0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Особливості перекладу повних і часткових інтернаціоналізмів у сучасній публіцистиці (на матеріалі статей веб-сайту BBC.com) (ID:453460)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Іноземна мова
Сторінок: 47
Рік виконання: 2020
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
SUMMARY ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОВНІ І ЧАСТКОВІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ 1.1. Поняття про інтернаціоналізми в лінгвістичних студіях. Принципи класифікації інтернаціоналізмів 1.2. Основні характеристики публіцистичного стилю 1.3. Інтернаціоналізми в англійському публіцистичному тексті Висновки до 1 розділу РОЗДІЛ ІІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОВНИХ І ЧАСТКОВИХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ 2.1. Шляхи та способи досягнення адекватності у перекладі повних інтернаціоналізмів 2.2. Шляхи та способи досягнення адекватності у перекладі часткових інтернаціоналізмів 2.3. Аналіз способів перекладу повних і часткових інтернаціоналізмів у публіцистичному тексті (на матеріалі статей веб-сайту BBC.com) Висновки до 2 розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Мова, через значення слова, представляє той чи інший предмет об’єктивної картини світу, у сукупності ж – концептуалізує її. Мовна картина світу відображає у вербальних формах дійсність, яка сприймається свідомістю. Тому предметом дослідження сучасної лінгвістики є питання про ступінь впливу людини на мову, якою вона послуговується, і про вплив природної мови на поведінку і мислення людини, особливо у плані формування її картини світу. Актуальність дослідження зумовлена частотністю представленості інтернаціоналізмів у сучасному медіадискурсі, що свідчить про важливість зазначеного елементу в структурі публіцистичних текстів та зумовлює необхідність детальнішого його вивчення. Мета дослідження – з’ясувати специфіку перекладу повних і часткових інтернаціоналізмів у англомовних публіцистичних текстах. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: - аналіз аспектів вивчення феномена інтернаціоналізмів; - з’ясування основних характеристик публіцистичного стилю; - виявлення принципів класифікації інтернаціональних елементів; - визначення особливостей вживання інтернаціоналізмів у публіцистичному тексті; - розроблення методики дослідження перекладних стратегій адаптації інтернаціоналізмів в англомовному медіадискурсі. Об’єкт – інтернаціоналізми у англомовних публіцистичних текстах. Предмет дослідження – способи перекладу інтернаціоналізмів у англомовних публіцистичних текстах. Матеріалом дослідження послужили слова та словосполучення, представлені інтернаціоналізмами, що були взяті методом суцільної вибірки зі статей англомовного видання ВВС за 2019-2020 рр. Методи дослідження. Мета і завдання роботи вимагають комплексного підходу до обрання методів дослідження. Основними є метод лінгвістичного опису, структурного аналізу, метод компонентного аналізу та порівняльний метод. Наявність семантично ідентичних або близьких за змістом лексичних одиниць встановлюється за допомогою зіставно-історичного і синхронно-зіставного методів. Практичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали можна використати для досліджень із вивчення публіцистичного дискурсу, при аналізі змін, які відбуваються в лексиці української мови на сучасному етапі її розвитку, у подальших дослідженнях основних характеристик міжнародної лексики. Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається з summary, вступу, двох розділів (з підрозділами та висновками до них), висновків, списку використаних джерел.