0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Задачі з дисципліни "Фінанси підприємств" (Варіант 6) (ID:87000)

Тип роботи: інше
Сторінок: 14
Рік виконання: 2015
Вартість: 40
Купити цю роботу
Зміст
ЗАВДАННЯ 1 Розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства у плановому році за індивідуальними варіантами вихідних даних, наведеними в табл.1 вихідних даних. Вихідні дані і результати розрахунку представити у формі №2 фінансової звітності – Звіту про фінансові результати. Таблиця 1 Вихідні дані для розрахунку показників звіту про фінансові результати Показники, млн..грн Значення Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 51,7 Податок на додану вартість 8,6 Акцизний збір 2,4 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 15,9 Адміністративні витрати 8,5 Витрати на збут 2,7 Інші операційні доходи 1,2 Інші операційні витрати 2,7 Доход (втрати) від участі в капіталі 1,1 Дивіденди і відсотки отримані 1,6 Сплачені відсотки 1,0 Інші доходи 20,3 Інші витрати 18,8 Надзвичайні доходи 0,9 Надзвичайні витрати 0,1 Податок на прибуток (19%) ( ) ЗАВДАННЯ 2 Розрахувати показники балансу підприємства на кінець планового року з урахуванням даних балансу на початок планового року за індивідуальними варіантами (наведеними в таблиці 2) та очікуваних результатів господарських операцій (господарські операції та їх результати за індивідуальними варіантами вихідних даних, наведені в таблиці 3 вихідних даних, чистий прибуток – за результатами виконання розрахункового завдання №1) Таблиця 2 Показники балансу підприємства на початок планового року Показники, млн..грн Значення Необоротні активи 120,3 Основні засоби 101,9 Довгострокові фінансові інвестиції 14,4 Інші необоротні активи 4,0 Оборотні активи 94,4 Запаси 21,5 Дебітори 60,3 Грошові кошти 12,6 Статутний капітал 90,0 Додатковий вкладений капітал 35,8 Інший додатковий капітал 6,0 Нерозподілений прибуток 11,7 Резервний капітал 3,4 Вилучений і неоплачений капітал (3,1) Довгострокові зобовязання 21,8 Поточні зобовязання 49,1 ЗАВДАННЯ 3 Провести аналіз фінансових результатів діяльності і фінансового стану даного підприємства (за показниками балансу і звіту про фінансові результати, визначеними при виконанні завдань №1 і №2 за індивідуальними варіантами) з розрахунком таких показників: Показники Значення Коефіцієнт оборотності сукупних активів Коефіцієнт оборотності оборотних активів Рентабельність підприємства (рентабельність сукупного капіталу) Фінансова рентабельність (чиста прибутковість власного капіталу Рентабельність операційної діяльності ЗАВДАННЯ 4 Провести маржинальний аналіз прибутковості виробництва і реалізації окремого виду продукції з представленням графічної моделі точки беззбитковості та визначити такі аналітичні показники: 4.1Точку беззбитковості 4.2.Прибуток при досягненні планових обсягів виробництва 4.3.Зону прибутковості для планового обсягу виробництва 4.4.Суму маржинального прибутку для планового обсягу виробництва 4.5.Коефіцієнт покриття постійних витрат для планового обсягу виробництва. Таблиця 4 Вихідні дані для розрахунку точки беззбитковості Показники Значення Обсяг виробництва, тис.шт 115 Ціна 1 од продукції, грн 19 Змінні витрати на 1 од продукції, грн 11 Постійні витрати, тис.грн 370
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову