066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аналіз ефективності виробництва продукції (ID:126332)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 61
Рік виконання: 2015
Вартість: 80
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА СУТНІСТЬ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА 1.1. Економічна сутність і загальна методологія визначення ефективності виробництва 1.2. Особливості аналізу і досліджень щодо визначення ефективності виробництва 1.3. Світовий досвід економічної сутності і загальної методології визначення ефективності виробництва Висновки до 1 розділу РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства 2.2. Аналіз вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат підприємства 2.3. Оцінка виробничої ефективності підприємства Висновки до 2 розділу РОЗДІЛ 3. ПОШУК ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 3.1. Заходи щодо підвищення ефективності виробництва на підприємстві 3.2. Аналіз та оцінка економічної ефективності використання запропонованих заходів щодо ефективності підприємства Висновки до 3 розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВИСНОВКИ Аналіз поняття «ефективність виробництва» показав, що існують різні підходи до її визначення. Переважає точка зору, згідно з якою ефективність – це відношення результатів до витрат (ресурсів), тобто так зване «традиційне» визначення. Залежно від підходу це поняття визначає результативність об’єктів (систем) різного рівня – суспільства, підприємства, системи управління. Існує декілька класифікацій ефективності, зокрема: по підприємству в цілому, часткова і локальна; народногосподарська та госпрозрахункова; : ефективність діючого виробництва на всіх його рівнях; ефективність капітальних вкладень, які використовуються для будівництва, реконструкції, технічного переозброєння підприємства з метою випуску нової продукції, збільшення обсягів виробництва; ефективність розвитку науки і техніки; ефективність зовнішньоекономічних зв’язків; ефективність охорони навколишнього середовища тощо. В загальному випадку існують кілька моделей визначення поняття виробничої ефективності діяльності підприємства: цільовий, системний, багатопараметричний та часовий. Проаналізувавши свідовий досвід в дослідженні ефективності виробництва можна виділити наступні методи: Дюпона, ROI, «Збалансована система показників», «Призма ефективності» і «Бортове табло». ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» - найбільший на Україні виробник технологічного обладнання, що спеціалізується на випуску продукції для підприємств: папероробного, целюлозно-паперового, металургійного, металообробного, переробного, агропромислового, а також технологічного комплексів. Оцінюючи основні техніко – економічні показники діяльності підприємства можна відмітити, що підприємство на сьогодні випускає продукцію, є прибутковим, але до негативних тенденцій за останні 5 років можна віднести зниження доходності, прибутковості, вартості майна чисельності працівників тощо. Розглядаючи ефективність використання матеріальних ресурсів можна відмітити зростання зносу основних засобів і зниження ефективності використання як основного, так і оборотного капіталу. Проаналізувавши трудові, нематеріальні і фінансові ресурси та їх ефективність, можна говорити про негативні тенденції зменшення чисельності працюючих, зниження грошового потоку та загальної ефективності використання цих ресурсів. Заключним етапом став розрахунок витратних і ресурсних показників рентабельності, за підсумками якого можна говорити про зростання рентабельності в 2011 і 2012 роках і її зменшення в 2013 і 2014 роках. Підвищення виробничої ефективності машинобудівних підприємств – це завдання, яке повинно розглядатись як на локальному рівні, так і на законодавчому і нормативному рівні. Вдосконалення законодавчих і нормативних важелів розвитку машинобудівної промисловості і збільшення її потужності передбачає: визначення пріоритетних напрямків розвитку й відновлення підприємства, зокрема на основі розвитку ресурсозберігаючих технологій і нових систем керування; створення економічного механізму керування виробничими потужностями підприємства з метою всілякого використання його виробничого потенціалу в інтересах отримання прибутку; формування поетапного механізму реструктуризації виробничих потужностей підприємства, визначивши як першочергове завдання формування нових технологій й освоєння випуску нових видів продукції, що користуються ринковим попитом, шляхом створення на першому етапі, в умовах обмежених джерел інвестиційних ресурсів, спеціальних груп основного технологічного обладнання, з максимальним використанням наявних виробничих площ, енергетичних потужностей й обладнання. Проект підвищення ефективності використання підприємницького потенціалу передбачає, що будуть застосовані наступні заходи: освоєння нових потужностей і введення в випуск підприємства модернізованих вакуум – апаратів Л – 4ПВА з циркулятором і вбудованою паровою камерою, а також збільшення виробництва вакуум – апарату марки Я4-ПВА. Прогноз руху грошових потоків показав, що починаючи з 2018 року підприємство почне отримувати прибуток від впровадження нового виду діяльності. Чистий прибуток за проектом складе 10 703 тис. грн., термін окупності – 3,2 роки. Впровадження проекту підвищить ефективність виробництва і дозволить щорічно збільшувати прибутковість підприємства. Список графічного і табличного матеріалу: Таблиця 1.1 Моделі оцінки економічної ефективності діяльності підприємства Таблиця 2.1 Основні показники, які характеризують фінансово – економічне становище ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» за 2010-2014 рр. Таблиця 2.2 Динаміка основних фондів підприємства, тис.грн. Рис. 2.1. Динаміка вартості основних фондів Таблиця 2.3 Оцінка показників ефективності використання основних фондів Таблиця 2.4 Динаміка оборотних фондів підприємства, тис.грн. Рис. 2.2. Динаміка вартості елементів оборотних фондів Таблиця 2.5 Оцінка показників ефективності використання оборотних фондів Таблиця 2.6 Динаміка нематеріальних ресурсів підприємства, тис.грн. Таблиця 2.7 Оцінка ефективності використання нематеріальних ресурсів Таблиця 2.8 Аналіз вихідних даних для аналізу ефективності використання трудових ресурсів Таблиця 2.9 Оцінка показників ефективності використання трудових ресурсів Таблиця 2.10 Аналіз вихідних даних для аналізу ефективності використання фінансових ресурсів, тис.грн. Таблиця 2.11 Оцінка показників ефективності використання фінансових ресурсів, % Таблиця 2.12 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції ПАТ "Верхньоднiпровський машинобудiвний завод" Таблиця 2.13 Оцінка витратних показників рентабельності підприємства Таблиця 2.14 Оцінка ресурсних показників рентабельності Таблиця 3.1 Програма виробництва модернізованих вакуум – апаратів Л – 4ПВА з циркулятором і вбудованою паровою камерою Таблиця 3.2 Розрахунок суми капітальних вкладень, необхідних для запуску в виробництво нової продукції та збільшення її випуску, тис. грн. Таблиця 3.3 Фінансовий план здійснення проекту в 2016 році Таблиця 3.4 Фінансовий результат в 2017 році Таблиця 3.5 Фінансовий результат в 2018 - 2020 р. Таблиця 3.6 Прогноз руху грошових потоків на 2016 - 2020 рр., тис. грн.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову