0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Економічний аналіз (ID:104562)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 7
Рік виконання: 2015
Вартість: 45
Купити цю роботу
Зміст
ТЕСТИ 8. Під час аналізу забезпеченості основними засобами використовують показники: А) коефіцієнти оновлення, вибуття; Б) фондо-, механо-, енергоозброєності праці; В) середній вік устаткування; Г) рентабельності основних засобів.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ТЕСТИ 8. Під час аналізу забезпеченості основними засобами використовують показники: А) коефіцієнти оновлення, вибуття; Б) фондо-, механо-, енергоозброєності праці; В) середній вік устаткування; Г) рентабельності основних засобів. 10. Для оцінювання технічного стану основних засобів використовують показники: А) коефіцієнти надходження, вибуття, оновлення; Б) середній вік устаткування; В) фондовіддача, фондомісткість; Г) середній вік устаткування. 39. Матеріаломісткість виробу – це: А) вартість витрачених предметів праці на виробництво продукції; Б) відношення вартості спожитих на виробництво виробу предметів праці до його ціни; В) відношення ціни виробу до вартості спожитих на його виробництво предметів праці; Г) всі відповіді правильні. 49. Об’єктом аналізу трудових показників є: А) використання виробничого устаткування; Б) ефективність використання предметів праці; В) ступінь забезпечення підприємства трудовими ресурсами; Г) технічний стан і віковий склад обладнання. 61. Для оцінювання структури персоналу використовують показник: А) коефіцієнт обороту прийому, коефіцієнт обороту звільнення, коефіцієнт плинності кадрів; Б) середній тарифний розряд; В) питома вага окремих категорій персоналу у його загальній кількості; Г) питома вага окремих груп основних засобів у загальній їх вартості. 70. Коефіцієнт інтенсивності обороту вибуття персоналу розраховують як: А) частку від ділення кількості тих працівників, що вибули за період, до середньооблікової їх кількості; Б) частку від ділення прийнятих за період працівників до середньооблікової їх кількості; В) частку від ділення звільнених за власним бажанням, за прогули та порушення трудової дисципліни, за рішенням суду (зайвий оборот) до середньооблікової їх кількості; Г) частку від ділення різниці між прийнятими та звільненими до середньооблікової кількості. 81. Для забезпечення ефективності виробництва темпи зростання продуктивності праці повинні: А) випереджати темпи зростання оплати праці; Б) відповідати темпам зростання продуктивності праці; В) бути нижчими, ніж темпи зростання оплати праці; Г) всі відповіді правильні. 94. Вкажіть можливу ситуацію: А) план з асортименту виконано при невиконанні завдання з номенклатури; Б) план із структури перевиконано; В) план з асортименту виконано при перевиконанні завдання з усіх видів продукції; Г) план із структури виконано при невиконанні завдання з номенклатури. Завдання 1.5 За даними таблиці 6 розрахувати наступні показники: - фондовіддачу - фондоозброєність - ефективність використання виробничої площі - коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного й інтегрального використання устаткування Розрахувати відносні відхилення. Зробити висновки. Таблиця 6 Показники Базисний рік Звітний рік 1. Обсяг випуску продукції, млн. грн. 17230 17550 2. Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол. 920 983 3. Виробнича площа підприємства, м2 1200 1200 4. Середньорічна вартість основних фондів, млн. грн. 14100 14200 5. Середньочасова фактична продуктивність устаткування, шт. /год 115 116 6. Середньочасова максимальна продуктивність устаткування, шт. /год 117 119 7. Фактичний фонд часу роботи одиниці устаткування за рік, год 11800 11850 8. Плановий фонд часу роботи одиниці устаткування за рік, год 12000 12100 Завдання 2.6 За даними таблиці 32 розрахувати матеріалоємність і індивідуальні показники. Розрахувати абсолютні й відносні відхилення. Зробити висновки. Таблиця 32 Показник План факт 1 Випуск продукції, млн. грн. 182000 182300 2 Загальні матеріальні витрати, млн. грн. 143000 141500 2.1 Сировина й матеріали 120100 120500 2.2 Покупні напівфабрикати 18300 17000 2.3 Енергія 1200 1500 2.4 Паливо 2000 1500 2.5 Інші матеріальні витрати 1400 1000 Завдання 3.14 За даними таблиці 65 провести аналіз впливу факторів на обсяг випуску продукції способом ланцюгових підстановок. Розрахувати абсолютні відхилення. Зробити висновки. Таблиця 65 Показники Од виміру у Базисний рік Звітний рік 1. Середньоспискова чисельність робітників, Чр чол 812 819 2. Середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за рік, Кд днів 230 238 3. Середня тривалість робочого дня, Трд год 7,8 7,7 4. Середньогодинний виробіток одного працівника, В сг грн 18 17,5 5. Обсяг продукції, Оп грн 26221104 26265740 Завдання 4.15 За даними таблиці 91 провести аналіз сортності продукції. Розрахувати виконання плану по сортності 3 способами. Зробити висновки. Таблиця 91 Сорт Відпускна ціна виробу, грн.. План Звіт Випуск продукції, шт Питома вага, % Випуск продукції, грн Випуск продукції, шт Питома вага, % Випуск продукції, грн. Вищий 20 3000 60 2800 70 1 18 2000 40 800 20 2 16 - 400 10 усього - 5000 100 4000 100