0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління капіталом підприємства 2016 (ID:104988)

Тип роботи: магістерська
Сторінок: 140
Рік виконання: 2016
Вартість: 2000
Купити цю роботу
Зміст
В Дипломе присутствуют таблиц 29, рисунков 7, 6 дополнений а также все необходимые расчеты! Вступ 1 Теоретичні основи управління капіталом підприємства 1.1 Пошук підходів до визначення капіталу 1.2 Обіг і кругообіг капіталу як об'єкти управління 1.3 Методи управління капіталом підприємства 2 Аналіз капіталу ТОВ «Олімп» 2.1 Характеристика діяльності ТОВ «Олімп» 2.2 Аналіз загальної суми та структури капіталу ТОВ «Олімп» 2.3 Аналіз власного обігового та позикового капіталу ТОВ «Олімп» 3 Пошук шляхів вдосконалення методів управління капіталом в ТОВ «Олімп» 3.1 Застосування прийомів детермінованого моделювання для аналізу обіговості капіталу; 3.2; 3.3
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ЗМІСТ Вступ 10 1 Теоретичні основи управління капіталом підприємства 12 1.1 Пошук підходів до визначення капіталу 12 1.2 Обіг і кругообіг капіталу як об'єкти управління 20 1.3 Методи управління капіталом підприємства 29 2 Аналіз капіталу ТОВ «Олімп» 37 2.1 Характеристика діяльності ТОВ «Олімп» 37 2.2 Аналіз загальної суми та структури капіталу ТОВ «Олімп» 44 2.3 Аналіз власного обігового та позикового капіталу ТОВ «Олімп» 55 3 Пошук шляхів вдосконалення методів управління капіталом в ТОВ «Олімп» 69 3.1 Застосування прийомів детермінованого моделювання для аналізу обіговості капіталу 69 3.2 Визначення вартості капіталу та вдосконалення управління власним і залученим капіталом 79 3.3 Шляхи оптимізації структури капіталу 89 5 Цивільна оборона 115 Висновки 120 Список джерел інформації 122 Додаток А Баланс ТОВ «Олімп» на 31 грудня 2013 р 127 Додаток Б Звіт про фінансові результати ТОВ «Олімп» за 2013 р 130 Додаток В Баланс ТОВ «Олімп» на 31 грудня 2014 р 132 Додаток Д Звіт про фінансові результати ТОВ «Олімп» за 2014 р 135 Додаток Ж Баланс ТОВ «Олімп» на 31 грудня 2015 р 137 Додаток К Звіт про фінансові результати ТОВ «Олімп» за 2015 р 140 ВСТУП За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, що підвищує відповідальність і самостійність підприємств. Оскільки головною метою роботи підприємства є отримання прибутку, то вдосконалення методів управління капіталом є найважливішим завданням для нього. Тому тема дипломної роботи є актуальною. У зв’язку з цим, дослідження питань організації побудови управління капіталом підприємства та формування механізму його адаптаційного розвитку з метою досягнення високих фінансових результатів і конкурентних переваг набуває особливого значення. На вирішення цього питання спрямовані дослідження Кмицкевича О.Р., Белолипецького В.Г., Міщенка А.П., Крамаренка Г.О., Грузінова В.І., Ізмайлова К.В., Бойчука І.М., Бланка І.А., Брігхема Є. та ін. Однак, незважаючи на досягнуті результати в вивченні цієї проблеми, низка теоретичних і методичних проблем, пов’язаних зокрема, з розвитком і вдосконаленням системи управління капіталом підприємства, вимагають проведення подальших досліджень. Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних основ управління капіталом, розробка методичних і практичних рекомендацій щодо формування системи управління капіталом підприємства. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання: 1) узагальнити теоретичні основи управління капіталом підприємства; 2) дослідити роль обігу і кругообігу капіталу як об'єктів управління; 3) навести сучасний стан методів управління капіталом підприємства; 4) розглянути організацію роботи на ТОВ «Олімп»;   5) провести аналіз загальної суми та структури капіталу підприємства; 6) проаналізувати ефективність використання капіталу ТОВ «Олімп»; 7) виявити вплив структури капіталу на зміну його обіговості; 8) визначити вартість та середньозважену вартість капіталу та застосувати ліверидж для вдосконалення управління капіталом ТОВ «Олімп»; 9) обґрунтувати оптимізацію структури капіталу та вдосконалення методів управління нею. Об’єктом дослідження виступає процес управління капіталом на ТОВ «Олімп». Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади формування управління капіталом підприємства. У процесі роботи застосовувалися загальноприйняті методи емпіричних та теоретичних досліджень, а саме: аналізу та синтезу, вибіркового спостереження, детермінованого моделювання, порівняння та групування, статистичні методи. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення економічної теорії, законодавчі та нормативні акти України, наукові статті українських та зарубіжних вчених. Інформаційною базою дослідження є офіційна інформація Держкомстату України, дані статистичної та фінансової звітності ТОВ «Олімп», матеріали мережі Інтернет, власні аналітичні розрахунки. Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих у роботі, дозволить досягти головної мети – вдосконалення управління капіталом та покращення діяльності підприємства. Наукова новизна даної роботи полягає у застосуванні прийомів детермінованого моделювання для аналізу обіговості капіталу та покращення управління ним. 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Пошук підходів до визначення капіталу Однією з найбільш серйозних проблем в економіці України є виведення підприємств із кризових станів і їх недопущення. Першою ознакою прояву кризи на промисловому підприємстві є спад виробництва. Недостатність капіталу, структуру відтворення. Виснаження традиційних джерел розвитку, розриви зв'язків підприємств привели до втрати динаміки відтворювальних процесів. Її відновлення вимагає вироблення процесу гальмування, його самозростання руйнує новий підход до процесу управління капіталом підприємства, які повинні базуватися на новій філософії, на розкритті нового змісту вже відомих категорій, однією з яких є «капітал». Безсумнівним є той факт, що на сучасному етапі наукового обґрунтування капітал усе ще має потребу в дослідженні і є ведучою ланкою в теорії відтворювального процесу взагалі, і в теорії виходу з економічної кризи, зокрема. Саме тому капітал є найбільш актуальною категорією, що вимагає посиленої уваги сучасної економічної науки. Особливості функціонування капіталу у рамках конкретного підприємства пов'язані з двома основними економічними процесами – його формуванням і використанням. Управління формуванням капіталу підприємства є одним з найбільш важливих ланок системи фінансового менеджменту. Воно одержує усе більш глибокий теоретичний базис і ефективні форми практичної реалізації. По інтенсивності формування управлінських рішень і впливу на кінцеві результати господарювання, управління використанням капіталу є однією зі значимих систем забезпечення ефективного функціонування підприємства. Капітал – всеохоплююча, універсальна і багатоаспектна категорія складної соціально-економічної ринкової системи. Капітал взаємо обумовлює всі економічні відносини. 2 АНАЛІЗ КАПІТАЛУ ТОВ «ОЛІМП» 2.1 Характеристика діяльності ТОВ «Олімп» ТОВ «Олімп» було створено у 1991 році на базі майстерень. З 1993 року почали відкриватися нові ділянки підприємства. На сьогоднішній день ТОВ «Олімп» є самостійним промисловим підприємством, яке виробляє меблі різноманітного призначення та реалізує їх на внутрішньому та зовнішньому ринках. В нинішньому вигляді, як ТОВ «Олімп», було зареєстровано 5 серпня 2003 р. Підприємство розташоване в сел. Пісочин Харківської області. Промисловий майданчик підприємства займає площу 3,25 га, він витягнутий з заходу на схід вузькою смугою 70 м. завширшки. Розташування виробничих потужностей обрано таким чином, щоб забезпечити доступність поставок сировини та відвантаження готової продукції залізничним та автомобільним транспортом. Тут є розвинута інженерна інфраструктура, кваліфіковані робочі кадри. Підприємство належить до деревообробної галузі. Її розвиток в Україні завжди був динамічним і навіть зараз має непогані перспективи. Нинішній кризовий стан галузі, на думку фахівців, зумовлений лише тимчасовими труднощами: платіжною кризою, зменшенням платоспроможного попиту, наявністю значних обсягів імпортованої продукції. По мірі подолання зазначених негативних тенденцій, підвищення якості й дизайну сучасних вітчизняних меблів структура попиту буде змінюватись на її користь, що забезпечить зростання виробництва в галузі. 3.2 Визначення вартості капіталу та вдосконалення управління власним і залученим капіталом Розвиток ТОВ «Олімп» вимагає насамперед мобілізації і підвищення ефективності використання власного капіталу, що забезпечує його фінансову стійкість і достатній рівень платоспроможності. Це, у свою чергу, потребує оцінювання вартості власного капіталу в розрізі окремих його елементів і в цілому. Методи оцінювання вартості власного капіталу вперше були запропоновані І. А. Бланком [10]. Оцінювання вартості власного капіталу має ряд особливостей, основними з яких є: 1) необхідність періодичного коригування загальної суми власного капіталу, який зафіксований у бухгалтерському обліку. При цьому уточненню належить тільки функціонуюча частина власного капіталу; 2) оцінювання вартості залученого власного капіталу. Це оцінювання певною мірою має умовний характер. Якщо залучення позикового капіталу обумовлено відповідними контрактами, то залучення основної суми власного капіталу таких контрактних зобов'язань не містить. Будь-які зобов'язання ТОВ «Олімп» щодо виплати процентів на пайовий капітал, є розрахунковими плановими показниками, які можуть бути скориговані за результатами господарської діяльності; 3) суми виплат власникам капіталу входять до складу оподатковуваного прибутку, що збільшує вартість власного капіталу порівняно з позичковим. Тоді як виплати процентів за позичковий капітал у формі банківських кредитів відбуваються за рахунок собівартості (витрат) продукції, товарів, послуг. Тому останні зменшують оподаткований прибуток і податок на прибуток, що забезпечить вищий рівень вартості додатково залученого власного капіталу порівняно з позиченим; 4) залучення власного капіталу пов'язане з вищим рівнем фінансового ризику для інвесторів, що збільшує його вартість на розмір премії за ризик. Дане положення підтверджується тим, що претензії власників основної частини цього капіталу підлягають задоволенню у разі банкрутства акціонерного товариства в останню чергу;