0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Прогнозування валютного курсу (ID:924993)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 41
Рік виконання: 2023
Вартість: 800
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП .............................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ................................5 1.1. Сутність валютного курсу та чинники, що його визначають...………..........5 1.2. Види валютного курсу......................................................................................11 РОЗДІЛ 2. ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ.............................................................15 2.1. Аналіз моделей прогнозування валютного курсу..........................................15 2.2 Вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю..............................................25 РОЗДІЛ 3. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КУРСОВА ПОЛІТИКА В ПЕРІОД ВІЙНИ.....31 ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………..........38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………….………........41
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ 1.1. Сутність валютного курсу та чинники, що його визначають Важливим елементом валютної системи є валютний курс. Іншими словами, це ціна, за якою валюта однієї країни продається або купується за валюту іншої країни. Даний курс є формою світових цін на кредитні та паперові гроші. Валютний курс є одним з основних комплексних індикаторів макроекономічної стабільності і чинником, який у значній мірі впливає на соціально-економічний розвиток країни [24, с. 112]. Валютний (обмінний) курс – це ціна будь якої валюти, виражена через певну кількість іншої валюти. При цьому під валютою розуміється платіжний засіб, який може бути застосований у міжнародних розрахунках. Таким чином, національна грошова одиниця країни стає валютою, якщо вона використовується для міжнародних розрахунків. Обмінні курси встановлюються у процесі торгівлі національними валютами на валютних ринках. Валютний курс виконує низку важливих економічних функцій: – подолання національних обмежень на валюти; – переведення валютних цінностей у міжнародні цінності; – виступає засобом інтернаціоналізації валютних відносин; – сприяє формуванню узгодженої світової валютної системи. Він є основною категорією, використовуваною в зовнішньоекономічній діяльності. Основна роль валютного курсу пов’язана з необхідністю конвертації - це здатність валюти обмінюватися на інші валюти. Конвертованість валюти виражає високий рівень товарно-грошових відносин і стан економіки та цілий механізм прямого зв'язку внутрішнього ринку зі світовим, з відповідною відкритістю економіки і багатосторонністю торгівлі. Основними критеріями конвертованості національної валюти є: – високорозвинений і динамічно зростаючий внутрішній ринок, заснований на конкурентних цінах; – національна економіка повністю розвинена та диверсифікована, з регулярними імпортними закупівлями; - розширення виробничого потенціалу необхідно поєднувати з потребами внутрішнього ринку і з можливостями зовнішніх ринків; - наявні валютні резерви, необхідні для підтримки стабільності міжнародних розрахунків в умовах можливих відхилень у платіжному балансі. Встановлення курсу іноземних валют у національний валюті називається котируванням. У практиці банків різних країн застосовуються зворотне і пряме котирування. Найпоширенішим є пряме котирування, що означає, що певна сума іноземної валюти, як правило, 100 одиниць, служить підставою для вираження величини, що коливається, відповідної суми національної валюти. Рідше застосовується зворотне котирування. Її основою є тверда сума національної валюти, що служить підставою для вираження величини іноземної валюти, що коливається. Розрізняють два види обмінних курсів: номінальний – відносна ціна валют двох країн та реальний – відносна ціна товарів, вироблених у двох країнах [40]. Якщо держава залишається поза межами валютного ринку, дозволяючи валютним курсам змінюватися так, щоб врівноважувалися попит і пропозиція за рахунок законів вільної конкуренції, то це режим вільного флоатингу. При вільному флоатингу валютний курс є тією ціною, яка призводить валютний ринок у стан рівноваги. Якщо рівень внутрішніх і зовнішніх цін залишається постійним, то в разі здешевлення вітчизняної валюти падають ціни на наші товари за кордоном, попит на них зростає, відповідно збільшуються витрати на експорт, а витрати на імпорт скорочуються. Отже, зниження курсу національної валюти відносно валют інших країн вигідно експортерам, а підвищення – імпортерам. Якщо держава безпосередньо встановлює валютний курс, то це система фіксованих валютних курсів. Прикладом є так званий золотий стандарт, який має три основних правила [22]: 1. Держава фіксує ціну золота, а отже, і вартість своєї грошової одиниці в золотому вираженні. 2. Держава підтримує конвертованість вітчизняної валюти в золото, тобто зобов'язане на першу вимогу купувати або продавати вітчизняну валюту за золото будь-кому. 3. Держава повинна підготувати такий золотий еквівалент, щоб дорівнював вартості грошової одиниці в обігу, тобто вона випускає гроші тільки тоді, коли купує золото, і знищує їх, коли продає. Держава при хитких валютних курсах (в особі центральних банків) проводить інтервенції на валютних ринках, як і при системі фіксованих курсів. Центральний банк продає або купує валюту, щоб впливати на її курс, або покриває різницю між попитом і пропозицією, щоб залишити його на колишньому рівні. Це називається метод прямого впливу. На стан і динаміку валютного курсу впливають безліч чинників. Серед усіх чинників, що впливають на валютний курс, можна виділити так звані чинники попиту та чинники пропозиції — даний фактор збільшує попит чи пропозицію валюти. Найбільш важливими з цих груп є експорт товарів та послуг, який означає надходження іноземної валюти, тобто це фактор пропозиції валюти. У той час як імпорт товарів та послуг — це її витрачання на іноземні товари та послуги, що неможливо без вилучення цієї валюти з національного ринку, це фактор попиту на неї. Надходження іноземних трансфертів — фактор пропозиції валюти на національному ринку, а передача трансфертів суб’єктам іноземних країн — фактор попиту на валюту. Також, перерахуємо і інші чинники, які впливають на валютний курс: 1. Макроекономічні показники країни. Розглянемо найбільш значимі і впливові з них (рис.1.1). Рисунок 1.1 Макроекономічні показники, які впливають на валютний курс [32, 36] Найважливішим фактором, який впливає на валютний курс, є платіжний баланс країни. Коли є позитивне сальдо торговельного балансу, тобто надходження іноземної валюти перевищують валютні іноземні витрати, валюта країни має тенденцію до зміцнення. Це пов'язано з тим, що збільшення частки експорту в імпорті, по-перше, призводить до зростання попиту на національну валюту з боку товаровиробників; по-друге, завдяки відновленню експорту збільшується надходження іноземної валюти в країну, що позитивно впливає на розвиток економіки, на збільшення валютних резервів центрального банку, а це, у свою чергу, дозволяє здійснювати грошово-кредитну політику, спрямовану на стабілізацію обмінного курсу національної валюти. Одним з вагомих макроекономічних чинників, що впливають на валютний курс, є пропозиція грошей. Як правило, збільшення грошової маси в країні на 1% призводить до негайного зростання внутрішніх цін на 1%, тоді як паритет купівельної спроможності забезпечує знецінення національної валюти на 1%. Дефіцит державного бюджету є безпосередньою причиною збільшення грошової маси в обігу й призводить до зниження курсу національної валюти у довгостроковому періоді.