066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Економічна природа оборотних коштів та їх організація (ID:285444)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 39
Рік виконання: 2015
Вартість: 40
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Сутність та значення оборотних коштів в діяльності підприємства 6 1.2. Джерела формування оборотних коштів підприємства 11 1.3. Показники ефективності використання оборотних коштів 14 РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ 18 2.1. Характеристика фінансово – господарської діяльності ПАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» 18 2.2. Аналіз фінансового стану ПАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» 20 2.3. Аналіз складу,структури та ефективності використання оборотних коштів ПАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» 24 РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 28 3.1. Розробка раціональної стратегії залучення позикового капіталу для формування оборотних коштів підприємства 28 3.2. Підвищення ефективності використання оборотних коштів 30 ВИСНОВК 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38 ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. В умовах ринкових відносин оборотні кошти здобувають особливо важливе значення, адже являються важливим критерієм у визначенні прибутку підприємства. Важливо також уміти правильно керувати оборотними коштами, розробляти і впроваджувати заходи, що сприяють зниженню матеріалоємності продукції і прискоренню оборотності оборотних коштів. Підприємство у випадку ефективного керування своїми і чужими оборотними коштами може досягти раціонального економічного становища, збалансованого щодо ліквідності та прибутковості. Із значними темпами інфляції потреба підприємств у власних оборотних коштах постійно зростає у зв’язку зі зростанням цін на матеріальні ресурси, планові запаси яких підприємства мають створювати. Тому для здійснення успішної фінансово – господарської діяльності підприємство повинне контролювати наявність у господарському обороті обсяг власних оборотних коштів та раціональність їх використання З цього приводу важливість і актуальність проблеми організації аналізу оборотних коштів є беззаперечною. Саме оборотні кошти поряд з основними забезпечують діяльність підприємства. Немає оборотних коштів, немає виробництва. Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів організації оборотних коштів на підприємстві, джерел їх формування та ефективності використання. Згідно з метою дослідження було визначено такі завдання: 1) дослідити сутність та значення оборотних коштів в діяльності підприємства 2)розкрити джерела формування оборотних коштів підприємства; 3) визначити економічну сутність показників ефективності оборотних коштів; 4) охарактеризувати фінансово – господарську ПАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» ; 5) запропонувати напрямки підвищення ефективності формування і використання оборотних коштів підприємства. Об’єкт дослідження – процес використання оборотних коштів на підприємстві. Предмет дослідження – теоретичні та прикладні аспекти використання оборотних коштів. Методи дослідження. При написанні даної курсової роботи використовувались такі загальнонаукові методи: діалектичний – при розкриті сутності оборотних коштів, а також у висвітленні основних положень процесу нормування; аналітичний – для характеристики фінансового стану підприємства; таблично – графічний – для надання наочності й схематичної ілюстрації наукового матеріалу; статистичний – під час аналізу ефективності використання оборотних коштів; абстрактно – логічний – при формулюванні висновків та наданні пропозицій. Інформаційною базою для написання курсової роботи стали дослідження, монографії, статті відомих науковців щодо даного питання, статистичні матеріали та дані річної фінансової звітності ПАТ «Виробниче об'єднання «КОНТI» .