066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління витратами (ID:276252)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 8
Рік виконання: 2019
Вартість: 80
Купити цю роботу
Зміст
1. Розв’яжіть задачу Підприємство здійснює виробництво та продаж виробів наступних марок: А, В, С, D, що користуються значним попитом на внутрішньому ринку. За даними обліку відомо, що запаси готової продукції на початок року за видами продукції складають: А – 2 000 шт., В – 5 000 шт., С – 10 000 шт., D. – 10 000 шт. У поточному періоді заплановані наступні обсяги продажу виробів: А – 100 000 шт., В – 78 000 шт., С – 60 000 шт., D – 100 000 шт. А на кінець планового року передбачені запаси готової продукції у розмірі: А – 6 000 шт., В – 1 000 шт., С – 3 000 шт., D – 3 000 шт., що пов’язано з стрімким підвищення попиту на продукцію в наступному прогнозному періоді. Для виробництва кожного виду продукції використовується 3 види матеріалів: М1 ; М2 ; М3. Планово-економічним відділом встановлені наступні норми витрат матеріалів для виробництва: 1) Виробу А – 15 од. матеріалу М1 ; 10 од. – М2 і 6 од. – М3. 2) Виробу В – 11 од. матеріалу М1 ; 5 од. – М2 і 6 од. – М3. 3) Виробу С – 6 од. матеріалу М1 ; 4 од. – М2 і 3 од. – М3. 4) Виробу D – 9 од. матеріалу М1 ; 8 од. – М2 і 9 од. – М3. Ціни на матеріали на поточний період заплановані на рівні 150 грн. за од. М1 ; 100 грн. за од. М2; 80 грн. за од. М3. і дорівнюють цінам одиниці матеріалів, що знаходяться на складі. Закупівлю матеріалів у першому місяці планується проводити на 70% за рахунок власних коштів, а решту – за рахунок кредитів банку, які надаються на 3 місяці під 10 % щомісячно. Оплату за матеріали в наступні місяці планується здійснювати за рахунок власних коштів. Запаси матеріалів на початок періоду складають: М1 - 8 000 од.; М2 - 8 000 од. і М3 - 8 000 од. Витрати по оформленню місячного кредиту складають 0,02 % від вартості кредиту. Відповідно до облікової політики підприємство використовує метод FIFO для обліку прямих матеріалів і готової продукції. Робітникам цеху, зайнятих на основних виробничих процесах, встановлена відрядна форма оплати праці. Розцінки на вироби відповідно становлять: А – 15 грн.; В – 16,5 грн.; С – 16,5 грн. і D – 14,0 грн. На допоміжних і обслуговуючих роботах зайняті 120 працівників, їх праця оплачуються погодинно, середня тарифна ставка складає 31,2 грн. Фонд часу роботи одного працівника складає 1760 год. За дотримання трудової дисципліни і якісне виконання роботи передбачаються премії для робітників на рівні 37 % від основної заробітної плати. Керівництву і спеціалістам цеху в кількості 40 осіб встановлені посадові оклади. Місячний фонд їх заробітної плати складає 150 000 грн. Нарахування на заробітну плату складають: в пенсійний фонд – 33,2%; у фонд страхування від тимчасової втрати працездатності – 1,5%; у фонд зайнятості – 1,3%; фонд виробничого травматизму (страхування від нещасних випадків на виробництві) – 6% (в залежності від класів професійного ризику); податок з доходів фізичних осіб – 15%. Підприємство використовує технологічне устаткування отримане відповідно до попередньо визначеної лізингової угоди. Вартість даного технологічного устаткування становила 9 000 000 грн. Термін договору фінансового лізингу розрахований на 3 роки з наступним викупом за залишковою вартістю. Річна орендна плата складає 1 600 000 грн., в тому числі 800 000 грн. амортизаційні відрахування. Дисконтна ставка складає 20 %. Економічним відділом розраховано наступні норми змінних загальновиробничих витрат (матеріалів та електроенергії) за видами продукції відповідно до затвердженої виробничої програми, що складають для виробу A – 10 грн., В – 8,5 грн., С – 9 грн., D – 9 грн. Постійні загальновиробничі витрати на підприємстві розподіляються на одиницю відповідної продукції на базі машино-годин роботи обладнання. Машиномісткість виробництва одиниці виробів А,В,С і D становить відповідно 8,9,10 і 10 машино-годин. При розрахунку величини прибутку необхідно враховувати податкові платежі. Відповідно до діючих законів про оподаткування в Україні: ставка податку на прибуток складає 25%; ставка податку на додану вартість 20%. Місцеві податки і збори щомісячно складають 40 000 грн. в четвертому кварталі сплачується податок на землю 36 350 грн. Крім цього, підприємство щороку несе витрати на: заробітну плату управлінського персоналу – 100200 грн., амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення - 70860 грн., проведення аудиту – 8400 грн., страхування майна – 18000 грн., службові відрядження адміністративного персоналу – 4000 грн., розрахунково-касове обслуговування банку – 2000 грн., зв’язок – 8000 грн., рекламу – 4040 грн., дослідження ринку (маркетинг) – 30000 грн., заробітну плату продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут – 20000 грн., відрядження працівників, зайнятих збутом – 40000 грн., транспортування і страхування готової продукції – 16020 грн., презентації та виставки – 65000 грн., опалення, освітлення, водопостачання цеху – 15000 грн., опалення, освітлення, водопостачання цеху заводоуправління – 5000 грн., технологічний контроль виробничого процесу – 10100 грн. Річна величина амортизаційних відрахувань основних засобів загальновиробничого призначення (в тому числі й отриманого в лізинг) складає – 332500 грн. Проаналізуйте ситуацію та дайте відповіді на поставлені запитання: 1. Визначити річну та місячну величину загальновиробничих витрат підприємства, адміністративних витрат і витрат на збут продукції. 2. Здійснити розподіл загальновиробничих витрат на кінцеву продукцію, попередньо обґрунтувавши базу розподілу витрат. 3. Розрахувати виробничу собівартість, повну собівартість і ціну кожної одиниці продукції, якщо рівень рентабельності прогнозується на рівні 25 %. 4. Проаналізуйте як зміниться прибуток підприємства, якщо обсяги виробництва, а відповідно, і продажу виробу А зростуть на 1%, В на 2%, С на 2%, D на 2%.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову