-якого перекладача. Однак слід зазначити, що фахівці в галузі теорії перекладу досі не прийшли до єдиної думки щодо самої суті концепції трансформації. Це пояснює велику кількість класифікацій, запропонованих вченими, що відрізняються одна від одної. Трансформація займає важливе місце у перекладі, і перекладач повинен з’ясувати можливі шляхи їх використання. Тож поставте гіпотезу про те, що існують методи передачі засобів перетворення російської мови. Оскільки в цій роботі ми зосередимось на поступальних перетвореннях, це означало б розглянути цю концепцію та пояснити значення того, що в неї вкладено. Є визначення, запропоновані Л.С. Бархударовим, В. Є. Щетінкіною Р.К.-Білоручевою Міньяром, А.Д. Швейцером, Л.К. Латишевим, В.Н. Коміссаровим, В.Г. Рецкером та ін. Однак основним визначенням вважається HP Бархударова, оскільки воно найбільш точно відображає суть питання. Перекладацька трансформація - це міжмовна трансформація, реструктуризація елементів оригінального тексту, значення або операція перевираження перефразування з метою досягнення перекладацького еквівалента. Термін "трансформація" в перекладацьких дослідженнях використовується, щоб показати взаємозв'язок між виразами джерела та цільовою мовою, щоб замінити один у процесі перекладу іншими формами вираження, заміни, які ми образно називаємо перетвореннями або перетвореннями. Таким чином, операції, описані нижче (перекладацьке перетворення), по суті, є межазиковими операціями "перевираження" сенсу. Трансформаційний переклад - переклад, що використовує одну з поступальних трансформацій. [5, 172] Трансформація - метод перекладу, який характеризується відступом від семантичного та структурного паралелізму між оригіналом та перекладом. [26 162] Термін "перетворення" трактувався ширше, що призвело до неоднозначного використання. Інше місце він посідав іноді в класифікаційних відповідностях. Отже, Т. Р. Левицький та А. М. Фітерман поділяють еквіваленти для всієї відповідності та трансформації і розуміються не тільки лексичними еквівалентами, але й граматичною відповідністю. Автори трансформації називають відповідність перекладу, що відбувається у випадках, коли немає еквівалента; вони обмежують граматичну, лексичну та стилістичну трансформацію. Але ті ж автори розглядають себе як "переклад" як різновид трансформації, підкреслюючи тим самим, що термін "трансформація" може означати не тільки певну відповідність, але й процес її отримання. В. Н. Комісаров, з одного боку, трактує трансформацію як трансформацію вихідного сегмента в трансляції сегмента за певними правилами, тобто як процес.