0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звіт з виробничої практики на підприємстві (ID:104531)

Тип роботи: звіт з практики
Дисципліна:Звіти з практики
Сторінок: 60
Рік виконання: 2015
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 2-4 Розділ 1. Загальний аналіз ПП " 5-17 Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства ""18-42 Розділ 3. Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства 43-53 Висновки 54-57 Список використаних джерел Додатки
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Метою практики є вивчення організації фінансової діяльності економічних служб підприємства (організації, установи), практична підготовка студентів до самостійної роботи в економічних, закріплення та поглиблення знань, набутих в процесі навчання; формування у студентів професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних умовах функціонування підприємства; набуття практичного досвіду для продовження наукового дослідження економічних та виробничих процесів на підприємстві. Індивідуальне завдання: проаналізувати фінансовий стан підприємства, яке є базою практики. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. Основні питання оцінки фінансового стану підприємств розглянуті в працях провідних учених Л. О. Лігоненко, А. Д. Шеремета, Р. С. Сайфуліна, Г. В. Савицької, А. І. Ковальова, І. В. Алєксєєва, І. М. Бойчика, В. Т. Долі, К. В. Ізмайлової, О. В. Павловської, П. Я. Поповича, М. Я. Коробова, А. А. Садекова, А. В. Коструби та ін., а особливості діяльності підприємств сфери послуг – Н. М. Внукової, Є. В. Майдебури, Є. В. Песоцької, А. В. Сидорової, І. К. Бєляєвського, Г. Д. Кулагіної. Наукові дослідження цих і багатьох інших авторів створили методологічну й теоретичну передумови для розробки методик аналізу, оцінки діяльності підприємств. Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання:- 1 Ознайомитися з діяльності ПП « »; 2.Провести оцінку фінансового стану підприємства; 3.На основі такого аналізу розробити пропозиції щодо вдосконалення фінансово - господарської діяльності підприємства; 4.Зібрати статистичні дані, первинні і звітні документи. Об'єкт дослідження є Приватне підприємство « » котре є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, рахунки у установах банків. Предметом дослідження є фінансовий стан ПП « » Приватне підприємство " " засновано 10 вересня 1992 року і на сьогоднішній день воно є лідером із виробництва штемпельно-граверної продукції на ринку Західної України. Відповідно до завдань виробничої практики побудовано її структуру, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Вступ надає загальну інформацію про актуальність теми, мету, завдання, об’єкт дослідження та інформаційну базу виробничої практики. Розділ 1 відкриває детальну інформацію про: організаційну структуру управління ПП " ", яке було засноване 10 вересня 1992 року і на сьогоднішній день є лідером із виробництва штемпельно-граверної продукції на ринку Західної України; мету діяльності підприємства; стратегічні цілі; предмет діяльності ; групи послуг та асортимент продукції підприємства. Розділ 2 містить розрахунки фінансового стану підприємства, зокрема показники ліквідності, платоспроможності, ділової активності, коефіцієнти самофінансування і рентабельності. Розрахунки зроблено за період з 2012 по 2014 роки. Розділ 3 складається із причинно-наслідкового аналізу показників попереднього розділу та наданні рекомендацій щодо покращення фінансового стану підприємства " ". Висновки дають інформацію про основні результати дослідження за індивідуальним завданням виробничої практики. Список використаних джерел відкриває інформацію про опрацьовані законодавчі та нормативно-правові акти України, книги, інші спеціальні та науково-практичні джерела, а також посилання на дані з Інтернету за темою виробничої практики. Інформаційна база. У процесі дослідження вивчено відповідні законодавчі та нормативно-правові акти України, теоретичні праці вітчизняних авторів, інші спеціальні та науково-практичні інформаційні джерела за темою виробничої практики. Також використані дані Інтернету. Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети використано такі методи дослідження: абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень та формування висновків; семантичного аналізу – для визначення поняття „рентабельність”; фінансових коефіцієнтів – для оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування; графічний метод – для наочного подання результатів досліджень і загальнонаукові методи теоретичного узагальнення й порівняльного аналізу, якісного аналізу.