0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

1. Прослідкуйте за балансом новоствореного підприємства рух його фінансів, порядок появи статей та розділів в його балансі 2. Як можна прослідити зв’язок безготівкових та готівкових розрахунків в економіці, для яких галузей народного господарства первинн (ID:86169)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 26
Рік виконання: 2009
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
1. Прослідкуйте за балансом новоствореного підприємства рух його фінансів, порядок появи статей та розділів в його балансі 2. Як можна прослідити зв’язок безготівкових та готівкових розрахунків в економіці, для яких галузей народного господарства первинними є готівкові розрахунки, які розрахунки для цих галузей є безготівковими 3. Які види мита виконують регулюючу, а які фіскальну функцію 4. Опишіть процес обігу оборотних активів (операційний цикл), проаналізуйте операційні цикли різноманітних галузей, чим відрізняються, від чого залежать 5. Що може зробити підприємство, щоб подолати швидкий моральний знос основних засобів 6. Що таке факторинг, чим відрізняється від лізингу 7. Задачі Задача 1 (Л.Т. 1 №1.) У підприємства власний капітал складає 3000, воно планує придбати будівлі на 2000, обладнання на 1500, було вирішено, що ВК у підприємства буде складати біля 50% всього майна підприємства. Завдання: Задача 1. (Л.Т. 3. №1) У підприємства власний капітал складає 3000, воно планує придбати будівлі на 2000, обладнання на 1500, було вирішено, що ВК у підприємства буде складати біля 50% всього майна підприємства. Завдання: скласти спрощений баланс, визначити розмір фінансових ресурсів, проаналізувати структуру активів і пасивів, якщо: 1) 30% оборотних активів повинно фінансуватися за рахунок ВОК; 2) Кредити не можуть перевищувати 25% майна підприємства. Задача 2 (Л.Т. 4 № 2) За звітний рік було закуплено сировини на 20000, 30% з яких пішло на виробництво продукції, що була реалізована в цьому році, витрати на опалення, освітлення 230, амортизація основних засобів АУП цеху 500, оплата праці основним працівникам 2000, амортизація 1000, оплата праці АУП цеху 1500. Адміністративні витрати 20% виробничої собівартості, витрати на збут 30% виробничої собівартості. Завдання: розподілити операції по видах витрат, визначити собівартість реалізованої продукції. Реалізовано запасів на 1500, собівартість реалізованих запасів 1200, реалізовано НА на 1000, собівартість реалізованих НА 800, % від фінансових інвестицій 500, виплачено % в банк за кредит 400. Підприємство несе витрати на збут, адміністративні витрати, сплачує акциз 30%, ПДВ, дохід від реалізації склав 60000. Завдання: заповнити звіт про фінансові результати, визначити прибуток (збиток), проаналізувати діяльність підприємства. Задача 1 (Л.Т. 5. №1) Підприємство здійснює реалізацію алкогольних напоїв власного виробництва. Визначити суму акцизного збору, яку має сплатити підприємство за звітний місяць відповідно до обсягів реалізації: лікер (одиниця виміру 0,5л, кількість одиниць 26000, ціна одиниці – 10,5 грн.), коньяк (одиниця виміру 0,5л, кількість одиниць 17000, ціна одиниці – 15,26 грн.), якщо ставка АЗ на лікеро-горілчані вироби становить 85%, на коньяк – 70%. Задача 3 (Л.Т. 6 № 3.) Майно підприємства 75. 45 – необоротні активи, 30 - оборотні активи, причому 15 – постійна частина, 15 – змінна. Визначте абсолютне значення джерел фінансування діяльності підприємства, таким чином, щоб сформувати помірну політику фінансування. Задача 8. (Л.Т.6 №8). Розробіть бюджет грошових коштів з операційної діяльності на наступний місяць та оцініть достатність планових надходжень грошових коштів для її фінансування, якщо у наступному місяці очікується: - реалізація продукції на суму 580 тис. грн. - плановий оборот по закупівлі сировини та матеріалів 310 тис. грн.., 40% виробничих запасів закуповується з відстрочкою платежу на 1 місяць. - Надходить період погашення кредиторської заборгованості обсягом 100 тис. грн. - Виплата заробітної плати – 30 тис. грн. - Кошти на податки – 50 тис. грн. - На фінансування поточних витрат необхідно витратити 70 тис. грн. Які шляхи ви запропонуєте, якщо реалізація продукції за певних причин скоротиться на 10% від запланованої. Задача 3. (Л.Т. 7. № 3). Визначити показники ступеня зносу та інтенсивності відновлення основних засобів (ОЗ) підприємства за період: коефіцієнт зносу та придатності, коефіцієнт оновлення та вибуття, якщо відомо, тис. грн..: первісна вартість ОЗ на початок періоду 4250, залишкова вартість ОЗ на початок періоду 3000, надходження ОЗ за період (за первісною вартістю) 1250, вибуття ОЗ за період (за первісною вартістю) 200, залишкова вартість ОЗ на кінець періоду 3850. Задача 4. (Л.Т. 7 № 4). Визначте який з методів нарахування амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий дозволяє максимізувати чистий рух грошових коштів, якщо: - первісна вартість основних засобів 1250 тис. грн.. - строк корисного використання 5 років. - Загальний обсяг продукції, очікуваний від використання основних засобів, 10000 тис. грн.. - прогноз щорічного обсягу продукції при використанні основних засобів складає по роках, тис. грн.. : 1-й рік 1000, 2-й 2000, 3-й 3000, 4-й 2500, 5-й 1500 - ліквідаційна вартість 250 тис. грн.. - рівень оподаткування прибутку 25% - вартість капіталу (дисконтна ставка) 40% Задача 1. (Л.Т. 8 № 1). Вибрати оптимальний варіант залучення фінансування для підприємства із 2 альтернатив, що пропонуються: 1-й варіант – банківський короткостроковий кредит у сумі 10000 грн. під 65% річних з виплатою відсотку щомісяця, при цьому ставка відсотку коригується залежно від темпів інфляції. Темп інфляції 1,5% щомісяця. 2-й варіант – товарний кредит постачальника на суму 10000 грн. з умовою оплати протягом кварталу та наданням знижки 2% від зазначеної суми у випадку проведення розрахунку протягом перших 20 днів. Задача 1. (Л.Т. 9 № 1) Порівняльний фінансовий аналіз пасивів фірми 1 та фірми 2. Активи: Фірма 1 Фірма 2 Грошові кошти 1900 4500 Дебітори 1998 6500 Запаси 20580 5000 Основні засоби 77939 40000 Баланс 102417 56000 Пасиви: Фірма 1 Фірма 2 Кредиторська заборгованість 11017 7000 Довгостроковий позичковий капітал 400 30000 Статутний капітал 89000 12000 Нерозподілений прибуток 2000 7000 Баланс 102417 56000 Виручка від реалізації 100000 86000 Прибуток 20000 3400 Список використаної літератури
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову