0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Державне регулювання у сфері будівництва та житлово-комунального господарства (ID:412210)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 113
Рік виконання: 2015
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 7 1.1. Поняття державного регулювання у сфері будівнитцтва 7 1.2. Нормативно-правове забезпечення регулювання у сфері будівництва 28 1.3. Аналіз стану державного регулювання у сфері будівництва 38 Висновок до розділу 48 РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 50 2.1. Поняття державного регулювання у сфері житлово-комунального господарства 50 2.2. Нормативно-правове забезпечення регулювання у сфері житлово-комунального господарства 59 2.3. Аналіз стану державного регулювання у сфері житлово-комунального господарства 64 2.4. Правове регулювання житлового будівництва та комунального господарства на селі 69 Висновок до розділу 76 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 78 3.1. Проблеми та напрямки розвитку державного регулювання будівництва 78 3.2. Проблеми та напрямки розвитку регулювання державного житлово-комунального господарства 84 3.3. Досвід реформування житлово-комунального господарства в зарубіжних країнах та можливості його застосування в Україні 88 Висновок до розділу 97 ВИСНОВКИ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми дипломної роботи. У сучасних умовах назріла необхідність найбільш наполегливої, цілеспрямованої діяльності держави у напрямі розвитку тих галузей економіки, які можуть забезпечити економічне зростання країни. Однією з таких галузей є будівництво. Ринок житла може бути одним з основних факторів економічного розвитку і зростання добробуту населення. Будівництво є матеріальною основою для підвищення рівня та якості життя населення, що проголошене в Україні як головна мета довгострокової соціально-економічної політики держави. Сьогоднішня ситуація дозволяє констатувати недостатню ефективність державного регулювання відносин у сфері будівництва, що пов’язано з неузгодженістю інфраструктурно-соціально-економічної політики на різних рівнях її реалізації. Аналізуючи результати реформування будівельного господарства за роки незалежності, можна зробити висновок про відставання можливостей будівельного комплексу від сучасних вимог ринку практично за всіма параметрами: товарним, господарським, матеріально-технічним, соціальним тощо. На практиці такий стан речей знайшов відображення в поверховому пристосуванні будівельних підприємств і організацій до умов ринкової економіки. Подолання цих вад зумовлює форми, структури, методи та інші характеристики державного регулювання галузі, здатні забезпечити системи прийняття рішень, ринкових за змістом і призначенням і доступних розумінню кожного працівника будівельних підприємств. В іншому випадку, що є характерним для сьогоднішньої ситуації, можливе превалювання адміністративного підходу над економічним, а це суперечить суті та вимогам ринкового саморегулювання. Житлово-комунальне господарство (далі - ЖКГ) - специфічна сфера державного управління, діяльність якої регламентується нормативно-правовими актами різних галузей права - адміністративного, цивільного, житлового, фінансового тощо. Протягом останнього часу відбувається реорганізація органів ЖКГ, перехід підприємств ЖКГ з комунальної власності у приватну. Як наслідок, у системі управління сферою ЖКГ розподіляються організаційні і господарські функції, а система ЖКГ відтворюється по-новому. Житлово-комунальний комплекс представляє собою сферу, метою функціонування якої є забезпечення умов та належного рівня життєдіяльності населення та функціонування міст, надання якісних послуг. Цей комплекс має складні технології, власні виробничі потужності, мережі інженерних споруд та комунікацій, який знаходиться під впливом ринкових відносин і є об’єктом соціального значення. Тому, актуальними є питання розробки заходів щодо зростання ефективності й результативності діяльності підприємств житлово-комунального господарства на розроблених на основі результатів аналізу стану та особливостей його функціонування. Науково-теоретичними джерелами статті, крім нормативної бази, стали праці відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, які присвячували свій доробок вказаній проблематиці; зокрема, проблеми теорії і практики вдосконалення регулювання ЖКГ досліджували Веліхов Л. А., Воронін О. Г., Качала Т. М., Полуянов В. П., Чернишов Л. М., Тахі-Заде Ф. Г., Б. І. Адамова, А. І. Акмаєва, В. Н. Амітан, О. І. Амошу, В. М. Василенко, В. М. Геєць, П. В. Гудзь, Б. М. Данилишин, С. І. Доpогунцова, В. М. Інякін та інші. Питанню розробки заходів державного регулювання у сфері будівництва та реалізації житлових програм присвячені роботи таких авторів, як С.Булгаков, Н. Вікторов, Д. Ісаєнко, С. Казанцев, П. Кларк, О. Кучабський, О. Непомнящий, В. Рапопорт, В. Титов, Ф. Франчук та інші. Об’єктом дипломної роботи є суспільні відносини, які складаються в процесі державного регулювання у сфері будівництва та житлово-комунального господарства. Предметом дипломної роботи є механізм державного регулювання у сфері будівництва та житлово-комунального господарства. Метою дипломної роботи є дослідження механізму державного регулювання у сфері будівництва та житлово-комунального господарства, окреслення основних проблем здійснення регулювання, аналіз напрямків можливого реформування сфери будівництва та ЖКГ в Україні. Для досягнення відповідної мети поставлено наступні завдання: • Визначити поняття державного регулювання у сфері будівнитцтва; • Окреслити нормативно-правове забезпечення регулювання у сфері будівництва; • Проаналізувати сучасний стан державного регулювання у сфері будівнитцтва; • Дослідити поняття державного регулювання у сфері житлово-комунального господарства; • Окреслити нормативно-правове забезпечення регулювання у сфері житлово-комунального господарства; • Проаналізувати сучасний стан державного регулювання у сфері житлово-комунального господарства; • Визначити сучасні законодавчі проблеми державного регулювання будівництва та житлово-комунального господарства; • Окреслити шляхи вдосконалення законодавства з державного регулювання будівництва та житлово-комунального господарства; • Проаналізувати шляхи реформування сфери житлово-комунального господарства та його законодавче закріплення. Методи дослідження. Методологічну основу дипломної роботи складають системний, комплексний підхід до вивчення проблем державного регулювання будівництва та ЖКГ, логічний аналіз, юридично-економічний аналіз ефективності та проблем державного регулювання відповідних сфер. Практична значимість дипломної роботи. Висновки та рекомендації, які є в роботі, адресовані суб’єктам формування та здійснення політики у сфері будівництва і ЖКГ, та можуть бути використані при формуванні та застосуванні стратегій реформування відповідних сфер. Структура, зміст та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 113 сторінок друкованого тексту. Список використаних джерел містить 92 найменування.