0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Фінанси підприємств (ID:599916)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 7
Рік виконання: 2022
Вартість: 120
Купити цю роботу
Зміст
1. Виконати тести 1. Дохід підприємства — це: а) зменшення економічних вигод підприємства у вигляді надходження пасиву; б) збільшення економічних вигод підприємства у вигляді надходження активу, або зменшення зобов’язань; в) прибуток підприємства; г) всі відповіді невірні. 2. До зовнішніх джерел формування грошових потоків належать: а) чистий прибуток підприємства; б) амортизаційні відрахування; в) банківські кредити; г) виручка від реалізації продукції 3. Чистий прибуток підприємства використовується за такими напрямками: а) фінансування забезпечень наступних витрат і платежів; б) сплата процентів за позиками; в) виплата грошових дивідендів; г) формування резервного фонду; д) поповнення статутного капіталу. 4. З яких елементів формується собівартість продукції підприємства: а) грошових дивідендів; б) нерозподіленого прибутку; в) непрямих податків; г) виробничої собівартості реалізованої продукції. 5. Рентабельність продажів буде тим вищою, чим: а) нижчим буде рівень сукупних витрат із виробництва та реалізації продукції; б) більшим буде обсяг продажів; в) нижчою буде ставка податку на прибуток; г) вища буде собівартість продукції. 6. Об’єктом оподаткування податком на прибуток на території України є: а) чистий прибуток підприємства; б) валовий прибуток підприємства; в) оподаткований прибуток підприємства; г) чистий дохід підприємства. 7. Податок на прибуток може обчислюватись за ставкою: а) 25 %; б) 15 %; в) 3 %; г) 20 %. Вірна відповідь відсутня. Актуальна ставка податку на прибуток 18%. (3% - ставка податку на дохід за договорами страхування, 15% - податок з сум виплат нерезидентам процентів, дивідендів, 20% - податок із суми виплат нерезидентам за виготовлення і розповсюдження реклами) 8. Об’єктом оподаткування ПДВ в Україні за ставкою 20 % є: а) оподатковуваний прибуток; б) вартість проданої продукції; в) вартість вивезеної з території України продукції; г) вартість ввезених товарів на територію України; д) амортизаційні відрахування. 9. Податком з доходів фізичних осіб є: а) прибуток підприємства; б) дохід громадян; в) плата за воду; г) виручка від реалізації продукції. 10. Стан оборотних активів характеризують такі показники: а) коефіцієнт прибутковості оборотних коштів; б) швидкість обороту; в) коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства; г) норма оборотних коштів; д) коефіцієнт оборотності. 11. Кредит, що надається під заставу нерухомого майна, є: а) лізинговим; б) комерційним; в) іпотечним; г) державним. 12. Факторинг передбачає: а) право регресних вимог до фактора; б) більш високу плату порівняно з кредитом; в) порівняно нетривалий термін; г) розрахунки винятково векселями. 13. Консорціумний кредит — це: а) кредит, що надається великим об’єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності; б) кредит, що надається об’єднанням банків суб’єктам господарської діяльності; в) кредит, що надається банком суб’єкту господарювання за умови, що вони обидва є членами того самого об’єднання. 14/ Безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників, – це: 1) податок; 2) збір; 3) відрахування; 4) плата. 15. Обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, зокрема внаслідок учинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій, – це: 1) податок; 2) збір; 3) відрахування; 4) плата. 16. Функція податків, виконуючи яку податки забезпечують формування дохідної частини бюджету: 1) фіскальна; 2) регулююча; 3) соціальна; 4) емісійна. 17. Функція податків, яка проявляється через вплив державного податкового механізму на процеси виробництва й обігу, стимулювання чи уповільнення їхніх темпів, збільшення чи зменшення накопичення капіталу, впливає на зростання чи зниження платоспроможного попиту населення, – це: 1) фіскальна; 2) регулююча; 3) соціальна; 4) емісійна. 18. Фізичні особи, юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів, – це: 1) платники податку; 2) об’єкт оподаткування; 3) ставка податку; 4) податковий період. 19. Непрямий податок, який входить до ціни товарів (робіт, послуг) і сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент), – це: 1) податок на додану вартість; 2) акцизний податок; 3) мито; 4) податок на доходи фізичних осіб. 2. Розв’язати задачі Завдання 1 Банк може надати підприємствам позики за такими умовами: а) щоквартального нарахування відсотків виходячи з 17 % річних; б) щомісячного нарахування відсотків, виходячи з 25 % річних. Який варіант є найкращим для підприємств. Завдання 2 Визначте суму податку на прибуток і суму податку на додану вартість, що має сплатити товариство «Юність» за І квартал звітного року. Товариство «Юність» в І кварталі звітного року отримало: − виручку від реалізації виробленої ним продукції (744 тис. грн.); − виручку від реалізації консультаційних послуг (12 тис. грн.); − відсотки за вкладені на депозит кошти (9,5 тис. грн.). − Витрати фірми у звітному кварталі становили: − на сировину та допоміжні матеріали — 104,4 тис. грн.; − на електроенергію — 12 тис. грн.; − нараховану заробітну плату — 10 тис. грн. і сплачено до бюджету відрахування до державних цільових фондів у розмірах, установлених законодавством; − нарахування амортизаційних відрахувань — 7,5 тис. грн.; − сплачено комунального податку та податку на землю в розмірі 2,5 тис. грн.; − перераховано до бюджету плату за торговий патент у сумі 1,3 тис. грн. Завдання 3 Визначити загальну величину доходу підприємства, величину грошових надходжень, чистий дохід, прибуток від реалізації продукції, рентабельність реалізованої продукції за такими даними: − Обсяг реалізованої продукції у вільних відпускних цінах з ПДВ 15500 тис. грн.; − Собівартість реалізованої продукції 9300 тис. грн. • у тому числі: − виплати на оплату праці — 2200 тис. грн.; − матеріальні та прирівняні до них витрати — 7150 тис. грн.; − дохід від реалізації цінних паперів — 50 тис. грн.; − дохід від здачі майна в оренду — 22 тис. грн.; − Позареалізаційні витрати (штрафи, пені) — 15 тис. грн. Задача 4 ТзОВ «Карпати» здійснює торговельну діяльність. Визначте суму ПДВ, яку товариство має сплатити до бюджету. У жовтні 2021 р. воно здійснило такі операції: 1) реалізувало партію кафелю на суму 1,2 млнгрн (у т. ч. ПДВ); 2) реалізувало за кордон партію кафелю на суму 10 тис. дол. США ; 3) придбало сировини на суму 18 000 грн (в т.ч. ПДВ); 4) придбало автомобіль вартістю 240 тис. грн ( в т.ч. ПДВ); 5) нарахувало заробітну плату працівникам на суму 65 тис. грн. Курс долара станом на жовтень 2021 становить 26,35грн Задача 5 Протягом звітного періоду підприємством придбано товари від таких суб’єктів господарювання (суми вказані без ПДВ): – ТзОВ «ДЕНЬ» (платник ПДВ) – на суму 360 тис. грн; – Приватне підприємство «Люкс» (не є платником ПДВ) – на суму54 000 грн; – ПАТ «Шум» (платник ПДВ) – на суму 24 000 грн; – ТзОВ «Мрія» (платник ПДВ) – на суму 480 000 грн. Упродовж звітного періоду підприємство здійснило постачання товарів: – Приватному підприємству «Газда» на суму 960 000 грн (в т.ч.ПДВ); – ТОВ «Лак» на суму 36 000 грн (+ ПДВ). Визначте, яку суму ПДВ потрібно сплатити підприємству до бюджету.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Виконати тести 1. Дохід підприємства — це: а) зменшення економічних вигод підприємства у вигляді надходження пасиву; б) збільшення економічних вигод підприємства у вигляді надходження активу, або зменшення зобов’язань; в) прибуток підприємства; г) всі відповіді невірні. 2. До зовнішніх джерел формування грошових потоків належать: а) чистий прибуток підприємства; б) амортизаційні відрахування; в) банківські кредити; г) виручка від реалізації продукції 3. Чистий прибуток підприємства використовується за такими напрямками: а) фінансування забезпечень наступних витрат і платежів; б) сплата процентів за позиками; в) виплата грошових дивідендів; г) формування резервного фонду; д) поповнення статутного капіталу. 4. З яких елементів формується собівартість продукції підприємства: а) грошових дивідендів; б) нерозподіленого прибутку; в) непрямих податків; г) виробничої собівартості реалізованої продукції. 5. Рентабельність продажів буде тим вищою, чим: а) нижчим буде рівень сукупних витрат із виробництва та реалізації продукції; б) більшим буде обсяг продажів; в) нижчою буде ставка податку на прибуток; г) вища буде собівартість продукції. 6. Об’єктом оподаткування податком на прибуток на території України є: а) чистий прибуток підприємства; б) валовий прибуток підприємства; в) оподаткований прибуток підприємства; г) чистий дохід підприємства. 7. Податок на прибуток може обчислюватись за ставкою: а) 25 %; б) 15 %; в) 3 %; г) 20 %. Вірна відповідь відсутня. Актуальна ставка податку на прибуток 18%. (3% - ставка податку на дохід за договорами страхування, 15% - податок з сум виплат нерезидентам процентів, дивідендів, 20% - податок із суми виплат нерезидентам за виготовлення і розповсюдження реклами) 8. Об’єктом оподаткування ПДВ в Україні за ставкою 20 % є: а) оподатковуваний прибуток; б) вартість проданої продукції; в) вартість вивезеної з території України продукції; г) вартість ввезених товарів на територію України; д) амортизаційні відрахування. 9. Податком з доходів фізичних осіб є: а) прибуток підприємства; б) дохід громадян; в) плата за воду; г) виручка від реалізації продукції. 10. Стан оборотних активів характеризують такі показники: а) коефіцієнт прибутковості оборотних коштів; б) швидкість обороту; в) коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства; г) норма оборотних коштів; д) коефіцієнт оборотності. 11. Кредит, що надається під заставу нерухомого майна, є: а) лізинговим; б) комерційним; в) іпотечним; г) державним. 12. Факторинг передбачає: а) право регресних вимог до фактора; б) більш високу плату порівняно з кредитом; в) порівняно нетривалий термін; г) розрахунки винятково векселями. 13. Консорціумний кредит — це: а) кредит, що надається великим об’єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності; б) кредит, що надається об’єднанням банків суб’єктам господарської діяльності; в) кредит, що надається банком суб’єкту господарювання за умови, що вони обидва є членами того самого об’єднання. 14/ Безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників, – це: 1) податок; 2) збір; 3) відрахування; 4) плата. 15. Обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, зокрема внаслідок учинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій, – це: 1) податок; 2) збір; 3) відрахування; 4) плата. 16. Функція податків, виконуючи яку податки забезпечують формування дохідної частини бюджету: 1) фіскальна; 2) регулююча; 3) соціальна; 4) емісійна. 17. Функція податків, яка проявляється через вплив державного податкового механізму на процеси виробництва й обігу, стимулювання чи уповільнення їхніх темпів, збільшення чи зменшення накопичення капіталу, впливає на зростання чи зниження платоспроможного попиту населення, – це: 1) фіскальна; 2) регулююча; 3) соціальна; 4) емісійна. 18. Фізичні особи, юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів, – це: 1) платники податку; 2) об’єкт оподаткування; 3) ставка податку; 4) податковий період. 19. Непрямий податок, який входить до ціни товарів (робіт, послуг) і сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент), – це: 1) податок на додану вартість; 2) акцизний податок; 3) мито; 4) податок на доходи фізичних осіб. 2. Розв’язати задачі Завдання 1 Банк може надати підприємствам позики за такими умовами: а) щоквартального нарахування відсотків виходячи з 17 % річних; б) щомісячного нарахування відсотків, виходячи з 25 % річних. Який варіант є найкращим для підприємств. Завдання 2 Визначте суму податку на прибуток і суму податку на додану вартість, що має сплатити товариство «Юність» за І квартал звітного року. Товариство «Юність» в І кварталі звітного року отримало: − виручку від реалізації виробленої ним продукції (744 тис. грн.); − виручку від реалізації консультаційних послуг (12 тис. грн.); − відсотки за вкладені на депозит кошти (9,5 тис. грн.). − Витрати фірми у звітному кварталі становили: − на сировину та допоміжні матеріали — 104,4 тис. грн.; − на електроенергію — 12 тис. грн.; − нараховану заробітну плату — 10 тис. грн. і сплачено до бюджету відрахування до державних цільових фондів у розмірах, установлених законодавством; − нарахування амортизаційних відрахувань — 7,5 тис. грн.; − сплачено комунального податку та податку на землю в розмірі 2,5 тис. грн.; − перераховано до бюджету плату за торговий патент у сумі 1,3 тис. грн. Завдання 3 Визначити загальну величину доходу підприємства, величину грошових надходжень, чистий дохід, прибуток від реалізації продукції, рентабельність реалізованої продукції за такими даними: − Обсяг реалізованої продукції у вільних відпускних цінах з ПДВ 15500 тис. грн.; − Собівартість реалізованої продукції 9300 тис. грн. • у тому числі: − виплати на оплату праці — 2200 тис. грн.; − матеріальні та прирівняні до них витрати — 7150 тис. грн.; − дохід від реалізації цінних паперів — 50 тис. грн.; − дохід від здачі майна в оренду — 22 тис. грн.; − Позареалізаційні витрати (штрафи, пені) — 15 тис. грн. Задача 4 ТзОВ «Карпати» здійснює торговельну діяльність. Визначте суму ПДВ, яку товариство має сплатити до бюджету. У жовтні 2021 р. воно здійснило такі операції: 1) реалізувало партію кафелю на суму 1,2 млнгрн (у т. ч. ПДВ); 2) реалізувало за кордон партію кафелю на суму 10 тис. дол. США ; 3) придбало сировини на суму 18 000 грн (в т.ч. ПДВ); 4) придбало автомобіль вартістю 240 тис. грн ( в т.ч. ПДВ); 5) нарахувало заробітну плату працівникам на суму 65 тис. грн. Курс долара станом на жовтень 2021 становить 26,35грн Задача 5 Протягом звітного періоду підприємством придбано товари від таких суб’єктів господарювання (суми вказані без ПДВ): – ТзОВ «ДЕНЬ» (платник ПДВ) – на суму 360 тис. грн; – Приватне підприємство «Люкс» (не є платником ПДВ) – на суму54 000 грн; – ПАТ «Шум» (платник ПДВ) – на суму 24 000 грн; – ТзОВ «Мрія» (платник ПДВ) – на суму 480 000 грн. Упродовж звітного періоду підприємство здійснило постачання товарів: – Приватному підприємству «Газда» на суму 960 000 грн (в т.ч.ПДВ); – ТОВ «Лак» на суму 36 000 грн (+ ПДВ). Визначте, яку суму ПДВ потрібно сплатити підприємству до бюджету.
Інші роботи з даної категорії: