0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ID:939617)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Іноземна мова
Сторінок: 44
Рік виконання: 2023
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………….…………………………………… РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ЗАПОЗИЧЕННЯ У ЗБАГАЧЕННІ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ……………. 1.1. Значення іншомовних запозичень в словниковому складі англійської мови…….. 1.2. Поняття та класифікація запозичень…………………………………. 1.3. Процеси асиміляції та адаптації запозичень при надходженні до англійської мови..…. РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПРИКЛАДИ ЗАПОЗИЧЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ З ІНШИХ МОВ…………………………………………….… 2.1. Власна давньоанглійська, англосаксонська та кельтська лексика……… 2.2. Запозичення з групи романських мов………. 2.3. Запозичення з групи германських мов…………….. 2.4. Слов’янські запозичення………………………………… 2.5. Тенденції сучасних запозичень до англійської мови……. ВИСНОВКИ……………………………………….………………………….….. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Мова, як і суспільство, що її використовує, знаходиться у процесі постійного розвитку. Адже щодня збільшується потреба у нових знаннях та інформації, для пізнання й опису яких неминуче необхідне збагачення лексичного рівня тієї чи іншої мови. Словникове багатство мови є важливим індикатором рівня розвитку суспільства. Лексична система сучасної англійської мови не є виключенням, вона дуже динамічна, її словниковий склад поповнюється двома шляхами: кількісним та якісним. В свою чергу кількісне поповнення відбувається шляхом внутрішніх (за рахунок власного потенціалу) та зовнішніх процесів (запозичення). До якісного поповнення відносять зміни семантичної структури слова, такі як генералізація (розширення значення); спеціалізація (звуження значення); метонімія та метафора (перенос значення); елевація та деградація (покращення та погіршення значення) [18, c. 56]. В основі роботи хочемо розглянути запозичення з інших мов, адже саме ці процеси є одним з основних джерел збагачення англійського словника. Запозичення є результатом взаємодії різних народів на економічному, суспільному, політичному, науковому та культурному рівнях; бурхливого розвитку науки і техніки, літератури, історії та інших сфер. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що інтенсивний темп сучасного життя, всесвітня глобалізація та мультикультуралізація сприяють активному наповненню лексичного запасу англійської мови, її словник дотепер, як і у попередні роки, щодня поповнюється новими словами. Можна сказати, що саме завдяки запозиченням з інших мов англійська мова є найпоширенішою іноземною мовою для вивчення та володіє достатніми ресурсами для задоволення потреб і носіїв, і людей, які лише починають її опановувати. Метою роботи є дослідження ролі іншомовних запозичень у збагаченні та урізноманітненні словника англійської мови, а також у виявленні джерел цих запозичувань. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання дослідження: - охарактеризувати значення іншомовних запозичень у словниковому запасі англійської мови; - дати визначення поняттю «запозичення» та здійснити класифікацію запозичень; - проаналізувати процеси асиміляції та адаптації запозичень при надходженні до англійської мови; - дослідити особливості власної давньоанглійської та англосаксонської лексики; - розглянути основні мови-донори запозичень: кельтську, грецьку, латинську, скандинавську, норманську, германську, італійську, іспанську та слов’янську лексику. Об’єктом дослідження є запозичення іншомовної лексики до словника англійської мови. Предметом дослідження є процес запозичення англійською мовою іншомовних слів, окремо для кожної з мов. Основним методом дослідження при виконанні роботи став метод критичного аналізу наукових джерел. Інформаційне забезпечення роботи. Оскільки процес запозичення слів є характерним для кожної мови та важливим для словникового запасу англійської мови, ця тема завжди розглядалася як необхідна та актуальна. Проблема запозичень в англійській мові та її самобутність внаслідок цих процесів неодноразово ставали об’єктом досліджень вчених-лінгвістів, як І. Арнольда, T. Арбекової, Е. Войнова, А. Смирницького, Д. Аракіна, І. Корунця, М. Мостового, В. Колесова, Ю. Зацного, Л. Блумфилда, Л. Крисіна, М. Брейтер, Г. Сергєєва, Т. Таганова, Л. Нелюбин, Е. Володарська, Б. Качру, Е. Урисона, E. Гаугена, П. Дундій, Т. Черемисина, С. Сметаніна, С. Мангушева та інші. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх можна використовувати для створення навчальних і навчально-методичних посібників із перекладознавства; для подальшого написання магістерських та дипломних робіт; для продовження дослідження процесів запозичення слів на сучасному етапі розвитку англійської мови. Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, яка містить 2 розділи, висновків, списку використаних джерел з 48 найменувань. Роботу викладено на 44 сторінках друкованого тексту. Основна частина являє собою змістовне розкриття питань, які становлять предмет дослідження.